Skatteverket - Räkneexempel på omkostnadsbelopp och valutavinster

Någon som har lust att ta fram ett räkneexempel utifrån ett scenario där man växlar SEK till Euro, köper guld och sedan säljer guld. Köper man i flera omgångar skall omkostnadsbelopp för guldet (i gram) tas fram.

Här är ett svar från Skatteverket för hur man skall räkna:

Om du växlar SEK till EUR har du köpt euro. Om du köper ädelmetall för EUR då har du sålt euro. Försäljningen av euro ska då redovisas i inkomstdeklarationen på K4 avsnitt C.

Försäljningspriset på EUR blir inköpspriset på ädelmetall. Försäljning av ädelmetall ska redovisas i din inkomstdeklaration på K4 avsnitt D.

När du säljer ädelmetall erhåller du EUR. Om du växlar dessa inom 30 dagar till SEK, räknat från försäljningen av ädelmetall, ingår anses försäljningen av EUR ha samma pris som försäljningspriset på ädelmetallen. DU behöver därför inte redovisa växlingen av EUR till SEK. Ev kursförändring ingår då i beräkningen för ädelmetallen.

Om du växlar erhållen EUR från försäljningen av ädelmetall efter 30 dagar ska du beräkna försäljningen av EUR när du växlar dessa till SEK.

Alla värden ska omräknas till svenska kronor i deklarationen.

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/vardepapper/andratillgangar.4.233f91f71260075abe8800099480.html

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.1/2818.html

Hur jag beräknat historiskt kapitalvinster som är min tolkning utifrån skatteverkets handledning.

Inköppris i euro * växlingskurs vid inköpsdatum = inköpspris.

Försäljningspris * växlingskurs vid försäljningsdatum = försäljningspris.

Vinst = inköpspris - försäljningspris.

Tycker, Skatteverket förklarar det bättre än dina länkar.

Gör man det i omgångar så går det väl att beräkna per enskild affär.

I vilket fall så gör jag denna övningen årligen för beräkning till ränteavdrag i utlänsk valuta.

Ursäkta missförstod frågan,

Enklare att göra detta i excel men grovt,

((Inköpspris 1 * *valutakurs vis tillfälle 1 * antal 1) +
(Inköpspris 2 *valutakurs vis tillfälle 2 * antal 2)+ ) / ( antal 1 + antal 2) = omkostnadsbelopp.

Ex,
Tillfälle 1,

Inköpspris: 50 eur
Antal = 10 g
Växlingskurs = 10 eur

Tillfälle 2,
Inköpspris = 55 eur
Antal = 5 g
Växlingskurs = 11

Formel,
(50 x 10 x 10 + 55 x 5 x11) / (10+5) = 535 sek

Sen får man fylla på med alla tillfällen så blir fler tillfällen i formeln