Starta eget AB - godkänd verksamhet och godkännande från arbetsgivare

Hej,

Jag har lite frågor och funderingar kring att starta ett AB.

Bakgrund – jag är idag anställd och jobbar heltid hos en stor svensk arbetsgivare (inom ekonomi). Jag har fått en förfråga privat om att hjälpa till ett bolag som vill etablera sig här i Sverige. De behöver hjälp med att etablera bolaget, hjälp med bankärende, hjälp med att ha en adress i Sverige, prata med myndigheterna. Jag kommer agera som kontaktperson, delgivningsbar person och deklarationsombud för bolaget. Men det är ett väldigt litet bolag och det kommer innebära väldigt begränsat jobb från mig som jag kommer göra helt i min fritid.

Etablera AB – jag kommer få betald från bolaget varje månad (en viss summa) för dessa tjänster. Jag vill etablera ett AB som kommer fakturera för dessa tjänster. Jag kommer inte vara anställd i mitt eget AB, dvs. kommer inte ta lön. Jag kommer äga bolage helt och ta ut utdelning. Betalningen kommer komma från utlandet inom EU. Vad ska jag skriva i verksamhetsbeskrivningen? Räcker det med ”konsultverksamhet inom juridik och ekonomi”? Kan Bolagsverket eller Skatteverket ha problem med dessa typer av tjänster som jag tänker utföra? Kan banken ha problem med att man får betald från utomlands?

Godkännande från min arbetsgivare – i min anställningsavtal står det att jag ska dedikera ”all min tid och effort” till min arbetsgivare och att jag måste få skriftligt bekräftelse om jag vill göra någon aktivitet eller jobb utanför mitt jobb oavsett om det är betald eller inte. Jag tänker att denna sidosysselsättning kommer vara väldigt begränsad, ta väldigt lite av min tid och dessutom kommer göras enbart i min fritid. Jag kommer såklart prata med min chef. Men tror ni att min arbetsgivare kan neka detta? Har någon varit i liknande situation? Hur har ni lagt upp detta?

Tack för tips! :slight_smile:

1 gillning

Du är inte livegen och vad du gör på din fritid angår inte din arbetsgivare. Såvida det inte är konkurrerande verksamhet är det bara till att starta ett AB. Du behöver inte ens berätta det.

2 gillningar

Hej,
Du har lojalitetsplikt mot din arbetsgivare och du behöver dennes godkännande för bisysslan. Skaffa godkännandet innan du tar uppdraget. Ett eventuellt godkännande kan ensidigt återkallas av AG under anställningen.

Jag gjorde en liknande resa och rekommenderar den varmt. Den började med att jag anmälde bisysslan. Lite oväntat svarade AG mycket positivt och godkände sysslan eftersom den bedömdes öka mina kunskaper och färdigheter vilka kom AG till godo.

Tog bara utdelning enligt förenklingsregeln tills dess jag gick över till helt egen verksamhet.

Lycka till :crossed_fingers:

2 gillningar

Bättre att be om ursäkt än om tillåtelse om det är din livstid du säljer till din arbetsgivare för en månadslön. Det är så mycket man inte ”får” göra…

1 gillning

Fast jag tror inte att det blir bara en ”ursäkt” om det står i mitt anställningsavtal att jag måste få skriftligt godkännande :thinking:

Jag kan också tänka att det är konstigt att fråga arbetsgivaren om jag får göra något på min fritid.

Men i sammanhanget är den förväntade nettoinkomsten från AB:t bara en tiondedel (eller mindre) av min nettolön. Så man vill ju inte riskera det heller :woman_shrugging:

2 gillningar

Hej igen,
Glömde att svara på dina andra två frågor: det räcker bra att ange verksamhet inom + område tex IT som Bolagsverket har som exempel.

I samband med att du ansöker om att öppna konto i svensk bank för företaget kommer du att få fylla i dokumentet om kundkännedom med bl.a. uppgifter om vartifrån du mottar betalningar. Om du inte uppgett tex Polen kommer inbetalningar från Polen inte att nå ditt konto. Du kan inte ange EU eller EES istället måste du ange specifikt land.

Råden, i denna tråd, att strunta i godkännande om bisyssla är inte förenliga med svensk arbetsrätt.

1 gillning

Jättebra tips om betalningar från utomlands! Då ska jag ange specifikt land i ansökan om bankkonto. Tack för tips!!

Jag har meddelat arbetsgivaren och det räckte med det för att få ok på detta. Det enda de nämnde var att mitt arbete inom mitt eget bolag inte kan påverka mitt vanliga arbete (vilket är inte så konstigt).

Känns bra att man har varit ärlig och transparent redan innan man sätter igång med bolaget.

Tack för alla svar!

2 gillningar

Grattis. Välkommen på en intressant resa :sunny:

1 gillning