Pensionsprognos

Jag är 63 år och börjar fundera på hur stor min pension kommer att bli. Jag har ett pensionskapital på ca 8 MSEK förutom den allmänna pensionen, som förvaltas av Max Matthiessen. När jag testar deras egen pensionssimulator får jag ett helt annat resultat än på Min Pension, fastän både datum för utbetalning och uttagstid är identiska. Och det skiljer inte lite heller. Min Pension räknar med 8000 kr mer i månaden än Max M de första fem åren. Läser också på AMFs hemsida att deras simuleringsverktyg vanligen visar på högre belopp än Min Pension. Varför får jag så olika resultat och vilken prognos är mest trovärdig?

Jag tycker att du ska vända dig till Max Matthiesens kundtjänst och fråga. Du betalar dem förvaltningsavgift så ta för dig av deras resurser!

Tack. Det ska jag göra.