Total kalkyl

(Med risk för att ha felplacerat frågan)

Hej, håller på att självutbilda mig själv inom investering och sparande - men jag har lite svårt att få ihop numrena.

Är det möjligt för er att göra en kalkyl som inkluderar följande: Ränta-på-ränta, fondavgift/förvaltningsavgift, månadsvis insättning, och skattesats. Verktygen ni har tenderar att lämna en eller annan faktor ute, och det påverkar siffrorna. En kalkyl på räntan säger en sak, en annan kalkyl kommer med annat Jag kan därför inte med säkerhet planera mig fram eller uppskatta sifforna som sanningsenliga.

Ta denna https://rikatillsammans.se/verktyg/kalkylator-for-fondavgifter/ Men månadsvis insättning är utelämnande likaså skattesatsen. Denna kalkylen https://rikatillsammans.se/verktyg/kalkylator-rakna-pa-ranta-pa-ranta/ lämnar fondavgiften utanför.

Svaret på din fråga är nej.

Skatter, fondavgifter, inflation, mm ändrar sig hela tiden. Inte ens våra bestämmande politiker vet framtida skattesatser. Vad gäller fondavgifter är det troligt att de går ner, men i vilken takt vet ingen.

Ingen vet heller den framtida börsutvecklingen. Här har vi i alla fall en över 100 år lång historik, som gör att vi hjälpligt kan gör en långsiktig progos på fem-tio år.

Paradoxalt nog innebär alltså en förfinad kalkyl att osäkerheten ökar rejält. Att göra en kalkyl som du efterfrågar är alltså lika svårt som att göra en kalkyl över sin framtida lycka.

Utöver Nestors utmärkta svar så kan jag tillägga att den avkastning vi pratar om alltid har avgifter borträknat, så när vi säger 8% så är det EFTER avgift och då är det ointressant att räkna bort avgift i en modell.

Kalkylen Jan har inkluderar månadsvis insättning och ett eventuellt startbelopp. Förväntad avkastning är hela procent och är EFTER avgifter, vilket också fonderna redovisar.

Och precis som Nestor skriver så kan inte politikerna enas om skattereglerna. När vänstern fick igenom höjd skatt på ISK med motivering att ensamstående föräldrar skulle ha råd att köpa stövlar till barnen så kan de fortsätta att höja skatten med motivering att de måste har råd att köpa strumpor också. Vi har ingen aning…

/Indexpatronen