Uthyrning

Hej

Min man och jag äger gemensamt en fritidshusfastighet bestående av flera små hus .

Vi brukar vara där själva några månader om året men funderar på att hyra ut.

Vi vill dock inte riskera att klassas som näringsidkare utan vill bara hyra ut som privatuthyrare. Jag undrar:

1.Kan man hyra ut fritidshuset och gäststugan till 2 olika hyresgäster och få dra av schablonavdraget på 40.000 per hus , alltså i praktiken 100.000 sek skattefritt per år?

  1. Kan man kombinera långtids och korttidsuthyrning samma år på ett hus. T.ex 5 månaders långtidsuthyrning och max 16 veckors korttidsuthyrning?

MVH Christina

Hej Christina.

För att ett småhus skall kunna hyras ut med beskattning som privatuthyrning krävs att du eller närstående bor i huset del av året. Det uppfattar jag att ni gör i båda husen på fastigheten.

1) Ja det kan du. Under förutsättning att du eller närstående bor i Fritidshuset och Gäststugan del av året (Ex som sommarstuga)

Det finns ingen exakt gräns för hur mycket du behöver nyttja den själv eller ha möjlighet att nyttja den själv. Exemplet på SKV sida som även finns med i länken nedan beskriver dock en situation där du använder stugan själv ca 2 månader per år.

Därav rådger jag aldrig att man hyr ut mer om man vill ha det i privatuthyrning.

Precis som du uppfattat det gäller schablonavdraget om 40 000 kr varje småhusenhet. Och i det då max 50 000 kr per småhus (totalt max 100 000) som blir skattefritt.

Vill vara tydlig med att du inte kan fördela någon hyresintäkt mellan småhuset. Därav min beskrivning.

2) Ja det kan du. Vill dock vara tydlig med att om du har mer än en korttidsuthyrning på samma fastighet som du hyr ut. Finns en risk att SKV kan göra bedömningen att det skall gå över i näring. Beroende på hur du marknadsför det samt i vilken omfattning du gör det. Anledningen till det är att korttidsuthyrning konkurrerar med hotell och vandrarhem. Har du då flera på samma ställe kan de göra bedömningen i det enskilda fallet att det skall vara näringsverksamhet. Även om det i övrigt fyller definitionen för privatuthyrning.
Vill inte skrämmas, men vill samtidigt att du skall vara medveten om risken. Och varför SKV kan göra den bedömningen.

Vi har exempelvis valt att bara hyra ut ett av våra hus som vi bor i, i korttidsuthyrning. På det viset finns det ingen risk för någon annan tolkning än att det just är privatuthyrning.

Definitionen för privatuthyrning mm kan du hitta i följande länk Där kan du även läsa mer om hur vi tänker kring privatuthyrning:
https://mainhome.se/skatteregler/

mvh
Jakob, Main Home