Tessin fastighetsräntefond - alternativ investering

Hej!
Ett av problemen som Jan nämner i sitt avsnitt kring alternativa investeringar såsom Tessin är diversifieringsproblematiken. Som alternativ till att investera i enskilda fastighetsprojekt så kan man istället välja Tessin fastighetsräntefond där man får spridning på runt 30-40st olika projekt (på sikt räknar man med att utöka den här portföljen ytterligare). Förväntad avkastning är runt 6-8%, alltså att likställa med en globalfond, och den höll emot makalöst bra i coronanedgången. Hade varit intressant att höra lite kring vad folk tycker om upplägget och vad det kan tänkas finnas för risker?
Känns som ett ypperligt komplement till en aktieportfölj i dagsläget. Det är även väldigt trevligt då man kan ha denna fonden placerad inom sitt ISK vilket blir väldigt gynnsamt skattemässigt jmf med 30% skatteupplägget via Tessins vanliga plattform.

https://fastighetsrantefonden.se/

2 gillningar

Intressant! Jag har dock ingen kompetens att bedömma risk- möjlighet. @janbolmeson - kanske något du redan känner till? För och nackdelar?

3.79% i årlig avgift. Nej tack

2 gillningar

Enligt broschyren s. 12-13, så består avgiften av ett förvaltningsarvode 1,6% årligen + 20% prestationsbaserad. Samt övriga kostnader. Gissar att det lett till 3,79% totalt för ett år? Inkluderas den prestationsbaserade avgiften i 3,79%, den står separat i basfaktabladet?

Bör vara så, hade det stått “totala avgifter” så hade det absolut varit så, lurigt när det inte står så.
Men eftersom förvaltningsarvodet är 1.6% så bör inte andra kostnader kring: " förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden." uppgå till 2.19% utöver prestationsavgiften.

1 gillning

Dålig reklam för Tessin om en extern förvaltare behöver ta hela 20% av vinsten för att lyckas filtrera bort alla de Tessin-projekt som är undermåliga. Utöver den avgift de redan tar ut för att förvalta fonden.