Ta pulsen på er angående guld

Funderar på guld och tänkte ta pulsen på er:

 1. Vilken total ändring i procent tror du för fysiskt guld de kommande 3 åren?

 2. Vilken total ändring i procent tror du för fysiskt guld de kommande 10 åren?

 3. Hur är din exponering mot guld just nu och planerar du någon förändring?

Med eller utan motivering… försök att svara så specifikt som möjligt (inga spann) på fråga 1 och 2.

 1. 9%

 2. 34%

 3. 4% av fritt kapital i 4GLD. Funderar på att åtminstone dubbla det.

 1. ca +13%
 2. ca +40%
 3. 5% - inga planer för större ändring om börsen presterar stabilt. Om Nasdaq & S&P stiger 25% mer, kommer att fundera öka andelen.

Ca 10 % av portföljens värde.

De andra två, ingen aning, kan inte ens gissa. :joy:

Jag har ca 20 % av portföljen i guld. Pensioner och boende oaktat.
Angående de andra två frågorna så är min tro att det beror på hur centralbankerna agerar. Just nu tror jag att guld har en uppsida på ca 50 % men när den kommer är svårt att sia om.

Kände på min puls och får be om att avstå gissning på fråga 1 och 2 men Eric Strand har definitivt påverkat mig.

 1. Min något överdimensionerade mellanriskhink (60/40) Indexfonder/guld
  Passiv hink A. Inget guld och planerar inte lägga till något i närtid.
  “Passiv” hink B. Momentum-strategi där guld aldrig kommer vara aktuellt.
 1. -25% till +25%
 2. -25% till +360%
 3. 28.53%, ingen förändring planerad.

Edit: sorry, läste nu i efterhand att inte ha med spann…

Har ingen aning men kan ju gissa.

 1. 10%
 2. 40%
 3. Ca 12% just nu.

Det är lugnt… omräknat till medelvärde så blir det

 1. 0%
 2. +167,5%

:slight_smile: Jag var själv inne på att skriva 0% på 1an själv… dock ganska säker på att det ligger (ordentligt) plus efter 10år.

Guld är svårspekulerat nu, svårt att veta var det ska ta vägen efter de senaste 1.5 åren av stora stigningar. Marknaden verkar inte kunna bestämma sig vilken riktning det ska ta efter att ha platå:at.
Har det stigit för mycket och ska korrigeras ned, eller ska det stiga mer.

Många faktorer som påverkar, var ska dollarn, upp eller ner. Ska dollarn förbli stark så är det inte bra för guldet. Verkar blivit svårare att veta efter att Demokraterna tog kontroll i båda kamrarna.
Var ska räntorna? Ska de upp så blir det dåligt för guldet.
Hur blir det med inflationen och dess förväntningar, förväntas den stiga kraftigt kommer guldpriset stiga.
Blir det några fler stimulanspaket. Ju fler desto bättre för guldet.
Dagens nyheter om att det även finns demokrater som är emot Bidens stimulanspaket har gjort marknaden lite sur.

80% av allt guld är smycken och investeringsguld. En stor del av värdet kan försvinna av modenycker. Tänker inte ge mig på att gissa hur något med så stor fallhöjd ska bete sig i framtiden. Därför har jag 0% och förväntar mig inte någon förändring.

Beror nog på var på klotet vi tittar. Hörde Rick Rule i en intervju föredra delar av guldets historik som försäkring. Han menade att ameriknerna idag har 1/3 till 1/2 procent av sina besparingar i guld och att medelvärdet över ett antal årtionden innan var 2%. Under någon stökig period i historien var det så högt som 7%. Fortsätter FED att trycka pengar så kan efterfrågan fyrdubblas för att ägandet ska komma tillbaka till medelvärdet och med samma resonemang 10-20-dubblas om det blir riktigt stökigt i ekonomin därborta.

Nu kan man gissa att bitcoin blir den yngre generationens guld men jag gissar att de som har ett större kapital är äldre som inte kommer att satsa på bitcoin.

1/ +300% (USA) Här menar jag efterfrågan eller del av portföljen, inte priset
2/ +2000% (USA) Här menar jag efterfrågan eller del av portföljen, inte priset
3/ 3,5% guld, 6,5% gruvbolag, 2,5% silver, 8% gruvbolag.

Bara gissningar såklart, men jag säger

 1. +60%
 2. +160
 3. 10- 25%

1 och 2 spelar ingen roll.

Guld _ är _ pengar, allt annat sjunker i värde, om 10 år kommer jag behålla min köpkraft, förmodlingen ha en ordentlig vinst och dessutom kommer jag kunna köpa mer för pengarna eftersom allt annat försvinner inflationen.

3 är lite svår att svara på eftersom gruvbolagen ofta baseras på olika råvaror, beroende på vad de får upp ifrån sina gruvor.

Men så här ser min nuvarande portfölj ut:

 • 35% aktie innehav av gruvbolag, streaming bolag etc.
 • 25% fysiska innehav via ETF eller ETC.
 • 25% fysiska innehav som lagerhålls av ett företag.
 • 15% fysiska innehav
 1. 50%
 2. 100%
 3. 80% av min privata portfölj
  Kanske diversifiera mer till reella tillgångar.

Jag tror på betydligt högre [pris]inflation. Så i reella termer kanske inte höjningen blir så hög. Men jag tror också att andra tillgångsslag kommer fortsätta gå upp. Fastigheter, Jordbruk, Skog. I USA skapades 20-25% av alla dollar under 2020, och pengatryckandet fortsätter. Det låter ohållbart.
https://www.cnbc.com/2020/08/05/the-ballooning-money-supply-may-be-the-key-to-unlocking-inflation-in-the-us.html

Jag är inte investerad direkt i råvaran och jag har kanske bara 20% i gruvbolag.
Däremot har jag betydande summor i royalty och streaming bolag (diversifiering, och lägre risk)
Det är bolag med ett 10 tal anställda och drar in miljarder i intäkter.
De tjänar pengar oavsett pris på den underliggande råvaran.
Faktum är att de tjänar långsiktigt på att det går ner och sedan upp och ner igen.
De köper sina streams “under” marknadspris vid nedgång.
Det är en bra affärsmodell oavsett råvara.