Separata pensionskonton?

Hur tänker ni med ert privata pensionssparande? Har ni det för er själva och ev. partner på separata ISK? Eller har ni det i samma pott som övrigt sparande i passiva hinken?

Vi har idag allt i samma sparande. Men är lite orolig för att vi ska ta av denna pott för något större projekt i framtiden (typ bostadsköp). Så är lite inne på att göra separata ISK för pension igen.

Hur tänker ni om detta?

Vi slog ihop våra för att få snöbollen att rulla snabbare. Vi är gifta så vi får endå dela på det om vi skulle skilja oss.

Vi lägger pension och övriga investeringar i en 90/10 på lysa, men försöker hålla koll på just pensionspengarna så de ligger kvar om man måste ta från kontot till nåt större köp.

Buffert på sparkonto och även räntedelen på sparkonto.

90/10 på lysa betyder 90% aktiefonder och 10% räntefonder?

Varför 10% ränta? Det är en väldigt liten del som inte gör så stor skillnad i praktiken tänker jag.

Jag delar inte upp på det viset men skulle jag göra det hade jag kört 25% eller 50% ränta. Då gör det skillnad.som märks.

Med reservation för att jag har missat något väsentligt.

Vi har separata ISK för min privata pension, ISK för frugans privata pension och en separat ISK för bostad (i vårt fall för renoveringar och ev. större investeringar men funkar ju även om man skulle flytta/köpa).

Vi har gjort så mest för att särskilja eftersom vad som är vad, eftersom vi har väldigt olika tjänstepensioner så blir det privata ISK sparande också olika stort, för att jämna ut mellan oss.

Jag tänker också (kanske felaktigt?) att om den ene avlider så kan det också vara bra att det står i olika namn för det tar väl ett par månader tills bouppteckning och sådant är klart och att den andre får tillgång till kapitalet. En fail-safe så att säga, så det inte blir cashflow problem ovan på allt i en sådan kris :slight_smile:

1 gillning

Vi sparar 10% av våra nettolöner i varsitt öronmärkt ISK som heter Privat pensionssparande. Jag har varit utan tjänstepension i 10 år och har kompenserat för
det genom att spara på samma sätt i en ISK kallad tjänstepension. Varför vi kör så pass mycket som 10% av nettolön är att vi bara har studerat och jobbat deltid ett antal år så vi vill spara ikapp.

Vi kör gemensamt ISK då vi hoppas kunna gå i pension samtidigt. Fördelat på 80% aktier, 10% räntor och 10% råvaror.

Johannes. Snöbollen rullar inte snabbare om man har ett ISK i stället två. Tillväxten blir exakt densamma.

2 gillningar

Aha ok. Jag som tänkt fråga hur man gör ett exelark där man lägger in även barnens sparande i samma ISK och räknar ut avkastningar och insättningar till vem som är till vem​:grinning_face_with_smiling_eyes: då slipper jag det :+1:

Om ni är gifta delas allt lika. Ni behöver skriva äktenskapsförord där det framgår att ett visst konto är enskild egendom. Om vi nu pratar skilsmässa. Arv är en annan sak, men i princip krävs juristhjälp för att det ska bli rätt.

Tack för alla kommentarer. Detta satte griller i huvudet på mig. På sikt kanske vi ska köra individuella konton för privat pension. Skulle vara nice med ett skal typ KF som låser pengarna och sköter utbetalningar. Tråkigt att allt sådant avskaffats.

Precis! Men också tiden före bouppteckningen/arvet är klart om någon avlider. Det kan ta någon månad så det inte blir likviditetsbrist Därför ser vi till att ha sparata spar och ISK konton.

På Lysa så kan man göra en utbetalningplan, antingen med fast summa per månad, årlig procent eller måldatum då allt skall vara utbetalt.

Jag har svårt att tänka mig att Lysa finns kvar den dag jag går i pension.