Tillväxtmarknader räntor

Hej! Min diversifierad portfölj behöver lite mer diversifiering.

Jag vill gärna lägga till EM Credit. Jag har inte hittat många bra fonder/etf-er.
Helst hade jag haft icke hedgade fonder/ETF-er i länder som:
-Kina
-Mexico
-Thailand
-Singapore
-India
-Brasilien
Jag hittar fina Aktieindexfonder, men för obligationer är de ända jag har hittat i CNY (Kina):
-iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) CNYB
-L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF DRGN
Båda unhedged i CNY, fysisk replicerande, 0.30 avgift.

Den ända möjligheten som småsparare är kanske en EM bond ETF, som:
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VEMA)
Den är unhedged fast innehåller bonds från Kina till Trinidad och Tobago.

Har du bättre förslag?

Länk:
https://www.vanguardinvestments.se/portal/instl/se/en/product.html#/fundDetail/etf/portId=9596/assetCode=bond/?overview

1 gillning

Jag har inte hittat någon bättre/annan ETF än den du nämner med den inriktningen … sen är ju frågan om det är en bra diversifiering.

Kan du utveckla ditt resonemang?
Intressant att höra hur du tänker.

FYI Jag landade i att hellre ha mindre långräntor (oavsett region) och istället satsa på Emerging Dividend aktier. Finns två ETFer för det varav den ena är small cap. Tror företag och deras utdelning kan hålla emot bättre om räntorna börjar gå upp… men som sagt intressant att höra du du tänker :slight_smile:

Det kommer ett långt svar, hoppas det är förståeligt.

I min investeringsstrategi (allweather) försöker jag samla olika tillgångsklasser med positiv förväntad avkastning med en liten 10-20% hävstång. I en effektiv marknad tävlar alla tillgångsklasser om samma pengar. Jag försöker fördela risken så bra jag kan för att jag inte kan förutse framtiden.
Min portfölj bygger på följande tes:

Det finns fyra saker som rör priset på tillgångar:

  1. Inflation
  2. Deflation
  3. Stigande ekonomisk tillväxt
  4. Sjunkande ekonomisk tillväxt

Det som rör priser är ändring i förväntan relativt till den inbakade förväntan i marknader idag. För att det man betalar idag är det förväntade (framtida) värdet.

Det ger 4 olika ekonomiska säsonger:
ekonomiska rörelser

Olika tillgångsklasser gör möjligtvis bra i säsongerna:
ekonomiska klimat

Utmaningen nu är att vi är i slutet av den långa ekonomiska cykeln i västvärlden och det som rör priser har förändrats. Den klassiska boom-bust cykeln finns inte mer.
Det största problemet i min portfölj är egentligen i ‘lägre än förväntad tillväxt’ och ‘lägre än förväntad inflation’ där nominella obligationer inte längre ger real avkastning. Min lösning har varit TIPS (större uppsida jämfört med nominella obligationer i 0 ränteläge) och ökad aktieexponering som är de andra tillgångsklasserna i de respektive säsongerna.

Nominella obligationer gör möjligtvis bra i
‘Högre än förväntad ekonomisk tillväxt’ och ’
Högre än förväntad inflation’.

I linje med den ökade aktieexponering som jag har genomfört (vill ha bra global diversifiering, max 30-40% USA) vill jag nu lägga till marknader som Mexico, Thailand, Singapore, India, Brasilien.

En fundering jag har: kan man ha nominella obligationer i länder som Mexico, Thailand, Singapore, India, Brasilien där de kanske fortfarande fungerar som de brukade fungera här före 0-ränteläget (dvs ofta en motsatt korrelation).

Hur passar det i din strategi?

Wow! Det får jag allt fundera på ett tag :grinning::+1:

Hur kommer du åt TIPS? (Intresserad)

Jag tänker att obligationer är låsta i sin avkastning under hela sin löptid. Eftersom räntorna är på låga nivåer (typ i mänsklighetens historia) så ser jag ingen uppsida i att obligationer ska gå upp i värde. Men kanske det ser annorlunda ut i EM. Det får jag fundera på.

Hittills har jag landat i att företag är bättre på att skydda värde både i deflation (hålla emot prissänkningar) och i inflation (höja priset) och att utdelande företag på så sätt kan ersätta obligationer. Lite TIPS aktigt men såklart inte backat av en stat.

Så jag tänker att hellre mer aktieandel än obligationer :slight_smile:

Här brukar jag hitta etf er:

Här inflation linked bonds:

Gillar UBS 10+ euro och UBS 10+ USD för deras duration. Snittcoupong på en 3% tror jag utan inflationshöjning.
Sedan har jag även lite av ishares euro och ishares usd.

Ja det får jag också fundera på, har inte svaret på den frågan

Vilka fonder har du där?

Eftersom vi pratar emerging markets och ”säkra” aktie/företag som alternativ till EM obligationer så körde jag på följande två ETFer med utdelande företag. Den ena som aristocrat (dvs höjd utdelning i 25 år minst) och den andra småbolag som är högre risk, men man kan ju vikta kapitalet mellan dem beroende på risknivå. Avgifterna är ca 0.5%.

  • SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

  • WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF

Jag brukar titta direkt på Nordnet och Avanza eftersom det är så få av alla ETFer som man får köpa i Europa. Lätt att se vilka som är tillgängliga för köp på NN/Aza eftersom de är markerade med en Europeisk flagga där de handlas, oftast Tyskland.