PLUS Allabolag Sverige eller SEB Hållbar Sverige Indexnära?

Den följer Nasdaq OMX Stockholm All-Share Gross Index, vilket ska vara som SIXRX?

Vad tycker ni om den här? Bör man inte investera i billigare för att få andra bolag att sänka sina priser?

Kan vara en bra idé att låta något nytt få minst 3 års historik innan man hoppar på tror jag både Jan och pensionsmyndigheten har sagt.

Ha den under bevakning, jag gillar plus fonderna än så länge men ligger kvar i seb tillsvidare.

 

Billigaste sverigefonden om man orkar rebalansera är väl 88% nordnet Sverige index + 12% plus småbolag. Kostar typ 0,07%

Men det ger lite smalare exponering då NN bara innehåller 100 stora bolag men du kan styra vikten på småbolagen själv

Bry dig inte om 3år historik. Det är samma fond som Seb hållbar Sverige indexnära fast billigare. Du ska välja den billigaste Plus fonden.

Mvh.jack

50 % Plus småbolag index och 50 % Plus mikrobolag index

Denna kombinationen har den bästa historiken!

 

Enligt Avanza har fonden 0% avgift. Verkar ju för bra för att vara sant, inte minst med tanke på att SEB index sverige inte är lika bred som tidigare.

Tror inte avanza har uppdaterat eftersom den är ny. Kollar man på morningstar så har den 0.2 %. Verkar ju vara nya bästa svenska indexfonden. Kul och se ?

Avanza har uppdaterat allt som det ska vara.

Total avgift 0,00%

Varav förvaltningsavgift 0,20%

Mvh.jack

1.13 Avgifter
1.13.1 Förvaltningsavgift
Fonden betalar en fast förvaltningsavgift till förvaltaren. I denna ingår ersättning för fondens förvaltning samt kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Den fasta förvaltningsavgiften tas ut löpande med en 365-del per dag. För närmare uppgifter om beräkning av avgifterna se fondbestämmelserna för fonden/fonderna, samt Fondspecifik information nedan.
1.13.2 Övriga kostnader
Fonden betalar courtage och andra kostnader för fondens värdepappershandel som till exempel transaktions-, leverans-, räntekostnader och skatt. Dessa övriga kost- nader belastas fonden vid den tidpunkt de uppstår.
1.14 Redovisningavanalyskostnader
Bolaget eller Portföljförvaltaren kan erhålla extern investeringsanalys i arbetet med förvaltningen av fonden. Kostnaden för extern investeringsanalys separeras i detta fall från transaktionskostnaden. Fonden belastas, i förekommande fall, för investeringsanalyskostnader och de redovisas separat, i den takt de uppstår. En utvärde- ring av analystjänsterna görs kontinuerligt för att endast
betala för analys som är till nytta i förvaltningsarbetet. Information om analyskostnader lämnas i fondens års- berättelse. Vid handel på räntemarknaden utgår inget courtage då handeln sker med en s.k. spread (skillnaden mellan köp- och säljkurs). En separation av kostnaderna i enlighet med ovan kan därför inte ske. Läs mer om incitament på www.fcgfonder.se.

När får vi bästa fonderna 2021, och tror ni att vi kommer se Plus fonden då?

SEB-fonden har ju nyligen bytt index till SIX Sweden Sustainability Gross Index, dvs ett hållbarhetsindex som tex utesluter Swedish Match om jag förstått det rätt. Personligen vill jag att en indexfond ska vara en indexfond och inte aktivt avvika från index. Därför tycker jag Plus-fonden framstår som det bättre alternativet.

Harry

 

 

“… investerar i samtliga cirka 330 bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholmbörsen.”

Large, mid, small cap får 387 träffar på avanza.

Vad tar dom bort?

1 gillning

Avanzas lista, som i skrivande stund innehåller 386 träffar, innehåller i vissa fall flera aktieslag från ett och samma bolag. Justeras Avanzas lista för “dubbletter” är antalet bolag ungefär 340 till antalet. Indexleverantören exkluderar dessutom en underkategori inom finansiella tjänster från index som innehåller bolagen Creades, Havsfrun Investment, NAXS och Svolder. Slutligen kan man också konstatera att antalet bolag som ingår i ett index är rörlig materia bland annat på grund av nyintroduktioner och utköp, samt listbyten; exempelvis tillkom Nordnet senaste veckan.

Med vänlig hälsning,

Emil från PLUSfonder

2 gillningar

På Största innehav har ni både Investor a och b. Alltså blir Investor er största bolag. Sedan har ni Ericsson över Atlas Copco, som har högre börsvärde.

På fliken Detaljer och nyckeltal, så står det att det inte är en indexfond. Varför inte?

Hur olik är er index jämfört med SIXRX, och varför har ni inte SIXRX?

edit: Tack för att du har svarat.

1 gillning

Tack för att du uppmärksammade oss på att det hos Avanza inte framgick att PLUS Allabolag Sverige Index är en indexfond. Detta ska nu vara åtgärdat.

Avanza rapporterar de största innehaven per aktieslag vilket gör att man får summera aktieslagen för att erhålla fördelningen per bolag. Atlas Copco B, vilken på Avanzas lista kommer strax utanför de tio största, utgjorde ungefär 1,75 % av index och ska alltså adderas till Atlas Copco A för att se hur mycket respektive bolag utgör av index. På vår hemsida har vi summerat per bolag för en enklare överblick https://www.plusfonder.se/plus-allabolag-sverige

Indexen OMXSGI och SIXRX är snarlika. Vi använde sedan tidigare NASDAQ för PLUS Mikrobolag Sverige Index och det var därför naturligt att fortsätta med index från NASDAQ för PLUS Allabolag Sverige Index.

Med vänlig hälsning,
Emil

Varför är den inte UCITS?

PLUS Allabolag Sverige Index är en UCITS-fond. Vi ser till att denna information på Avanza ändras så snart det är möjligt. Tack för påpekandet.

1 gillning

Varför skiljer det på innehav i fonden då det visar olika på avanza,på eran hemsida.och annorlunda på morningstar. Skiljer i% ganska mycket på innehavet !

Morningstar och Avanza rapporterar de största innehaven per aktieslag. Med ambitionen att ge en bättre överblick har vi på vår hemsida summerat den procentuella andelen per bolag, och därmed när tillämpligt exempelvis summerat A-aktier och B-aktier.

Varför visas inte dagens resultat/utveckling? Frågan gäller både plus allabolag, och småbolag.

Det kommer imorgon måndag. De fonderna uppdateras alltid näst kommande dag. Tålamod.