Val av sparkonto, påverkar beskattningen ränta-på-ränta?

Jag har en fundering kring hur beskattningen, till följd av valet av sparkonto, påverkar ränta-på-ränta-effekten.

Detta då man endast månadssparar i en ackumulerande/återinvesterande aktiefond med låg avgift och med avsikten att inte sälja någon andel på många år, oavsett upp eller nedgång (månadssparande fortsätter även oavsett upp eller nedgång).
(Jag har läst bloggens inlägg angående val mellan ISK/vanlig depå samt information både från bankerna och skatteverket).

Jag kan dock inte slå bort tanken på att den årliga schablonskatten på ett ISK försämrar en ränta-på-ränta-effekt på ett månadssparande om man inte har för avsikt att sälja någonting på många år (exempelvis 10-20 års sikt).
Jag menar att schablonbeskattningen framstår som en extra “förvaltningsavgift” som dessutom är högre än fondskatten utanför ett ISK.

En av fördelarna med månadssparande är ju att man får fler andelar per peng då kurserna är lägre (sämre tider/ fallande börs) och denna fördel blir ju också lite haltande då man fortsätter att betala skatt på ett ISK även då börsen går ned.

Blir inte ränta-på-ränta-effekten vid ett långsiktigt månadssparande “bättre” utanför ett ISK om det endast består av en återinvesterande aktiefond med låg avgift?

Jag har ännu inte räknat på detta i detalj, men jag vill ändå bolla detta resonemang med någon.
Är jag helt ute och cyklar och framför allt; Har jag missat något väsentligt att ta hänsyn till?

Hej,

Du har inte missat något väsentligt egentligen, men man behöver räkna på det för att kunna säga något. Desto längre spartid desto sämre är Isk jämfört med depåkonto. Men med låg statslåneränta är det många decennier innan depå är bättre än isk.

Isk skatten beror ju på statslåneräntan och ändras varje år. Det är därför omöjligt att säga något säkert om vilken kontotyp som kommer vara bäst över en lång tidsperiod. Kan tipsa om t.ex. denna sparkalkylator så kan du laborera själv:

http://z2036.blogspot.se/p/sparkalkylator.html?m=1