TESSIN - räkna inte med att få dina pengar tillbaka

Artikel i DI idag om Tessin nedan.
Någon som är drabbad av uteblivna återbetalningar efter investeringar genom Tessin?

76 Tessin-investerare drar fastighetsbolag till rätten: ”Gjort sig oanträffbara”

Ett stort antal småsparare, som investerat genom plattformen Tessin, stämmer nu fastighetsbolaget Nostrorum på 9 miljoner kronor. Bolaget uppges ha vägrat lösa in deras preferensaktier – trots fastighetsförsäljningar värda 219 miljoner kronor. Enligt Di:s uppgifter har företrädarna nu lämnat Sverige.

”De har helt enkelt gjort sig oanträffbara”, säger Ulf Wiestål, juridiskt ombud.

Under 2018 och 2019 granskade Di Digital plattformen Tessin, där fastighetsutvecklare kan söka finansiering från småsparare till olika projekt. Utöver flera konkurser hade återbetalningen till Tessins kunder i flera fall försenats med så mycket som ett år, vilket bolaget inte valde att öppet offentliggöra på plattformen.

Ett av fallen då gällde Nostrorum, tidigare Aligera Fastigheter, som under 2016 lade ut ett erbjudande på Tessins plattform om att investera i ”ett växande hyresbestånd med välskötta fastigheter värderade till 190 miljoner kronor i centrala lägen i städer med bostadsbrist”.

Totalt 200 investerare nappade och köpte preferensaktier för sammanlagt drygt 24 Mkr, med en utlovad årlig avkastning på 11 procent. I början gick allt enligt plan och under 2016 och 2017 landade utdelningarna som de skulle på småspararnas konton. Men under 2018 började de utlovade utdelningarna skjutas upp eller utebli, vilket bolaget skyllde på ett ansträngt kassaflöde.

Nu har 76 investerare skickat in en gemensam stämningsansökan till Borås Tingsrätt mot Nostrorum, där kravet uppgår till 8–9 miljoner kronor efter att fastighetsbolaget vägrat att lösa in deras preferensaktier.

”Trots upprepade försök har bolagets företrädare inte återkopplat på något sätt, de har helt enkelt gjort sig oanträffbara. Skälet till att kravet framställs är att vi anser att det borde finnas kapital för att lösa ut preferensaktierna”, säger Ulf Wiestål, juridiskt ombud.

En grupp minoritetsägare lyckades 2019 få en domstol att utse en syssloman som tog över driften av verksamheten, efter att ha anklagat ledningen för maktmissbruk. Under den perioden såldes ett stort fastighetsbestånd av Nostrorum, innan kontrollen återigen övergick till majoritetsägarna vid slutet av året.

”Sysslomannen sålde fastigheter för totalt 219 miljoner kronor. Sedan upphörde uppdraget och allt blev som vanligt igen. Pengarna kom in till bolaget i början av 2020”, säger Ulf Wiestål.

Han uppger att han inte vet var pengarna från försäljningarna har tagit vägen sedan dess. Enligt Ulf Wiestål hade Nostorum bokförda tillgångar värda ungefär 6 Mkr vid det senaste årsskiftet, men verksamheten tycks i dag vara vilande.

Ekobrottsmyndigheten inledde en förundersökning mot en av Nostrorums företrädare, men lade ned utredningen. Enligt Di:s uppgifter är de två huvudmännen bakom bolaget i dag utvandrade från Sverige.

Nästa steg är att delge företrädarna om stämningsansökan. Om de inte återkommer med svar är det troligt att Borås tingsrätt meddelar en så kallad tredskodom, enligt praxis, där tvisten avgörs helt till investerarnas fördel.

”Då kan vi begära bolaget i konkurs. Sedan kommer en utredning göras av en konkursförvaltare, för att se var pengarna från försäljningen egentligen tog vägen”, säger Ulf Wiestål.

Tessin har menat att de inte tar något juridiskt, finansiellt eller informationsmässigt ansvar i processen, med hänvisning till att man enligt sina egna regler enbart är en marknadsplats där investerare och fastighetsbolag kan mötas.

Till saken hör att det är förenat med en minimuminsats på minst 50 000 kronor när en småsparare finansierar ett fastighetsprojekt via Tessin. När det väl går snett kan det således slå relativt hårt mot de drabbade investerarna.

Vad tycker dina klienter om Tessins agerande i den här processen?

”Den övervägande delen är väldigt besvikna på Tessin. Visst har de rent juridiskt enbart tagit på sig rollen som förmedlare, vilket man inte kan ta ifrån dem, men de har varit långt ifrån hjälpsamma. När klienter velat ha svar på frågor har Tessin lagt locket på och skyllt på märkliga omständigheter, som att Nostorum varit föremål för utredning”, säger han.

Han är särskilt kritisk till att Tessin under 2019 självt beställde en advokatutredning där småspararna rekommenderades att inte föra någon talan mot Nostorum. Möjligheterna att vinna i rätten var ”relativt begränsade”, hette det enligt advokatbyrån Nordia, samtidigt som de varnade för risken att behöva betala rättegångskostnaderna.

”De har med råge överskridit vad man kan förvänta sig av en opartisk förmedlare. De är inte stillasittande, utan har faktiskt agerat. Deras advokatutredning kom fram till de mest hårresande slutsatser där mina klienter fick höra att det inte var någon idé att hävda sin rätt. Varför beställer Tessin en sådan om de bara är en opartisk förmedlingsplattform?”, frågar sig Ulf Wiestål.

Tessin har sedan 2017 slutat att erbjuda preferensaktier via plattformen, utan i dag handlar det enbart om säkerställda lån till projekt där det finns en fastighetspant i grunden.

”Vi är lika missnöjda som aktieägarna hur Nostrorums ledning skött bolaget och sina åtaganden. Men vi är ingen part i målet, så vi kan tyvärr inte göra något. Det är inte konstigare än att Avanza agerar distributör vid en börsnotering eller en nyemission”, säger Thomas Ahlerup, ir-chef på Tessin, som tillägger att de också försökt nå Nostrorums företrädare vid upprepade tillfällen.

Ulf Wieståls kritik mot att Tessin överskred sin roll som opartisk förmedlare när de beställde en advokatutredning, som senare rekommenderade aktieägarna att inte vidta rättsliga åtgärder, ger han inte mycket för.

”En av de saker vi faktiskt kunde göra var att ta kostnaden för en oberoende utredning av alla missförhållanden. Vi ville själva förvissa oss om rättsläget för preferensaktieägarna i Nostrorum, eftersom vi fick många frågor och inte ville ge lekmannamässiga svar. Preferensaktieägarna hade själva inte heller haft råd att beställa en utredning”, säger Thomas Ahlerup.

När det kommer till slutsatserna i rapporten hänvisar han till advokaten Olle Kullinger på Nordia, som skrev rapporten, som tidigare avböjt att uttala sig för Di.

”Det kan vi inte ta ansvar för. Jag kan bara konstatera att Olle Kullinger i sin utredning drog slutsatsen att det i Sverige i dag inte är lönt för enskilda att driva den här typen av processer, eftersom det är för dyrt och tar för lång tid”, säger Thomas Ahlerup.

Tessin ska noteras på tillväxtlistan First North i slutet av maj, efter ett omvänt förvärv av bolaget Effnetplattformen. Bolaget omsatte 37 Mkr under 2020, enligt ett färskt bokslut, samtidigt som minusresultatet uppgick till 15 Mkr. Tessin har nu totalt lånat ut 2 miljarder kronor, varav drygt hälften av summan är återbetald till långivarna.

2 gillningar

Jag har skrivit om mina erfarenheter med den här.
Det är sista gången jag använder Tessin, eller liknande tjänst. Tokhög risk att förlora hela insatsen.

1 gillning