Sälja en del av åkermark

Hej,

Tanken är att sälja en del av en bit åkermark till grannen. Marken har varit i vår släkt i generationer. Grannen betalar bra och vill mest äga markbiten för att den ligger i anslutning till hans fastighet med bostadshus. Han kommer inte använda åkermarken till något, är mest för att han vill äga marken närmast sin fastighet.

Nu till frågan. Vi tänkte göra upp denna affär med utan mäklare. Dock kommer vi ta in en jurist som får hjälpa oss med alla nödvändiga papper.

Är det nåt mer som kan vara bra att tänka på vid denna affär?

Mvh
Gunnar

Se till att skriva in i avtalet att köparen bekostar avgiften till lantmäteriet.
Om ni får bidrag så kom ihåg att räkna av den biten mark från nästa års ansökan.

1 gillning

Behövs några servitut?

Det kan göras genom
“Överenkommelse om fastighetsreglering”
Eller
Köpaevtal.

De olika alternativen har lite olika juridiska aspekter.
Gemensamt är att det kommer krävas en lantmäteriförrättning, en fastighetsreglering.
Ni får räkna med att detta kostar ca 30.000 kr. Det kan vara lite mindre eller betydligt mer om det t.ex. även krävs en fastighetsbestämning för att genomföra förrättningen. Fastighetsbestämningar kan kosta från 50.000. Uppskattar nu utifrån mina erfarenheter men det är ju helt beroende på fastighetens förutsättningar och tydligheten på befintliga gränser . Lantmätarens timpenning är ca 1400 kr/h
Ni behöver vara överens om fördelningen av denna kostnad mellan er.
Ni behöver även vara medvetna om att marköverföringen det är en juridisk prövning. Görs ingen lantmäteriförrättning så förfaller köpet.

Mitt råd är att skriva
Överenskommelse om fastighetsreglering själva och ansöka om lantmäteriförrättning utan ombud. Någon jurist behöver ni inte. Lycka till.

(Tillägg: i mina öron låter det inte värt för grannen att lägga ner pengar på förrättning plus markersättning till er för att bara ha lite extra mark kring sin egna fastighet, men vad vet jag det kanske denne tycker :slight_smile: )

1 gillning