Räntefond i ISK / Kvittning av schablonbeskattning mot ränteutgift

Hej,

Tack för en mycket informativ sida Jan!, uppskattar den extra mycket som nörd av grafer och uträkningar.

Hade bara en kort fråga gällande ränteplacering i ISK. Generellt sett så vill man ha idag runt minimum 1,5% i avkastning för att balansera avkastning/beskattning gentemot ett “fritt fondsparande”.

Men om man samtidigt har krediter och betalar lån, där räntan kvittas mot schablonintäkten, så innebär väl det att den “regeln” kan revideras, eller är jag fel ute?

//Olden

Jag vill påstå att du är fel ute. Hade du inte haft ISK så hade du ju fått 30 procent skatteeffekt på den summan som nu kvittas mot schablonintäken från ISK.