Avanza Sverige | Värd att investera i?

Ny fond från Avanza. Är det värt att byta ut PlusAllaBolag till den här?

2 gillningar

De gör nån form av hållbarhetsscreening och har 70 bolag i fonden.
Så tror inte det är värt att byta ut PLUS Sverigefonden.

4 gillningar

Håller med, hade den varit gratis hade man ju kunnat fundera på att ersätta. Men för 0,17% i avgift tycker iaf inte jag att det känns aktuellt. Kombinerar hellre 2/3 Avanza Zero med 1/3 Plus småbolag isf.

2 gillningar

Gäsp, hade varit intressant om den kunde konkurrera med Plus Allabolag / SEB Sverige men den känns mest som mellanmjölk med 70 bolag.

Snarast handlar det väl om att de ofta är marknadsviktat när man man utvecklar egna index fast med någon form av bortvalskriterier. Men visst luktar det lite aktiv förvaltning.

Jag känner även en skarp lukt av att bortvalskriterierna råkar väljas så att indexets historik blir bra…

7 gillningar

Åhh det har jag inte ens tänkt på trodde det bara var PK reklam. Ohh den är bra! Fy… haha :slight_smile: Banker is gonna bank. :wink:

Jag måste erkänna att jag tycker den verkar spännande!

Är detta en matarfond eller deras egna egna?

1 gillning

Det är en egen.

(…) I det första steget tas bolag som bryter mot internationella normer eller konventioner enligt FN Global Compact bort, samt bolag vars omsättning från vapen, tobak, alkohol, gambling, pornografi, cannabis, genmodifierade grödor samt fossila bränslen överstiger 5 procent. Därefter väljs de 70 bolagen med högst hållbarhetsrating ut, med hänsyn tagen till sektorernas marknadsvikter. (…)

Vad tror du om fonden @janbolmeson?

Som nybörjarfond anpassad till vad många önskar sig verkar den här fonden lovande. Om den sedan är “bra” på riktigt är en intressant fråga.

Reagerade på precis samma formulering. Ganska lätt att följa index om man själv får bestämma vad index är. :grin:

2 gillningar

Fysiskt eller syntetiskt replikerad?

Menar du att man inte ska få ta fram nya index? Ett index är en lista med bolag och lite regler sedan kan fonder följa dessa index. Passiv förvaltning. Plus Fonder tar ju fram nya index för sina fonder och då var det inga som klagade?

Är folk skeptiska för att indexet inte är marknadsviktat eller vad är problemet?

2 gillningar

Ser ingen rationell anledning att investera i denna fond då exkluderingen och hur bolagen väljs ut (ESG-ranking) är på ett sådant sätt att man kan förvänta sig lägre avkastning framgent. T.ex. RationalReminder har diskuterat detta i ett avsnitt för ESG-ranking globalt. Om man däremot vill ha en fond där ESG är huvudfokus så är det ett bra alternativ.

Samtliga svenska små, medelstora och stora bolag som har en hållbarhetsrating av Sustainalytics finns med i urvalsprocessen från start. I det första steget tas bolag som bryter mot internationella normer eller konventioner enligt FN Global Compact bort, samt bolag vars omsättning från vapen, tobak, alkohol, gambling, pornografi, cannabis, genmodifierade grödor samt fossila bränslen överstiger 5 procent. Därefter väljs de 70 bolagen med högst hållbarhetsrating ut, med hänsyn tagen till sektorernas marknadsvikter. Indexet kommer på så vis att inkludera de bolag som, enligt Sustainalytics, har lägst risker kopplat till hållbarhet inom varje sektor.

[källa]

1 gillning

Självklart kan man ta fram egna index. Kruxet är urvalskriterierna. Om man bara tar ett marknadviktat index rakt av för t.ex. ett givet land så finns det mycket små möjligheter att indexet är framtaget på tveksam grund. Där teorin kring indexfonder generellt skulle kunna var irrelevant.

Men ett hårt screenat index baserat på hårda kritierier inom en kapitalmarknad t.ex. omfattande ESG kriterier gör att teorin kring indexförvaltning faller.

Vi är skeptiska eftersom ett index som rakt av (om jag fattat det rätt) speglar en enskild fonds innehav inte säger ett jota om hur fonden presterar i jämförelse med andra fonder. Om jag t.ex. skapar ett index som heter ”Skogens löneindex” så kommer jag per automatik alltid att ligga ”rätt” mot index, men det säger väldigt lite om min löneutveckling…

1 gillning

Det står inget om att den skulle vara syntetiskt replikerad så jag antar att den är fysiskt replikerad.

Japp, fysisk replikering: https://twitter.com/BomanAlexander/status/1435950500667662337

Det känns som att en del inlägg är lite väl negativa. Det är över ett halvt sekel sedan jag läste matematik, men nog kan man applicera marginalnytteteorin på detta.

Säg att du har tio aktier. Du utökar antalet till tjugo. Din riskspridning ökar markant. Utökar du från tjugo till trettio ökar riskspridningen, men inte lika mycket som i det tidigare fallet. Marginalnyttan minskar undan för undan. Har du ettusen aktier, och utökar till ettusentio är marginalnyttan extremt liten, i princip lika med noll.

Sjuttio aktier är inte så pjåkigt. Varje aktie innebär i snitt 1,4 procent, vilket väl ändå är ganska bra. Betydligt mer än de flesta investmentbolag.

Däremot skulle även jag vilja ha en analys över hur man räknar fram indexet. Än så länge har jag inte hittat någon bra beskrivning, men den kanske har undgått mig.

Man får sedan väga nyttan av att ha en placering i exempelvis SEBfonden, eller annan indexfond, mot mervärdet av att ha hållbara aktier i Avanza Sverige.

Om inte annat, kanske något för lekhinken?

1 gillning