Avanza Sverige | Värd att investera i?

Ny fond från Avanza. Är det värt att byta ut PlusAllaBolag till den här?

2 gillningar

De gör nån form av hållbarhetsscreening och har 70 bolag i fonden.
Så tror inte det är värt att byta ut PLUS Sverigefonden.

4 gillningar

Håller med, hade den varit gratis hade man ju kunnat fundera på att ersätta. Men för 0,17% i avgift tycker iaf inte jag att det känns aktuellt. Kombinerar hellre 2/3 Avanza Zero med 1/3 Plus småbolag isf.

2 gillningar

Gäsp, hade varit intressant om den kunde konkurrera med Plus Allabolag / SEB Sverige men den känns mest som mellanmjölk med 70 bolag.

Snarast handlar det väl om att de ofta är marknadsviktat när man man utvecklar egna index fast med någon form av bortvalskriterier. Men visst luktar det lite aktiv förvaltning.

Jag känner även en skarp lukt av att bortvalskriterierna råkar väljas så att indexets historik blir bra…

7 gillningar

Åhh det har jag inte ens tänkt på trodde det bara var PK reklam. Ohh den är bra! Fy… haha :slight_smile: Banker is gonna bank. :wink:

Jag måste erkänna att jag tycker den verkar spännande!

Är detta en matarfond eller deras egna egna?

1 gillning

Det är en egen.

(…) I det första steget tas bolag som bryter mot internationella normer eller konventioner enligt FN Global Compact bort, samt bolag vars omsättning från vapen, tobak, alkohol, gambling, pornografi, cannabis, genmodifierade grödor samt fossila bränslen överstiger 5 procent. Därefter väljs de 70 bolagen med högst hållbarhetsrating ut, med hänsyn tagen till sektorernas marknadsvikter. (…)

Vad tror du om fonden @janbolmeson?

Som nybörjarfond anpassad till vad många önskar sig verkar den här fonden lovande. Om den sedan är “bra” på riktigt är en intressant fråga.

Reagerade på precis samma formulering. Ganska lätt att följa index om man själv får bestämma vad index är. :grin:

2 gillningar

Fysiskt eller syntetiskt replikerad?

Menar du att man inte ska få ta fram nya index? Ett index är en lista med bolag och lite regler sedan kan fonder följa dessa index. Passiv förvaltning. Plus Fonder tar ju fram nya index för sina fonder och då var det inga som klagade?

Är folk skeptiska för att indexet inte är marknadsviktat eller vad är problemet?

2 gillningar

Självklart kan man ta fram egna index. Kruxet är urvalskriterierna. Om man bara tar ett marknadviktat index rakt av för t.ex. ett givet land så finns det mycket små möjligheter att indexet är framtaget på tveksam grund. Där teorin kring indexfonder generellt skulle kunna var irrelevant.

Men ett hårt screenat index baserat på hårda kritierier inom en kapitalmarknad t.ex. omfattande ESG kriterier gör att teorin kring indexförvaltning faller.

Vi är skeptiska eftersom ett index som rakt av (om jag fattat det rätt) speglar en enskild fonds innehav inte säger ett jota om hur fonden presterar i jämförelse med andra fonder. Om jag t.ex. skapar ett index som heter ”Skogens löneindex” så kommer jag per automatik alltid att ligga ”rätt” mot index, men det säger väldigt lite om min löneutveckling…

1 gillning

Det står inget om att den skulle vara syntetiskt replikerad så jag antar att den är fysiskt replikerad.

Det känns som att en del inlägg är lite väl negativa. Det är över ett halvt sekel sedan jag läste matematik, men nog kan man applicera marginalnytteteorin på detta.

Säg att du har tio aktier. Du utökar antalet till tjugo. Din riskspridning ökar markant. Utökar du från tjugo till trettio ökar riskspridningen, men inte lika mycket som i det tidigare fallet. Marginalnyttan minskar undan för undan. Har du ettusen aktier, och utökar till ettusentio är marginalnyttan extremt liten, i princip lika med noll.

Sjuttio aktier är inte så pjåkigt. Varje aktie innebär i snitt 1,4 procent, vilket väl ändå är ganska bra. Betydligt mer än de flesta investmentbolag.

Däremot skulle även jag vilja ha en analys över hur man räknar fram indexet. Än så länge har jag inte hittat någon bra beskrivning, men den kanske har undgått mig.

Man får sedan väga nyttan av att ha en placering i exempelvis SEBfonden, eller annan indexfond, mot mervärdet av att ha hållbara aktier i Avanza Sverige.

Om inte annat, kanske något för lekhinken?

1 gillning

Jag ger tummen upp för de som arbetar med ESG överlag. Den här fonden däremot får en tumme ned från mig. Detta då det är jättetydligt att de har valt ut bolagen på förhand och sen anpassat sitt nya index och urvalsmekanismer utifrån det. Portalparagrafen säger att målet är att följa deras nya index, där de bland annat tar hänsyn till miljörelaterade eller sociala egenskaper. Första alternativet, som de inte valt, är att fonden har hållbara investeringar som mål. Vilket är udda då de skapat ett helt nytt index med precis det som ledstjärna. Bara här reagerar jag.

Deras index är intressant, då fonden i sig är index.

Det blir tydligare under rubriken väljer in, där de skriver att de aktivt väljer in företag utifrån sitt index (som är fonden).

Sedan står det att de väljer bort bolag med mer än 5% av sin omsättning från de klassiska kategorierna om minor, vapen, sex & droger med mera. Nu har GMO, Kärnkraft och Cannabis hittat in på den listan också.

Det intressanta är att de INTE VÄLJER BORT bolag som bryter mot FN’s fördrag Global Compact eller OECD’s riktlinjer. Däremot står det att de skapar en plan för företag som bryter mot endera att komma till rätta med sitt brott.

Summarum: Den går bort för mig. Det är ren marknadsföring för deras nya index som bara de kommer använda sig av. Fonden har maximalt 70 innehav. Kollar man på SPP Sverige Plus, har den fonden vid senaste uppdateringen 368 innehav. SPP lägger större fokus på hållbarhet och säljer innehav som bryter mot FN/OECD enligt ovan. För mig är skillnaden att Avanza skapat en produkt för att casha in på en trend, medan SPP har skapat en produkt utifrån sin övertygelse. Vill man ha ESG är SPP’s fond ett bättre val imho.

Informationsbroschyrer

5 gillningar

Som jag tänker just nu är Avanza Sverige mest jämförbar med PLUS Allabolag Sverige Index.

  • Avanza Sverige har mer av mindre bolag (svårt att jämföra men det är magkänslan)
  • Avanza Sverige är mer hållbar
  • Avanza Sverige är billigare (0.17 istället för 0.22)

Så gillar man mindre och hållbara bolag och billigare fonder så är detta något för dig!
Vad tror ni? Tänker jag fel?

2 gillningar