Sparkvot - konstigt uttryck

Satt och filosoferade kring sparkvot, detta fenomenalt tråkiga uttryck. Borde inte det översättas direkt till vinst istället ? Hur stor vinst gör du på månads/ årsbasis.

3 gillningar

Nja.
Vinst tänker jag som inkomst minus fasta utgifter. Men det är ju inte säkert jag sparar allt. Kan ju slösa på något också.
Så jag tycker nog sparkvot har en plats.

2 gillningar

Det icke nödvändiga ser jag som nån sorts internrepresentation :rofl:

5 gillningar

Kassaflödesöverskott? :wink:

Själv har jag kassaflödesUNDERskott just nu, för jag lever på aktieutdelningspengar.

4 gillningar

Jag gör uppföljning månadsvis, det som jag räknar som vinst är mitt förbättrade egna kapital varje månad. Där inkluderar jag värdeökning/minskning av aktier.

Kassaflödesöverskott var ett bra uttryck. Men då förutsätter det att investeringar är likvida :wink:

Så sparkvot, vinst och kassaflödesöverskott är olika nyckeltal för mig.

2 gillningar

Sparkvot är väl bättre som mått än vinst/förlust. Kvot är ju ett relativt mått?

Alltså sparkvoten är 50% oavsett om det är i dollar, kronor eller kronor för 50 år sen (inflation)?

Beror på vad man vill mäta :blush:. Jag tycker sparkvot är ointressant. Försöker hålla mina utgifter så statiska och genomtänkta som möjligt. Pengarna som åker in i fonder är bara det jag inte har spenderat. Ju mer jag kan frikoppla utgifterna från inkomsterna desto bättre, och ju mindre spelar sparkvoten någon roll.

För andra så kanske det är kul att öka både konsumtionen och sparandet när de får ökade inkomster. Då kanske man siktar på en bibehållen sparkvot. För mig är det ett supermärkligt sätt att se på hur man använder sina pengar. Sparkvoten utgår på något sätt ifrån att det finns en koppling mellan inkomster och utgifter.

Vinst och kassaflöde är användbara mått. De visar hur det står till egentligen.Går jag back eller ej?

Sparkvoten visar också om du går back eller ej (negativ eller positiv). Vilket i sig är kopplingen mellan inkomster och utgifter.

Vinst/förlust går inte att jämföra över valutor eller över tid p.g.a. inflationen. Medans sparkvot faktiskt går att jämföra över tid. Just på p.g.a. avsaknaden av enhet (vinst förlust är alltid i en given valuta vid en given tidpunkt).

1 gillning

Vinst eller vinstmarginal uttrycks väl frekvent i procent ?

Jag förstår bara inte vad det är jag ska jämföra med sparkvoten. Den hjälper mig inte förstå någonting. Inte att jämföra över tid heller.

Vinstmarginal och sparkvot är ju samma mått sett på privatperson/företag. Vinst är differensen mellan intäkter och kostnader (i ren valuta).

1 gillning

Om vi tänker 2 personer (eller företag). Den första gör en vinst på 100 kr i månaden. Den andra 2000 kr i månaden.

Vem tjänar bäst om vi jämför vinst?

Nu jämför vi samma två företag/personer och då är person 1 din farfars farfar som levde 200 år sen. Den andra är du. Plötsligt är det ingen vettig jämförelse, medans sparkvoten tar bort inverkan av inflation.

1 gillning

Aha, ja, nu förstår jag! Tror inte jag har nytta av det ändå i min privatekonomi.

Jag har sett folk jämföra sina sparkvoter med varandra och det känns mest som ett sätt att flexa hög inkomst utan att säga det rakt ut :joy: