Reglerna för träda tvingar folk att sitta på händerna i 5:25 bolag och det kostar samhället pengar

Det som jag personligen upplever passiviserar är till exempel bestämmelserna kring att göra om kvalificerade aktier i famansbolag till okvalificerade ditos.
Ovanstende innebär i praktik att man maste bilda ett s.k 5:25 bolag.
Det maste vara samhällsekonomiskt negativt.
Istället för att kunna fortsätta med aktivt bolag sa tvingas man sitta pa händerna i fem pa varandra följande kalenderar.Detta kostar naturligtvis samhället stora intäkter plus att det passiviserar ägaren till aktierna i famansbolaget.
Sverige är till stora delar uppbyggt pa famansbolag.Samhället missar alltsa intäkterna fran detta i fem ar.Det torde handla om relativt stora belopp sammanlagt.

Personligen sa kommer jag att tvingas in i ovanstaende scenario inom en inte alltför avlägsen framtid.Jag kallar det FIRU.Jag kan konstatera utifran min utgangspunkt att staten kommer att ga miste om en hel del pengar under denna passiva femarsperiod.Det kan knappast vara optimalt.
Bättre med en tidgräns som direkt omvandlar kvalificerade aktier till okvalificerade.
Da hade jag kunnat fortsätta jobba aktivt med min verksamhet i ytterligare fem ar…nagot som jag vill göra…plus att staten fortsatt skulle fa in diverse skatteintäkter.

Sasom reglerna nu är innebär de endast en passivisering över hela fältet.
Riktigt daligt för mig och för samhället Sverige i stort.

Tänk på att du kan bedriva verksamhet i enskild firma under karensperioden, även om den är likartad med det du gjort innan. Det kanske kan vara ett alternativ, beroende på vad du gör idag.

Stämmer det?
Som jag har förstått reglerna kring 5:25 så får man inte vara sysselsatt med liknande verksamhet som den ligger till grund för trädabolaget.
Oavsett så passar det inte min verksamhet.
Den levererar rejält i skatt varje verksamhetsår,men måste alltså läggas overksamt i fem år…fem förlorade år vad gäller skatteintäkter för samhället Sverige i stort.
Som lök på lax får ingen aktiv förvaltning av kapitalet i 5:25 bolaget ske vilket ytterligare spär på de grundläggande negativa aspekterna för både individ som samhälle.
Detta är ju knas hur man än vrider och vänder på det.
Vi har här en lagstiftning som är till nackdel både för individ som samhälle.Det är ett dubbelfel och de negativa konsekvenserna torde inte vara obetydliga.
Bestämmelserna gällande omklassificering av kvalificerade aktier i fåmansbolag till okvalificerade bör göras om.Det vore till fromma såväl för enskild individ som för samhället i stort.
Förslagsvis sättes en längre tidsgräns för ägandet där aktierna efter bestämd period övergår till att vara okvalificerade…säg 30 år…vilket ju för närmast alla torde vara majoritet av den yrkesverksamma tiden.
Det innebär ökade skatteintäkter för Sverige samtidigt som det ger ägaren av fåmansbolagets aktier nödvändig flexibilitet att fortsätta vara produktiv.
Det är win-win.

Kolla gärna med redovisningskonsulter och jurister som är duktiga, men jag har hört fler än en gång att folk kör enskilda firmor parallellt med sitt trädabolag. Det är dock superviktigt att det görs rätt så att det inte blir någon smittorisk.

1 gillning

En lösning på “problemet” är ju att lagstiftaren tar bort möjligheten att sänka skattesatsen genom att lägga bolaget i träda 5 år.

3 gillningar

Om du inte har bråttom att lägga bolaget i träda så kanske detta seminar kan vara av intresse. Mässan är gratis och har några föredrag som är intressanta för oss företagare. Om inte så kommer jag att gå på det och kan säkert sammanfatta det efteråt (om jag kommer ihåg).
Vad kan en fåmansföretagare göra under karenstiden? - Ekonomi & Företag (ekonomiforetag.se)

2 gillningar

Det tror jag inte är en bra “lösning”.
Det finns problem runt generationsskifte och ägarskifte redan idag.Att ytterligare förvärra denna redan rådande svåra situation kan inte vara produktivt någonstans.
Att tvinga en ägare till aktier i ett fåmansbolag att skatta bort 70 procent av den nettovinst som denne ackumulerat under ett helt yrkesverksamt liv har bara negativa effekter för samhället Sverige.
Det skulle leda till en massiv kapitalflykt plus bli ett veritabelt blysänke för Sveriges cirka 400 000 fåmansbolag.

Cool Monica.

Tackar för infon.Kommer inte att kunna närvara personligen,men ser fram emot en sammanfattning från din sida.

2 gillningar

Jan,

Jag kommer naturligtvis att skaffa erforderlig hjälp innan jag tvingas till femårsträdan.
Inga som helst chansningar kan dock göras.Risken för smitta måste hållas på obefintlig nivå,eftersom skattemyndigheten kommer att slå ned som en hök på varje felsteg.
I nuläget ligger planen att sätta bolaget i träda,gå på a kassa första trädaåret plus några månader för att sedan helt enkelt leva på frigjort kapital under resterande år fram tills det att man kan börja plocka av nettobeloppet.
Det är ett dåligt scenario för mig och för samhället Sverige i stort,men reglerna runt detta är ju som de är och individer kommer ju att agera rationellt utifrån dessa.

Man måste dock ställa sig frågan varför vi fortsätter med lagstiftning och praxis som detta,då det uppenbarligen är kasst för både individ som samhälle.
Det finns betydligt bättre lösningar på exit/generationsskifte i fåmansbolag än nuvarande 5:25 regler.Jag föreslår helt anspråkslöst att sådana bör införas istället.
Både individ som samhället Sverige skulle ju tjäna på det.

Det finns vissa PB-tjänster (ex Ålandsbanken) där banken lånar ut pengar till dig med trädabolaget som säkerhet, under träda-perioden. På så sätt kan du använda pengarna under perioden. Efter 5 år betalar du tillbaka lånet till banken.

3 gillningar

Du kan ju ta en anställning utan ägarandel under tiden om det är samhällsekonomin och passiviteten som oroar dig.

2 gillningar

Vadå, om man inte vill ta ut pengarna ligger de väl kvar i bolaget oskattade och förs de väl över till den nya ägaren oskattade i samband med att bolaget byter ägare? Vill man ta ut pengarna till sig själv eller någon annan från bolaget innan det förs över så får man väl betala skatt på pengarna.

Att folk sparar på sig stora summor i bolaget är ju bl.a. för att det skattemässigt är förmånligt att göra så när man kan ta ut dem till lägre skatt genom att lägga bolaget i träda, istället för att öka utdelningsutrymmet genom att ta ut lön över nivån för statlig skatt.

Jag har också ett eget AB (så är väl en av de där 400 000 du nämner) eftersom det är ett av de skattemässigt mest fördelaktiga sätten att tjäna pengar på i Sverige. Ser inte anledningen att ta på sig offerkoftan då. “Risken” är ju att folk börjar inse hur förmånligt det är så att möjligheten täpps igen.

4 gillningar

Skulle inte ditt förslag innebära att man kör bolaget ett eller två år, tar ut max låg beskattat via kvalificerade aktier, lägger passivt och startar ett nytt med samma verksamhet i varv efter varv och nyttjar lågbeskatrar för att sedan få normal kapitalskatt. Det blir mindre incitament att ta ut lön och företagande före anställning gynnas på ett sätt som inte vore bra ur “rättvisesynpunkt” De som kan ha bolag gynnas över de som inte kan.

Givet att jag förstått skattereglerna i detta område korrekt

Jonas,

Det skulle ju inte funka och det är inte det som jag föreslår som alternativ till de passiviserande 5.25 reglerna.
Istället så funderar jag på om en tidsgräns för ägandet(och därmed driften av bolaget)inte skulle vara betydligt bättre.
Sätt en tidsgräns…initialt förslagsvis om cirka 25-30 år.Om de kvalificerande aktierna i fåmansbolaget ägts så här lång tid så omvandlas de efter tidsgränsen till okvalificerade per automatik.
Detta leder till betydligt bättre flexibilitet,särskilt för tiden fram emot ordinarie ålderspension.
Såsom reglerna nu är utformade så tror jag att flera väljer trädabolag fem kalenderår innan ålderspension.Jag tror också att många,liksom övertecknad,hellre hade fortsatt jobba som vanligt i och med företaget hela vägen in till 68 år(i mitt fall).

Oavsett ovanstående så är det dessutom vansinnigt att det inte får jobbas aktivt med det ackumulerade kapitalet i det holdingbolag som måste bildas enligt 5.25
Det innebär i sig sämre skatteintäkter för samhället Sverige plus ett antagligt sämre utfall ekonomiskt för individen som drabbas av denna påtvingade inaktivitet.

Libertas,

Såsom reglerna idag är,så har ägaren av aktierna i fåmansbolaget att välja på att sälja dessa direkt och därigenom drabbas av en enorm skatt(runt 70 procent) alternativt att välja passivisering i fem på varandra följande kalenderår och därefter beskattas med 25 procent.
Det är dessa alternativ som gives,och valet torde för närmast alla i denna situation vara enkelt.

Följden blir fem kalenderår av närmast total passivitet,och det är inte bra varken för individ eller samhälle i stort.

Det är detta som jag kritiserar.För mig framstår problematiken och dess negativa följder som glasklar.

Viktigt att understryka att det är ägaren som är i karens, inte bolaget.
5:25 är ju en exitlösning för ägaren till ett fåmansbolag.
Att tömma bolaget genom 6 st utdelningar till 20% beskattning och sedan resterande kapital till 25% beskattning är ju för förmånligt för att kunna upprepas gång på gång…

Sen att det är alldeles för höga skattesatser i övrigt är en annan fråga.

5 gillningar