Reavinst vid bostadsförsäljning

Man säljer en bostadsrätt och gör en reavinst som ska beskattas. Är det möjligt att spekulera med en summa som motsvarar skatten så man skapar en ny vinst eller alternativ skapar en förlust som kvittas bostadsvinsten, eller är vinsten på bostadsförsäljning kopplad så den inte kan kvittas med andra förluster? Med andra ord kan man spekulera med pengar som staten ska ha? Verkar finnas en hake i detta resonemang.

Hur tänker du nu? Även om skattetrycket är högt, så är det inte uppe på 100 procent .Det är tack och lov “endast” 30 procent utanför ISK.

Säg att din reavinstskatt är 100 000 kr. Du köper samma år en högriskaktie för samma belopp. För enkelhetens skull antar vi sedan att bolaget går i konkurs. Din förlust blir då 100 000 kr.

Reaflörlusten på 100 000 kr ger en skatteffekt på 30 000 kr eftersom den kvittas mot din vinst. Effekten blir alltså att du förlorar ytterligare 70 000 kr.

tex om jag har vinst 100000kr o samtidig har jag förlust 100000kr. Betalar jag ingent kapitalskatt. +100000kr-100000kr=0.
Om jag har vinst 30000kr o förlust 70000kr. +30000kr-70000kr=-40000kr. 40000kr70%=28000kr skattereduktion.
SKV sade det var fel när jag räknade 30000kr
30%=9000kr, -70000kr*70%=-49000kr. 9000kr-49000kr=40000kr (jag trodde 40000kr skattereduktion).

tex om jag har vinst 100000kr o samtidig har jag förlust 100000kr. Betalar jag ingent kapitalskatt. +100000kr-100000kr=0.
Om jag har vinst 30000kr o förlust 70000kr. +30000kr-70000kr=-40000kr.
-40000kr x 70%=-28000kr (skattereduktion)
SKV sade det var fel när jag räknade
30000kr x 30%=9000kr, -7000kr x 70%= -49000kr
Jag trodde skattereduktion var 9000kr-49000kr=-40000kr. (det var fel enligt SKV).

Frågeställaren jämför SKATTEN PÅ DEN ENA AFFÄREN med vinsten på den andra affären.

Inte att man kvittar vinst mot förlust.