Rika Tillsammans-portföljen - behålla eller skrota?

Jag satte upp en Rika Tillsammans (allväders)-portfölj när jag började följa bloggen omkring 2018 och upplevde då att den fick ganska mycket utrymme och fokus i kommunikationen. Den bär till och med bloggens namn, så jag fick intrycket av att den var lite av en paradportfölj och stolthet. Men sen dess upplever jag det som att det har skett en glidning (?) och i senaste poddavsnittet så sa Jan i princip att han avråder från den. Det skulle vara intressant att höra mer om den glidning jag upplever, om det är så och varför.

Jag har känt mig nöjd och trygg med att ha den portföljen som en stabil bas i mitt sparande. Eftersom jag har ganska låg risktolerans och en del rädslor för världsutvecklingen både på kort och lång sikt. Den utgör nu ca 50 % av allt jag äger. Men kanske har jag tänkt helt fel?

Portföljen har gått väldigt bra dom senaste åren, bättre än flera andra delar av mitt sparande, men jag har förstått att den har gått upp mer än den egentligen ‘borde’ ha gjort. Kanske gör det att jag fått en felaktigt positiv bild av den?

Nu funderar jag på om jag borde tänka om och skrota den till förmån för något annat, dock osäker på vad. Är tacksam för tips och kommentarer! Och kanske borde den få ett nytt namn? “Värdebevara Tillsammans”-portföljen? :wink:

4 gillningar

Har du sett diskussionen här?

Uppföljning

2 gillningar

Den har ju visat sig vara en utmärkt portfölj för mellanrisk och även i stay-rich fasen så finns väl ingen anledning att skrota den.

Den har ju presterat oerhört bra egentligen om man tänker sett till risk.

Däremot är den kanske inget för nybörjare då den byggs upp mestadels av ETF:er som kan vara krångligt att förstå sig på och månadsspara i samt att det mentalt kan vara jobbigt att äga flera olika tillgångsslag där flera av dom kan gå riktigt uselt under långa perioder.

4 gillningar

Om du undrar hur andra gör så kan jag dela med mig om att jag kör en liknande portfölj själv, även om den skiljer något mot RT-portföljen, och att jag inte har några planer på att skrota den.

God avkastning med låg volatilitet och som väl stod emot coronakraschen i mars 2020. Fortsätter gå stabilt. :slightly_smiling_face:

5 gillningar

Tack, jag hade missat den tråden! (trots att jag kollade runt för att se om det redan diskuterats).
Ska läsa igenom den i sin helhet när jag får tid.

Skulle vara intressant oavsett att höra av @janbolmeson hur deras syn på den sett ut över tid och om min upplevelse stämmer? Dvs att ni gått ifrån att ha den som flaggskeppsportfölj mot att rekommendera den allt mindre. För ni har ju samtidigt gått allt mer mot stay-rich vad jag förstår det som, så den borde bli allt mer aktuell för er privat?

1 gillning

Tack för svar. Jag har hållit på i några år och tycker nog inte att den är så farligt krånglig men jag kanske är naiv. Sen ska jag väl erkänna att jag fuskat vid något tillfälle och gjort extra ombalansering men det händer allt mer sällan.

1 gillning

Tack. Ja, det är så jag också tänker. Om vi nu är flera som har den och gillar den är det intressant att den inte lyfts fram mer utan istället avrådes ifrån. Visserligen kan den upplevas som komplicerad, men många som hänger här verkar ju ha kompetens så att det räcker.

Jag har upplevt kommunikationen kring RT-portföljen som relativt konsekvent att det är en avancerad portfölj som inte lämpar sig för nybörjaren.

Från 2018:

Innan jag fortsätter så vill jag påpeka att det här är en avancerad portfölj som inte lämpar sig om man är ny på sparande, då är nybörjarportföljen eller globala barnportföljen bättre alternativ. Dessutom bör man ha minst ca 200 000 kr att investera då avgifterna lätt kan bli procentuellt sett höga för mindre belopp. Dessutom är det här en lågrisk-portfölj, vilket kan göra att du tar lägre risk än du kanske borde tag (vilket är lika fel som att ta en för hög risk). Du kan läsa mer om portföljen här:

2 gillningar

Det paradoxala som jag upplever med RT-portföljen och liknande diversifierade och balanserade portföljer är att konstruktionen inte passar nybörjare så det krävs lite mer i själva utförandet, men att risknivån och riskjusterade avkastningen som man uppnår genom just en sådan portfölj faktiskt i väldigt stor utsträckning passar för nybörjare och de som inte vill lägga så mycket tid på sitt sparande.

Här undviks ju de svåra psykologiska aspekterna av att investera i en sådan volatil tillgång som aktier (inklusive aktiefonder) som kan tappa mer än 30% i värde över bara ett år.

Så riskprofilen är till och med sådan som nybörjare borde ha, men att det krävs en gnutta mer kunskap och intresse för att kunna uppnå detta.

10 gillningar

Det håller jag inte med om. Helt enkelt eftersom en del komponenter i portföljen går bedrövligt, jämt.

Det svåra blir för en nybörjare att fortsätta plöja in mer och mer pengar i de delar som går dåligt. Både genom nysparande och ombalansering.

Samtidigt som släkt/vänner/kollegor berättar hur bra det ena eller det andra de investerat i går. Det är svårt att både acceptera och förstå hur lite kontroll man egentligen har och hur mycket marknaderna svänger bara slumpmässigt.

Tålamodet och psyket som krävs för att hålla en värdebevarande portfölj är nog något man får först efter att faktiskt ha bränt en del pengar i dåliga val som man var helt övertygad om skulle gå bra.

6 gillningar

I dagens jättelånga uppgång under mer än ett decenium så stämmer det. I ett decenium likt 2000 till 2010 så hade det varit allvädersportföljen som gått bäst och impat på alla vänner och grannar. :slightly_smiling_face:

2 gillningar

Intressant, då vet jag inte varför jag har upplevt det så. Men kanske är det fortfarande så att den får allt mindre plats i det som Jan&Caroline pratar om, även om de redan tidigt sa att den är avancerad.

1 gillning

För mig har det i alla fall passat bra även när jag var i en tidig fas. Jag ville ha en stabil bas (några årslöner) som var väldigt säkert placerade och som sannolikt skulle finnas kvar oavsett hur världsekonomin utvecklas. Att tex ha en 60/40-portfölj eller allt på ett bankkonto hade inte känts lika bra. Så när jag upptäckte Rika Tillsammans-portföljen tyckte jag att det var klockrent för mig. Det är därför jag tycker det är synd att rakt av avråda från den, det är säkert fler som är som mig.

2 gillningar

Kloka ord. För mig handlade det nog om att jag under några år försökt köpa enskilda aktier och det gått rätt trögt, så en värdebevarande portfölj kändes som en räddning. Men kanske är det svårare att börja med en sån.

2 gillningar

Håller helt med dig, men uppfattar det som att när man isolerar benchmarking till endast ett tillgångsslag (aktier i detta fall), så kommer det givetvis att vara psykologiskt tungt när just det tillgångsslaget går utmärkt. Då aktier varit det vinnande tillgångsslaget under 2010-talet, håller jag helt med dig om att en nybörjare skulle haft det psykologiskt lättare att vara fullinvesterad i aktier under den perioden.

Men under tider som aktier går sämre över flera år samt under kortare drawdowns (som jag åsyftade i mitt svar) är det mycket tungt att se en tredjedel av sin förmögenhet att försvinna. Då förluster är dubbelt så jobbiga som motsvarande vinster (Kahneman, etc.), känns en förlust på 30% lika dålig som en vinst på 60% känns bra.

Under perioder som aktier går sämre, som under 1970-talet eller 2000-talet, ger bredare diversifiering mer sötma då andra tillgångsslag hjälper till att prestera bättre än aktiemarknaden (råvaror och guld under båda perioderna).

Långisktigt kommer man att råka ut för båda scenarion: dels att det känns bra att portföljen år något bättre än aktiemarknaden när man har en diversifierad portfölj och dels att portföljen går sämre än aktiemarknaden (och grannens).

Det är således två tuffa psykologiska utmaningar som man måste väga mot varandra: är det tuffare att ha hög volatilitet och se portföljen tappa stora värden emellanåt genom att bara investera i aktier, eller att under perioder se sin portfölj stiga i värde med mindre belopp än aktiemarknaden och grannen?

Det är inte en helt enkel avvägning och man behöver ha is i magen bägge gånger. Tyvärr är det omöjligt att undvika båda två (slå index när aktier går bra OCH undvika volatiliteten på aktiemarknaden).

Sedan sitter jag inte på svaret på frågan vilken av dessa som är mer önskvärd för en nybörjare. Jag tror att det är tämligen personligt ifall man är mer rädd för volatilitet eller att se andra bli rikare under goda börsår.

Jag har tangerat detta i en tidigare text från i somras på min blogg där jag diskuterat särskilt risken med felaktig benchmarking - alltså att man fattar felbeslut för att grannens investeringar går bättre, ifall sådan läsning vore av intresse.

Men jag tror också att det är som du säger att lärdomarna om dessa risker kommer i en viss ordning. Man måste först bränna sig och förlora mycket på aktiemarknaden och förstå hur det känns, för att uppskatta stabiliteten och kunna utstå att emellanåt se sig slagen av index. Men det hindrar inte mig från att missionera om fördelarna med stabilitet och balanserat risktagande. :slightly_smiling_face:

6 gillningar

Det ideala borde i så fall vara en färdig fond som placerar liknande RT-portföljen. Då kan nybörjaren få en stabil placering utan att behöva bekymra sig om att sätta ihop den själv och se olika delar gå uselt varje år.
Problemet här är att ett antal aktivt förvaltade hedge-fonder med liknande målsättning har förstört förtroendet för denna typ av fonder, så det blir antagligen svårt att få tillräckligt kundunderlag för att det skall bli lönsamt för en fondförvaltare att satsa på denna typ av fond.

5 gillningar

William Bernstein skrev en artikel om Harry Browns PP 2010 (som RT-portföljen är, i princip), och det handlar framförallt om att det krävs en väldig övertygelse att plöja in pengar i tillgångar som underpresterar.

And therein lies the real problem with the TPP: because of its huge tracking error relative to more conventional portfolios, it attracts assets and adherents during crises, then sheds them in better times. There’s nothing wrong with Harry’s portfolio—nothing at all—but there’s everything wrong with his followers, who seem, on average, to chase performance the way dogs chase cars.

Investment success accrues not so much to the brilliant as to the disciplined, and the nature of the chosen strategy contributes mightily to this calculus. The very worst place an investor can find herself is, in the words of Mark Kritzman, “wrong and alone”; this is a near certainty at some point given the TPP’s huge tracking error relative to that of the overall market portfolio, approximated by a 60/40 mix of stocks and bonds. Thus, it will be nigh-impossible for even the most disciplined investors to adhere to the TPP in the long run. (And lord knows, most investors are unable to stick to even a 60/40 portfolio.)

Diversifying asset classes, as Harry Browne knew well, can benefit a portfolio. The secret is deploying them before those diversifying assets shoot the lights out. Harry certainly did so by moving away from gold and into poorly performing stocks and bonds in the late 1970s. Sadly, this is the opposite of what the legions of new TPP adherents and PRPFX owners have been doing recently—effectively increasing their allocations to red-hot long Treasuries and gold. Consider: over the long sweep of financial history, the annual real return of long bonds and gold have been 2% and 0%, respectively; over the decade ending 2009, they were 5% and 11%.

Jag hade aldrig rekommenderat den portföljen till någon som inte förstår tillgångarna den innehåller. De flesta (inte ens proffs ibland) förstår heller inte hur långa räntors konvexitet kan göra stor skillnad vid extremt låga räntenivåer. Det är dock en annan artikel från Portfoliocharts.

2 gillningar

Finns det någon annan portfölj som idag eller en framtid som följer i samma spår slår PP/RT i dess egen liga (någon slags avkastning trots låg risk i alla avseenden, volatilitet, drawdown, recovery time)?

Och då en permanent portfölj utan inslag av att någon spått kommande decennium i inälvor.

Jag upplever att argumentet i flera snarlika trådar är att 100% globala aktier ger mycket bättre avkastning, på tillräckligt lång sikt. Men det har varit sant sen alltid.

Det är nog det här jag också undrar: vad ska jag välja om jag inte skulle behålla min RT-portfölj (ifall den nu är för komplex och svår för oss vanliga dödliga). Givet att jag vill ha en stabil värdebevarande grundbult i mitt sparande (mellranriskhink). Jag vill liksom ha några årslöner som ligger där stabilt oavsett vad som händer.

2 gillningar

Tror inte det finns något som passar precis alla som handen i handsken.

Många sneglar på Golden Butterfly, jag gillar den själv, men likaså med den som med PP krävs det en förståelse och övertygelse i tillgångsslagen. Utöver vanliga marknadsfaktorn på aktier diversifierar man in i små värdebolag, alltså, ännu en till sak att förstå.

Jag tycker väl inte RT-portföljen är extremt komplex att genomföra, det är det enkla i sammanhanget, det svåra är att hålla kvar i den.

Som att gå ner i vikt, det är en extremt enkel formel. Ät mindre och rör dig mer. Varför misslyckas så många med det?

För att det faktiskt är jävligt svårt.

@Minami - Du behöver absolut inte skrota din portfölj. Klart, det är lätt att hålla i något som går bra. Men en bra fråga är om du behöver reparera något som redan fungerar.

2 gillningar