Stockholmsbörsen avkastning efter inflation, de senaste 30 åren. mönster/samband?

 

Läste här:

https://rikatillsammans.se/stockholmsborsens-arliga-avkastning-1990-2013/

Genomsnittlig årsavkastning under perioden 1990-2019 är: 12.49 %

https://rikatillsammans.se/sammanstallning-av-genomsnittlig-avkastning-efter-inflation/

Genomsnittlig avkastning efter inflation 1971-2012 är 9,61 %

  1. innebär detta att genomsnitt för inflationen under dessa perioder är ca 12,49 - 9,61 = 2,88%?
  1. Finns det någon mer uppdaterad tabell för år 1990-2019 inklusive inflation för att göra jämförelsen mer rättvis?
  1. Finns det mer historik på hur inflation och avkastning har påverkats av varandra? mönster/samband?
  1. Nej. Avkastning är en sak. Inflation en annan. Avkastning beror på hur börsen går. Inflation har med den allmänna prisutvecklingen i samhället att göra. Du kan inte räkna ut inflationen utifrån avkastningen.