Ränteportfölj hos Handelsbanken

Tråden kring ränteportfölj för 2023 triggade mig att undersöka vad som erbjuds hos min bank i fondväg. Efter att ha spanat in utbudet som inloggad gick jag över till deras portal för marknadsinformation och blev fullständigt överraskad av deras utbud. De har nu ikväll 1064 valbara fonder!

Grejen med deras fonder är man bara kan handla med deras egna fonder på ett ISK-konto. Alla externa fonder måste handlas på separata fondkonton där man skall redovisa alla transaktioner och sedan betala 30% av den vinst man gör. Det är som skapat för just räntefonder.

Nästa steg för mig var att se hur Lysa och Opti gör det, då de har olika strategier. Det jag kom fram till kan enklast sammanfattas med nedan tabell.

Version 1
Typ LYSA OPTI AETHER
Globala räntor från stater och företag 34 % 52 % 20 %
Svenska Långa Obligationer 51 % 30 %
Gröna företagsräntor 12 % 10 %
Räntor från Tillväxtmarknader 6 % 10 %
Globala Högavkastande räntor 5 % 6 % 10 %
Svenska Realräntor 10 % 10 %
Globala realräntor 24 % 10 %
Version 1
Typ LYSA OPTI AETHER
Globala räntor från stater och företag 34 % 52 % 40 %
Svenska Långa Obligationer 51 % 20 %
Gröna företagsräntor 12 % 0 %
Räntor från Tillväxtmarknader 6 % 20 %
Globala Högavkastande räntor 5 % 6 % 0 %
Svenska Realräntor 10 % 20 %
Globala realräntor 24 % 0 %

Version 3

Typ LYSA OPTI AETHER
Globala räntor från stater och företag 34 % 52 % 20 %
Svenska Långa Obligationer 51 % 40 %
Gröna företagsräntor 12 % 20 %
Räntor från Tillväxtmarknader 6 % 0 %
Globala Högavkastande räntor 5 % 6 % 0 %
Svenska Realräntor 10 % 20 %
Globala realräntor 24 % 0 %

Efter att ha funderat, tänkt, kollat på avgifter och jämfört likvärdiga fonder med varandra för att välja den bästa i varje kategori landade jag i ett eget förslag till ränteportfölj. Det är den jag vill ha feedback kring. Först en länk till fondtorget, så ni kan se vilka 197 fonder jag valde från. Välj fliken “Fondtorget” och välj att visa bara räntefonder.

Version 1

Mitt förslag till ränteportfölj landar på en avgift om 0,45%. Då det saknas bra och billiga globala räntefonder i utbudet, valde jag att gå från enbart Sverige till att väva in Euro-området åtminstone. Kryddan kommer från globala högavkastande företagsräntor och globala inflationsskyddade räntor.

Typ Andel Avgift
XACT Obligation 30 % 0,10 %
Handelsbanken Euro Ränta 10 % 0,20 %
Handelsbanken Realränta 10 % 0,40 %
UBAM Global High Yield Solution IHC SEK 10 % 0,55 %
Handelsbanken Euro Obligation 10 % 0,60 %
Öhman Grön Obligationsfond A 10 % 0,65 %
Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-EUR H 10 % 0,70 %
Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation 10 % 1,10 %

Jag valde XACT Obligation istället för de andra svenska fonderna med långa räntor. Dels på priset men också för att den inte plockar in räntepapper från företag. Fördelningen ser ni i den översta tabellen. Nu över till dig och vad du tänker när du ser min skapelse.

Version 2

Efter att ha läst svaret nedan och kollat igenom alla fonderna i Morningstar för att se alla detaljer har jag valt att modifiera kombinationen för att bättre passa syftet beskrivet nedan. Bytte ut XACT Obligation till Handelsbanken Långränta för att få en längre duration och mer statsobligationer. Renodlade genom att plocka bort utländska fonder som hade alldeles för mycket frihet i vad de kunde placera kapitalet inom. Tog också bort gröna obligationer, då de till störst del är företagsutgivna räntepapper vilka nu täcks av Handelsbanken Euro Ränta. Lite dyrare och lite längre duration, med bättre fördelning mellan innehav utgivna av stater och företag. Nu är det 71% statspapper, 15% företagspapper och 5% bostadspapper.

Typ Andel Avgift Duration (år)
Handelsbanken Euro Ränta 20 % 0,20 % 0,67
Handelsbanken Euro Obligation 20 % 0,60 % 6,51
Handelsbanken Långränta 20 % 0,75 % 4,32
Handelsbanken Realränta 20 % 0,40 % 5,33
Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation 20 % 1,10 % 4,58
100 % 0,61 % 4,28

Version 3
Ännu mer sökande i själen och dessa forum, har gjort att jag gjort en tredje version jag nu kör i skarpt läge. Detta då Euro Ränta har utvecklats till 95% i paritet med växelkursen EUR/SEK. Det är helt enkelt en investering i Euro och det vill jag inte ha. Tråden kring generell ränteportfölj för 2023 hade många läsvärda inlägg i sig. Det jag tog med mig från den var att min ränteportfölj är ett komplement till min aktieportfölj. Det betyder att man bör ha något som inte korrelerar med aktier och ju längre duration det finns, desto högre blir den riskjusterade avkastningen över tid. För att få ned kostnaden och lite mer spridning samt innehav av företagsobligationer, valde jag att behålla fonden med globala obligationer. Detta då den dessutom är valutasäkrad till SEK.

Typ Andel Avgift Duration (år)
Handelsbanken Hållbar Global Obligation 20 % 0,50 % 3,09
Handelsbanken Långränta 40 % 0,75 % 4,32
Handelsbanken Realränta 20 % 0,40 % 5,33
Öhman FRN A 20 % 0,60 % 0,20
100 % 0,60 % 3,45

Frågor till dig som läst allt ovan:

 • Är det något som sticker ut?
 • Någonting du absolut inte kan förstå?
 • Förslag till förbättringar?

Ping till @JFB och @Zino som jag engagerat tidigare vad gäller räntefonder.

Lägger till en historisk analys från Inveztor.

Version 1

Version 2

5 gillningar

Jag tycker att tråden om ränteportfölj 2023 saknade en viktig pusselbit, men jag skrev aldrig något inlägg för jag ville inte röra till det ännu mer.

Är syftet med ränteallokeringen säker avkastning (sparhorisont <10 år) eller att öka portföljens riskjusterade avkastning?

Vid det förstnämnda är det också viktigt att beakta räntefondernas genomsnittliga löptid. Se detta inlägg jag skrev i en annan tråd:

Vid det sistnämnda är det viktigaste att minimera korrelation och försöka matcha volatiliteten hos aktier, varför långa statsobligationer är att föredra. Helst bör man även blanda in andra tillgångsslag.

Jag tycker därför att det är omöjligt att besvara frågan “bästa ränteportfölj”, för det finns ingen “one-size-fits-all” på samma sätt som för aktier med globala indexfonder.

Tillägg: Jag kom på ett tredje tänkbart syfte – att se ränteportföljen som fristående och försöka maximera långsiktig avkastning för den portföljen. Om detta är syftet tycker jag att din portfölj ser fin ut med bra riskspridning. Personligen tycker jag dock att detta syftet är motsägelsefullt, eftersom aktier har högre långsiktig förväntad avkastning. Eftersträvar man bara hög absolut långsiktig avkastning (utan att bry sig om riskjusterad) borde man därför inte äga räntor alls?

4 gillningar

Tack för ett insiktsfullt svar!

Du berör det jag också slåss med, nämligen varför man har en ränteportfölj i nuvarande tidevarv. Efter att ha klickat runt alla räntefonder som finns och kollat deras innehav, historik, delta gentemot liknande fonder för att undersöka varför de skiljer sig, läsa på om olika typer av räntor och hur allting kring de fungerar, har jag inte helt landat i vad syftet med en sådan portfölj för mig är. Mer än att jag inte är redo att gå in med alla pengar i aktiefonder.

Min ansats var att göra en portfölj inspirerad av Lysa och Opti, där den är en del av en helhet. Detta då min och vår ekonomi enkelt sammanfattat består till 60% aktier, 25% räntor och 15% guld. Syftet med min teoretiska portfölj är tvådelat:

 1. Vara en fristående absolutavkastande portfölj till låg risk
 2. Vara en del av en helhet där aktier och guld också vägs in

Därav min lilla frustration över bristen på bra fonder med statsobligationer i det utbud jag har att välja från. Det saknas amerikanska noterade räntepapper helt och hållet tyvärr, vilka jag ser som en grundbult i den portfölj jag vill skapa. Därav tilten mot Sverige och Euro-området vad gäller statsobligationer. Det lilla ljuset i mörkret här är tillväxtländer, där de har helt andra förutsättningar att skapa avkastning vad gäller räntepapper.

Jag har inga problem att hålla denna portfölj i dubbla durationen av de statsobligationer som ingår. Här är durationen för de fonder jag har i mitt urvalsuniversum, för att ge en bild av just durationen:

Typ Duration (år) Intervall (år) Stater Företag Bostad Annat ISIN
Fidelity Global Infl-Link Bd A-Acc-EUR H 5,20 1 — 10 67 % 33 % LU0353649279
Handelsbanken Euro Obligation 6,51 2 — 10 98 % SE0005991452
Handelsbanken Långränta 4,32 2 — 7 58 % 14 % 27 % SE0000356297
Handelsbanken Realränta 5,33 2 — 7 100 % SE0012039634
Handelsbanken Tillväxtmarknad Obligation 4,58 2 — 8 95 % SE0011336734
XACT Obligation 3,88 36 % 64 % SE0007491287
Handelsbanken Euro Ränta 0,67 0 — 1 4 % 63 % SE0005965704
Öhman Grön Obligationsfond A 2,00 1 — 3 22 % 56 % 2 % 18 % SE0010324384
UBAM Global High Yield Solution IHC SEK 0 — 2 98 % LU0569863839
Handelsbanken Hållbar Global High Yield 2,40 2 — 6 19 % 37 % 40 % LU0569863839

När jag gjorde denna sammanställning med hjälp av Morningstar såg jag också att den UBAM-fonden med HY exempelvis bara innehöll amerikanska statsobligationer, att XACT Obligation hade 20% färre statsobligationer än Långräntefonden. Det gör ju att min portfölj behöver ändras, då dessa fonders innehav inte matchar den typen av innehav som är önskvärd. Då är den nedersta fonden bättre, då den konsekvent handlar efter innehav som matchar HY.

Vad som återstår att lösa, där jag verkligen är osäker, är just fördelningen mellan olika typer av räntepapper och deras ursprung.

 • Geografisk hemvist: Sverige / Euro / Global på ena axeln och
 • Utgivare av värdepapper: Stat / Företag / Bostadslångivare på andra axeln

Min aktieportfölj kommer ha en tilt mot Sverige om 10%. Är det värt att matcha det i ränteportföljen, eller skall den bäst konstrueras för att maximera dess avkastning?

Att hålla en ränteportfölj mot Sverige är busenkelt. Fyra fonder: Långränta, Kortränta, Företagsobligation och Realränta. Färdigt. Bygga en “global” portfölj är svårare. Det är där jag mottar tips och tankar för att bättre navigera mot en bra konstruktion som mappar mot syftet.

1 gillning

Det verkar som att du gjort ordentligt med research själv :slight_smile:

Jag hade gärna velat se en ännu tydligare definition av ditt syfte med räntorna. För de 2 syften du nämner ser jag t.ex. ingen anledning att ha med dina kortaste räntefonder med duration kring 2 år. I min värld är sådana fonder bara aktuella vid syftet säker avkastning vid kort investeringshorisont.

Beträffande geografisk fördelning förespråkar jag att försöka matcha aktierna (t.ex. om man har home bias), om syftet är #2 du nämner. Om syftet är #1 förespråkar jag marknadsvikt.

Beträffande typ av obligation ser jag stat - bostad - företag - high-yield som ett kontinuum med stigande avkastning och risk. För syfte #1 får man själv avgöra hur mycket risk portföljen ska ta. För syfte #2 förespråkar jag enbart stat, eftersom företagsobligationer korrelerar med aktier och därmed inte tillför tillräcklig vinst på portföljnivå.

Tillägg: Såg nu att du uppdaterat ditt första inlägg, ser bättre ut!

Ja för den som trillar in i tråden nu: jag har uppdaterat portföljen i det första inlägget. Exempelvis har jag förlängt durationen och tagit bort korta räntor till förmån för mer utländska statsobligationer.

För jämförelse liknar portföljen numer en mix av AMF Lång, AMF Mix och en fond för Svenska realräntor. Skapad med tilt åt avkastning istället för att bevara pengarna.

2 gillningar

Nu har jag dykt in ännu mer på detaljerna på fonderna och upptäckt något jag förbisåg tidigare. En av de fonderna som gått som tåget är Handelsbanken Euro Ränta och handlar med företagsobligationer. En av få som är inriktad på det, vilket teoretiskt borde förklara varför den följt börsen i stort medan övriga räntefonder inte gjort det.

Tills jag lade in utvecklingen för EUR/SEK i grafen som jämförelse och såg att valutaförändringarna var i princip identiska med fondens utveckling. Se bild.

Vill man ha investering i EURO som valuta, är den fonden utmärkt. Som räntefond verkar den inte avkasta mycket. Dess sharpe-kvot ligger 0,02 från index. Den tar 0,3% mindre risk än index (4,77% istället för 5,07%). Den har en aktiv risk på 0,8%. Allt som allt händer det inte så mycket med fonden, förutom valutafluktuationer.

Hur ser ni på en sådan fond?
Framförallt, ser ni det jag också ser?

1 gillning

Vore trevligt höra från dig @JFB givet det du skrivit om räntefonder och kort sådan med USD.

Tänker det är intressant fråga överlag oavsett mitt fall i trådstarten.

1 gillning

Ouf jag blev helt utmattad av räntetråden :joy: så har tagit paus från det då jag landat hyfsat i vad jag vill göra för egen del.

Antar du menar vad jag tycker om Handelsbanken Euro Ränta?

Om man vill ha specifikt EUR exponering så kanske men jag ser lite ”men” med den

 • 33% upp på 23 år. Drygt 1% om året är väl ok för en korträntefond. Mycket pga valutan sannolikt. Men inget att ha i ISK/KF annat än man förväntar sig högre avkastning

 • Mycket företagspapper, över 60%, så samvariation mer börsen är nog att förvänta. Gick väl ner knappt 20% i finanskrisen.

 • Rating mässigt mycket BBB, typ 50%, så där ligger en nedgraderingsrisk i en lågkonjunktur (tvingas sälja)

 • Jag skulle föredra USD exponering som världens resevaluta. En ny skuldkris i EU, eller om Lagarde får kalla fötter om räntan, kan får EUR på fall.

Inget för mig men jag tänker mer krockkudde (AMF Kort) och/eller AAA-A papper (stats/bolån) för en ev räntenedgång i en lågkonjunktur, lite beroende på ränteandel och sparhorisont i mina olika portföljer.

Erbjuder Handelsbanken några FRN-räntefonder?

Alltså fonder med rörligt ränta? Jag själv har sådana i mina portföljer.

De erbjuder fyra fonder med FRN-räntor:

 1. Nordea FRN Fond
 2. SEB FRN Fond A
 3. Storebrand FRN Företagsobligation A
 4. Öhman FRN A

De har inga egna FRN-fonder. Min grej med SHB Euro Ränta var att i mina ögon är det en ren investering i Euro och inte i räntepapper. Undrar om fler än jag ser det, och givet avkastning på lång sikt verkar så vara fallet.

Okej!

Angående FRN-fonder så kan ju dessa vara extra intressanta när man förväntar sig räntehöjningar. De brukar anpassa räntan var tredje månad ungefär för att ha chans att skapa avkastning även vid räntehöjningar.

2 gillningar

Jag är helt inne på din linje. Problemet här är att jag kan verkligen inte hitta räntefonder som investerar i USD-papper eller handlas i USD. Förutom då SEB Korträntefond C USD - Lux vilket beter sig som Handelsbanken Euro Ränta. Dvs följer valutakursen.

Vilket leder mig till den korkade frågan, men jag är hellre korkad än gör knas:

Om SEK ökar i värde och gör att vi får mindre EUR/USD per SEK, går dessa två fonder då UPP eller NED?

1 gillning

Valuta är lurigt :slight_smile: brukar behöva tänka två varv som lekman, minst

Om SEK stärks mot EUR eller USD (beroende på fond) så tappar den i värde i SEK allt annat lika.

Eftersom fondinnehavet är tex i USD och SEK/USD går från 10 till 9 kr/USD så tappar andelsvärdet 10% (allt annat lika dvs ingen ränteändring eller ränteutbetalningar)

Så måste det vara :slight_smile:

1 gillning

Jag valde att stoppa in Öhman FRN A i portföljen, istället för en gängse kort räntefond. Om några år och räntorna stabiliserats kan den ersättas med Handelsbanken Långränta istället. Just nu vill jag tajma marknaden och vänta lite.