Strategi för att köpa och investera i nedgång (köpa mer vid -20, -30 och -40 %)

Så bakvänt det känns att diskutera färgerna i Jans diagram. Rött=allt är som vanligt. Grönt=Maximal bekväm risk. :nerd_face:

4 gillningar

att börsen går ner är ju bra =) grönt lika men gogo buybuy, lite wallstreetbet över det XD såg att det lös igenom avsnittet som han prata om Gamestop.

Kolla på detta avsnittet av Rational reminder 50 minuter in, tom Fama påstår att riskpremier kan försvinna om tillräckligt många känner till och investerar i det.

So even if value is theoretically a risk premium, if people believe it’s a profit opportunity, even if it is riskier, the premium can still go away?

Sure.

Oh wow. Hadn’t thought about that.

Sure. Well look, if I were misled and thought that stocks were much less risky in the long run than the short run, I could kill the stock premium over bonds too. If enough people believe that, it’s not special, the value or smaller or any of that, if I don’t really understand the differences that the long term does not erase uncertainty, that’s in the short term, unless you get a lot of negative correlation in there, then that’s kind of an inefficiency actually, did you kill a risk because of false beliefs?

But the risk would eventually show up but I guess we don’t know that, if the risk eventually showed up, they might-

Well, so the way we thought about it originally was that value stocks are riskier in the sense that, if I look under the hood, what I find is that those companies, they have been badly run or whatever, they are in industries that are declining. So that’s the real risk that’s involved in taking on value stocks is that it’s not a healthy end of the economy. So the question though is, should they carry a risk premium? It seems to have been there in the past if people are not concerned with that sort of risk because everybody that works for those companies should be concerned with it. But if otherwise, if that’s not enough to turn people away from those stocks, then you’d expect that premium to go away. But who knows? It’ll take a long, long time of data before we know the instance of that.

Men varför försvinner då inte aktiemarknadens riskpremie över t.ex korta statsobligationer?

1 gillning

Har du tittat på avsnittet jag länkade till? Riskpremien kan tydligen enligt Eugene Fama försvinna.

Sure. Well look, if I were misled and thought that stocks were much less risky in the long run than the short run, I could kill the stock premium over bonds too

Men tolkar det som att marknaden då inte är effektiv. Så i en 100% effektiv marknad bör inte riskpremier kunna försvinna. Dock är det inte bevisat att marknaden är helt effektiv, EMH är ju bara en hypotes.

@janbolmeson Får väl bjuda in honom till Podden så han får förklara sig :joy:

1 gillning

Jag tror inte marknaden är 100% effektiv, men jag tror att marknaden i “genomsnitt” rör sig runt rätt pris. Så temporärt kan riskpremier försvinna, men i längden försvinner de inte.
T.ex mellan 2000 och 2009 hade det varit bättre att investera i obligationer än aktier,
men i längden har ändå aktier fortfarande högre riskpremie (förväntad avkastning).

Och det är ju en riskpremie för att resultatet inte är garanterat!

Man skulle lite slarvigt kunna dela in historiska kriser i tre kategorier:

  1. Kraftiga börsfall som initieras av en händelse som inger oro för framtiden.
    (Dessa kriser tenderar att vara kortvariga.)

  2. Kriser som beror på “brister” i det finansiella systemet.
    (Dessa kriser tenderar att vara lite längre, men oftast inte mer än 1 år.)

  3. En “bubbla” spricker pga allt för höga värderingar.
    (Dessa kriser riskerar att dra ut på tiden, framförallt i kombination med 2an.)

Bör man anpassa köpkurvan efter krisens karaktär? Jag tänker att det kan vara svårt eftersom vi människor är så känslostyrda. Bättre med ett mer specifikt regelsystem för att skapa en köpkurva, gärna med de flesta av köpen på den högra sidan av kurvan.

Tror det svåra är att identifiera karaktären på nedgången. Som nu, vilken är vi i? :thinking:

1 gillning

Är det bara aktivas sparare beskymmer som jag tänker :wink: ? Om man sparar enligt enkla regler efter sparhorisont kan man sitta lugnt i båten utan marknadstajmning! Sparar vi eller spelar på börsen @janbolmeson ? :person_tipping_hand::wink: . Vad är man om man är både aktiv och passiv på samma gång :flushed: ? Var hamnar man i avkastning långsiktigt då :thinking: ?

1 gillning

Det är en sund tanke du för fram. Varje kris är annorlunda än de tidigare och det svåra är att se vilka historiska lärdomar man kan dra nytta av här och nu.

Vi upplever nu ett vägskäl där globaliseringen ligger i vågskålen. Tillgång till komponenter och transportkedjor fungerar inte sedan corona bröt ut på allvar. Kriget i Ukraina har lagt på en ytterligare hämsko på detta. Många länder för en djupare diskussion om att ta hem produktion från sydostasien. Det finns ett antal oroshärdar som ligger och bubblar, blommar de ut kommer de här två aspekterna att bli ännu mycket värre.

Företagens vinster är bra, trots dessa problem. Däremot är det ju ett frågetecken om de kan höja priserna mot sina kunder, för att fortsätta skapa dessa vinster. Tillväxtbolag har ju trillat av brädet. Där är slakten ännu inte klar. Frågan är hur många som kan leva vidare på andras pengar, då de själva inte har en ekonomisk modell som genererar tillräckligt mycket kassaflöde.

Jag tror att vi är i en kombination av 2 och 3. Det finansiella systemet är anpassat till en global världsordning som nu riskeras. Inflation och klimatomställningen ställer hårda krav här. Bubblan ligger i enstaka segment som rusat i värdering som inte längre är hållbara eller förstådda. Se krypto och tillväxtbolag.

Det värsta och det bästa ligger framför oss.

2 gillningar

Nja, det vet jag inte om jag håller med om. Vinsterna vi ser nu kommer ju från tidigare verksamhet. Vinsten laggar alltid en tid efter. Både bokföringsmässigt, efter allt är betalt och när försäljning kommer efter inköpt material/förhandlade priser (bl.a. minskade lager/lägre snittkostnad för produktion av det som finns på lagret).

1 gillning

Jag menar att det finns allt för många “billiga” bolag för att påstå att vi befinner oss i en “värderingsbubbla”. Det finns säkerligen flera bubblor men dessa är inte tillräckligt breda över tillgångslaget aktier.

Jag tänker att vi befinner oss i 2:an. Räntor, inflation, komponentbrist, transportpriser, energipriser och halvledarbrist. Det som händer rent psykologiskt i kriser är att tankens “tidshorisont” krymper. Då får man anstränga sig för att försöka se vad som ligger bakom denna tidshorisont.

Det skulle inte förvåna mig om att Kina och transporterna över haven kommer igång på helfart igen. 3 kontinenter massinvesterar i halvledare. Att energiproblemet får en lösning känns sannolikt. Glöm inte att Asea påbörjade bygget av Oskarshamn 1 1966 och tog den i drift 1972. De använde skrivmaskin och saknade mycket empirisk erfarenhet.

Min poäng är att det löser sig. Nu kanske jag är överdrivet positiv, men glöm inte hur det historisk har lönat sig att vara just positiv i dessa sammanhang.

ARK Invests senaste avsnitt har med en analytiker som visar just att vinsterna har gått uppåt under de senaste 15 åren. Nu börjar företagen fylla på sina lager och bygga upp mycket varor de måste kränga. De tjänar fortfarande mer pengar totalt sett jämfört med tidigare år. Det de lyfter upp är att det är nu vinden börjar vända. Det finns krut i kvartalsrapporterna under 2022. Vad som väntar under 2023 däremot verkar inte alls bra. Allting utifrån ett amerikanskt perspektiv.

Med andra ord precis det jag påpekar.

Att den verksamhet som bedrivs nu är långt mycket mindre lönsam än tidigare och att företagen just nu går klart sämre. Vilket syns i vinsterna om ca 1 år eller lite mer.

I motsats till det du implicerar med detta, att det just nu verkar gå bra trots allt:

Det är alltså inte “trots problem”. Utan p.g.a. problemen så går bolagen dåligt. Vilket syns i vinster om typ ett år.

1 gillning

Skönt att du skriver samma som jag men med andra ord :stuck_out_tongue: .

För er andra, vill ni ha en vy över nuläget och vad som kommer komma i USA (66% av aktiemarknaden) är videon en bra en.

3 gillningar

Ännu skönare om man inte förstår engelskan för min del :grin::joy:. Slipper slösa tid på massa engelska videoklipp :grin:.Då är det bara fortsätta som innan och sitta lugnt i global index båten :raised_hands:. Varken höja eller sänka risken. Kallas Neutral strategi :+1::wink:.

1 gillning

Vi märker väl vad som händer :face_with_hand_over_mouth: passiv i bergochdalbanan så slipper man trilla ur.

Inte ska man behöva vänta mer än ett år på siffror som speglar nuvarande verksamhet. PM och kvartalsrapporter fångar väl upp det mesta långt innan dess.

Javisst, men vinsten kommer sen. Dessutom får man räkna på hur lager minskar, laggande lönekostnadsökningar och andra laggande faktorer påverkar nuvarande lönsamhet. Alltså det som man ser som intäkter och kostnader just nu speglar inte fullt utgifterna och kommande kostnader (det är skillnad på kostnad och utgift). Kostnad är när den bokföringstekniska kostnaden sker, utgift är när pengarna faktiskt flyttar på sig.

Än så länge har jag bara sålt av några av mina tillgångar som gått plus ordentligt i år. Men jag tror på en hyfsat positiv sommar på börsen, innan vi faller igen till hösten. Kan sälja av mer om det uppstår lägen för detta. Sedan kommer jag nog testa att stå utanför under hösten, lite beroende på vilka säljlägen som uppstår. Har uran, silver, Kina och lite annat som jag hoppas ska kunna stå sig hyggligt några år framöver, så det får nog bli kvar, men mina övriga tillgångar kan jag mycket väl tänka mig att sälja av och återinvestera i en indexfond till senhösten. Risken är naturligtvis att det inte blir någon nedgång till hösten, eller att det blir en nedgång nu direkt på stört, men den här gången satsar jag på att jag läser läget rätt.