Rebalansering utan räntefonder

Något jag funderar på är rebalansering när man inte har några räntefonder.

Jag har tex en Mellanriskhink som är ”klar”. Här är den önskade fördelningen 60% aktiefonder och 40% kontanter på sparkonto med ränta (i mitt fall SBAB med 0,5% ränta).

Vid årsskiftet fick jag några hundralappar i ränta på sparkontot medan aktiefonderna har stigit ca 20k över den tänkta nivån.
För att prata siffror; jag har 200k på sparkontot och 300k (som blivit ca 320k) i aktiefonder på ett ISK.

Utöver detta har jag kommit igång med den ”passiva hinken”, som består av ett eget ISK (med enbart aktiefonder) samt en kontantdel på sparkonto som står för ca 10% av den totala ”passiva hinken”. Månadssparande sker till denna hink eftersom Mellanhinken är klar.

Jag har dock ingen klar idé ang hur jag ska tänka när det gäller rebalansering. Man kan ju låta det vara tills tex aktiedelen av Mellanhinken passerat en viss procentgräns (säg tex 70% av totala hinkens värde) och därefter flytta den överskjutande delen aktiefonder till den passiva hinken. Varav man därefter ser till att fylla på kontantdelen som tillhör passiva hinken för att få önskad fördelning.

Önskad Mellanhink (60/40)

  • Aktiefonder 300k
  • Kontanter 200k

Nuvarande Mellanhink:

  • Aktiefonder 320 k
  • Kontanter 200,5 k

Önskad passiv hink är ca 90/10 och här har jag ca 80k i aktiefonder och 10k i kontanter på sparkonto, så det stämmer ganska bra just nu.

Hur tänker ni ang. rebalansering här? Några förslag på strategi?

Ombalansering 1 gång per år och extra vid extrema avvikelser typ 15 procentenheter.

1 gillning

Citat

Det låter klokt. På vilket sätt hade du genomfört ombalanseringen, då man inte har några räntefonder att sälja?

Min tanke vore att helt sonika flytta över aktiefonder till min Passiva hink. Så att värdet av aktiefonderna landar runt 300k i Mellanhinken igen. Då har jag flyttat ”problemet” till den passiva hinken som nu har större aktiedel än önskat. Då blir nästa steg att öka sparandet på kontantsidan tills dess att önskad fördelning är uppnådd.

Skulle aktiefonderna i Mellanhinken istället sjunka i värde, så får man väl tvärtom flytta aktiefonder från den passiva hinken till Mellanhinken.

Va? Om du hade haft räntefonder hade du inte sålt av dem. Utan sålt aktiefonder och köpt mer av räntefonderna.

Samma sak ska du göra nu, sälja av aktiefonderna och stoppa på dina konton med ränta.

Jag borde skrivit ”räntefonder att köpa/sälja” :slightly_smiling_face:

Det jag tänker är att det kändes onödigt att sälja aktiefonder när jag har en annan hink där jag regelbundet köper aktiefonder. Därav mitt resonemang om att istället flytta mellan hinkarna. Men det kanske trots allt är enklare att göra som du föreslår.

Alltså att du delar upp det på olika konton är ju bara för din egen mentala bokföring. Antingen vill du fortsätta med det eller så vill du inte?

Spelar ju ingen roll i vilket ISK du äger dina aktiefonder. Det är din totala exponering som spelar roll.

Nejnejnej. Nej. Här flyttar du bara från aktier till aktier. Det är ingen rebalansering. Här går hela fyrahinkarskonceptet åt hel…skogen.

Om aktiedelen i mellanriskhinken går över din gräns, ombalanserar du från aktier till kontanter/räntor INOM MELLANRISKHINKEN. !!! Spelar ingen roll om din mellanriskhink är tillfälligt ”för stor”.

Om aktierna rasar en dag, flyttar du kontanterna du en gång ombalanserade tillbaks till aktierna i HÖGRISKHINKEN.

Annars har man större och större exponering mot aktier (och således ökad risk) när dom är dyra och mindre exponering när dom är billiga.

Yes, det är helt sant.
För mig känns det enklare att ha det på olika konton för att hålla önskad riskprofil enligt 4-hinkar-principen.

Möjligen gör jag det onödigt komplicerat för mig när det gäller just ombalanseringen.
Tack för att du tar dig tid att svara och dela med dig av dina tankar.

Då är det enklast att bara skyffla runt allt så att varje hink har rätt storlek och rätt fördelning.

Tänk det som om allt var pengar på ett bankkonto, sen flyttar du in rätt mängd i varje ISK och köper fonder för det. Då får du rätt storlek och rätt andel i varje hink.

Men i praktiken så säljer du eller köper bara avvikelsen från målfördelningen i varje hink.

Ja, det är här jag tycker att det blir lite komplicerat. Nu utelämnade du den sista delen av det jag skrev, nämligen att man sedan behöver fylla på kontantdelen för att få önskad fördelning.

Men ja… det jag föreslog innebär i praktiken att man aldrig säljer aktiefonder utan istället ombalanserar genom att ändra fördelningen i månadssparandet tills dess att önskad fördelning är uppnådd. Detta eftersom min Mellanhink är full och att jag därför vill flytta ”problemet” till den passiva hinken, som inte har något tak. Men detta är ju mycket riktigt mental bokföring, som @Nightowl påpekade.

Kanske att en av kärnfrågorna är vilka ombalanserings-metoder som ger önskad effekt? Måste man sälja för att få effekten av ombalansering? Kan inte en ändrad fördelning av månadssparande till sparkonto/ISK ge samma långsiktiga effekt? Alltså, om aktiedelen växt sig för stor, så korrigerar man detta genom att månadsspara ett lägre belopp till ISK och istället öka på månadssparandet till sparkontot.

Målet är ju att fördelningen mellan aktiefonder och kontanter/räntefonder inte ska dra iväg åt något håll. Detta borde kunna uppnås på flera sätt och jag tänker att ombalanseringen inte nödvändigtvis måste vara något som sker snabbt utan kan tillåtas ta tid. På samma sätt som att många anser att det räcker att ombalansera en gång om året, så kan ju en ombalansering ske löpande över tid.

Först och främst, hela tanken att flytta pengar mellan hinkarna är för komplicerat. Och kan leda till dumma beslut. 4H-principen leder ju till det att man har ingen riktig målvikt. Men det är ju en annan historia, har tyvärr just nu inte tid för att fundera på det. :grinning:

Bastutid, ha det bra!

2 gillningar

Som en riktig finne!

On topic: Jag tänker att det här är fördelen med att ha allt hos Lysa. Balansera om hinkarna med interna överföringar och låt Lysa bestämma om det är ränte- eller aktiedelen som ska säljas/köpas.

1 gillning

Nja, om man nu som i detta fall har bestämt en viss storlek som mellanriskhinken ska vara så är det väl rimligt att istället flytta överskjutande andel aktiefonder till passiva hinken (även om det bara är mental bokföring och man kan tycka vad man vill om hinkmodellen).

Det ger samma effekt så länge ditt månadssparande är relativt stort i förhållande till din portfölj. Om din portfölj växt sig stor eller ditt månadssparande minskat kommer det ta sådan tid att återställa balansen med den senare metoden att det inte fyller sin funktion. Men hur stora beloppen ska vara för att denna situation ska uppstå är så klart en glidande skala så vem vet exakt var gränsen går för vad som är optimalt.

Jej! Jag är rätt ny i mitt sparande men tycker detta med rebalansering är en klurig en. Jag försöker läsa på men verkar inte kunna lista ut hur jag ska göra. Jag sparar på lång sikt i en blandning av aktiefonder på ISK- konto minst 10-år. Jag sparar även på bankkonto.

1: Ska jag spara regelbundet och typ aldrig bry mig.Absolut inte sälja i panik utan bara tuffa på eller
2. Rebalansera regelbundet. Innebär det praktiskt att man säljer av sin vinst och placerar i säkrare investering dvs bankkonto med ok ränta. Tipsa gärna gällande rebalnsering. Finns så mycket information att jag blir lätt yr.

Bra poäng! I mitt fall skulle det inte ta så lång tid i dagsläget, då månadssparandet är ganska stort relativt storleken på hinken.

Men även om man säljer aktiefonder för att ombalansering, så kan det vara lite läskigt att sälja allt vid samma tillfälle eftersom man kan ha otur med kursen vid just det specifika tillfället.

Sedan vill jag tillägga att hela mitt resonemang bygger på att bara handla om balansering mellan aktiefonder och kontanter. Förenklat kan man se det som att jag bara skulle ha en enda global aktiefond.
I realiteten har jag några fler aktiefonder, vilket gör att det även finns en inbördes ombalansering att ta hänsyn till.

Men syftet med den här tråden är alltså att hitta ett bra tillvägagångssätt för att ombalansera mellan aktiefonder och kontanter. Och där min Mellanhink har en given storlek och kan betraktas som full.

Det blir mycket mental bokföring i konceptet, men det behöver inte vara fel, anser jag. Alla knep är tillåtna :slightly_smiling_face:

Det beror på hur mycket jobb du vill lägga på dina placeringar, och vad som har minst riska att få just dig att handla i panik och sälja i samband med nästa börskrasch.
Det mest korrekta är 2) d v s ombalansera regelbundet. På det viset kommer du att köpa mer aktier när de är relativt sett billiga och mindre när de är dyra.

Man kan ombalansera på i princip två sett:

  1. Anpassa ditt månadssparande så att du hela tiden närmar dig din målfördelning
  2. Spara hela tiden utifrån din målfördelning, men när portföljen avviker för mycket flyttar du pengar mellan dina tillgångsslag för att återställa fördelningen. D v s du tar pengar från bankkontot och köper mer aktier efter en börskrasch och säljer aktier och flyttar till bankkontot efter en uppgång.

Tack för svar. Nu fler frågor på detta: Min målfördelning är bankkonto med ränta och olika aktiefonder. Har inte vågat satsa på rena aktier då jag tycker det är svårt. Gäller då samma princip - om aktiefonden går bra säljer jag av vinsten och sätter på konto? Om jag satt in 10000 och den stigit till 15000 så säljer jag av för 5000:- och sparar?

Du bestämmer dig för en målfördelning i procent t ex 60% aktier* och 40% på sparkonto**.
Om du har 20 000 köper du aktier för 12 000 och sätter 8 000 på kontot. Om vid ett senare tillfälle aktierna har ökat till 16kkr och räntan har ökat kontot till 9kkr så har du totalt 25kkr med fördelningen 64/36. För att återställa fördelningen säljer du aktier för 1 000 kr och sätter in på bankkontot. Då har du återigen 60% aktier (15 000) och 40% casch (10 000)

*) Med aktier menar jag inte enskilda aktier, utan en billig indexfond (eventuellt flera fonder).
**) Sparkontot skall ha insättningsgaranti och gärna ränta