Pågående utbetalning av tjänstepension

Jag är 62 år och har en pågående utbetalning av tjänstepension Skandia som jag startade för fyra år sedan och har en löptid på ytterligare 3 år. Om man vill Minska risken för den återstående tiden. Hur bör man tänka? Räntefonder, globala indexfonder eller guld…?

För att minska risken så drar man ner aktiedelen. Globala indexfonder är breda o h diversifierad men det är fortfarande aktier och kan vara väldigt volatil och gå dåligt. Även guld är volatilt. Placera om en del till korta räntefonder är nog ett tryggare alternativ. Det är även så Sjunde AP-fonden fungerar.

Tack för svar.
En fundering över ombalansering under utbetalningstiden av tjänstepensionen.
Beroende på hur lång tid man tar ut sin tjänstepension, 5 år 10 år … så bör man var mer aktiv i sin ombalansering eller? I mitt fall har jag Skandia och Avanza som förvaltare.
Skandia med pågående utbetalning i tre år till och Avanza som jag ska bestämma snart vilken återbetalningshorisont jag vill tillämpa.
I Skandiafallet så har jag valt Carnegie Likviditet för lågriskdelen och Skandia global exponering för den lite högre riskläget(Aktier). Är Carnegie Likviditet ett bra alternativ för lågriskdelen eller ska man försöka hitta ett kort räntefondalternativ?

Avanza
Ska man tänka annorlunda med ombalansering över tid när man påbörjar utbetalning?

Man kan snegla på Vanguards target date fonder och hur de allokerar mellan aktier och räntor vid olika åldrar.

Se länk till en gammal tråd