Process > Resultat | Fokusera på processen hellre än på resultatet

Stora företag som Scania och Ericsson fokuserar alltid på processen. Visserligen har de resultatmål och följer upp, men det är sekundärt. Det primära i verksamheten är att utgå från Värderingar, som ger Principer, som ger Processer med Metoder, som leder till ett Resultat, som ger Effekter. Det är bra att tänka så. Vad står jag för? Vilka principer ska jag då alltid följa? Hur ser då processen ut, och vilka metoder, rutiner och verktyg ska jag använda för att få effektiva processer?