Vad betyder ny minimiålder för pension?

Regeringen har ju kommit överens att höja lägsta pensionsålder från 61 till 64 år. Vad betyder detta egentligen för den totala pension man kommer att få utbetalad? För att förenkla, anta att jag skulle jobba tills jag var 60 år, och att jag skulle bli 80 år totalt. Anta också för enkelhetens skull att jag varje år som pensionär skulle få utbetalt 250000 kr. Enligt tidigare regler kring pensionsålder skulle jag då totalt få ut (80-61)*250000=4750000. Om pensionsåldern istället höjs till 64, vilket av följande 2 alternativ kommer då att gälla:

  1. Jag får fortfarande bara 250000 per år, vilket betyder att mina totala utbetalningar sjunker till (80-64)*250000=4000000 (dvs jag går miste om 750000 kr
  2. Årsutbetalningarna stiger till 296875 så att jag fortfarande får ut totalt 4750000 (eftersom 296875*16=4750000)
Jag gissar på alternativ 2, och undrar då varför inte detta förslag genererar fler protester. Många lär ju förlora i storleksordningen 1 miljon kronor.

Jag menar så klart att jag gissar på alternativ 1 i ovanstående fråga

Fast är inte hela grundantagandet att vi blir äldre och eftersom man inte höger i den utsträckning man borde, så blir man vinnare på bekostnad av framtida generationer?

I ett samhällsperspektiv är det naturligt att länka lägsta pensionsåldern till genomsnittlig livslängd. Men jag menar ur ett individperspektiv. Det kan ju ställa till det rejält för folk som räknat på och planerat utifrån sin livsinkomst inklusive pension, och som nu helt sonika måste subtrahera en miljon från denna beräknade livsinkomst. Är ju ur individens synvinkel samma sak som att man säger att du måste jobba gratis i tre år. Är bara förvånad att detta inte genererar mer diskussion.

Kristian, som jag skrev nedan så tror jag att du missat en del i ditt resonemang. Om du tar ut pension från 61 idag så får du väsentligt lägre pension/år än om du väntar till 65 eller senare. Jag vågar inte säga hur det blir exakt på kronan i ditt scenario, men tror att för en person med medellivslängd så skall nog inte totala pensionen påverkas i någon större utsträckning.

Ja precis, hela grundtesen för att ändra minimiålder är ju att systemet lever på lånad tid när människor blir äldre men pensionsåldern är kvar på samma nivå. Dessutom börjar många jobba betydligt senare idag än tidigare.

Sen får du ju ta med i beräkningen att tar du ut pension från 61 idag så får du lägre pension (per år) än om du tagit ut den från 65. Totalsumman för en person med medellivslängd ska vara densamma oavsett om du idag tar ut från 61 eller 65 (eller senare), det är därför det blir lägre om du tar ut tidig pension.

Man hade ju kanske kunnat önska ett mer flexibelt system där de som ville skulle få ta tidig pension, men i gengäld få lägre belopp varje år. Problemet där är nog att alla inte har förmågan att planera sin ekonomi och staten skulle då få kritik för att pensionerna var för låga för att leva på.

3 års “stulen” pension gör rätt mycket.
Om man te x jobbar samtidigt eller driver företag.
Otroligt att detta svek inte protesteras mer mot?
Personligen kan jag ALDRIG mer rösta på något av dom 6 partierna bakom uppgörelsen.
Inget tidigare politiskt beslut har kostat mig mer.

Tror tyvärr att detta går ovanför partipolitiken, då det egentligen är + och - i pensionssystemet det handlar om.
Men håller med om att det hade varit bättre med ett flexiblare system som automatiskt anpassade nivån på pensionen till när du börjar ta ut den, samtidigt som det anpassar den totala nivån efter medellivslängd och genomsnittlig längd på arbetslivet etc. Så att det blir “självreglerande”. Det gamla systemet hade vissa självreglerande delar, den s.k. “bromsen”, men andra delar var det uppenbarligen inte.

Systemet kan ju inte trolla fram pengar heller, så om du lever till medellivslängd kommer du sannolikt inte förlora pengar med det nya systemet. Pensionsmyndigheten beräknar att halva befolkningen inte kommer att påverkas alls, en fjärdedel kommer att vinna på det nya systemet och en fjärdedel missgynnas.

Debatten om pensionssystemet har ju pågått i decennier, tillsammans med ovanstående har du nog svaret på varför det inte protesteras mer.

Kuya och alla andra!

Nu kan vara lugna. Ni har inte blivit blåsta på en miljon.

Så här fungerar systemet: Beskrivningen är väldigt förenklad men principen stämmer.

För varje år som man arbetar så sparar man ihop till ett pensionskapital. Går man i pension vid exempelvis 65 års ålder så förväntas man leva i cirka 20 år till. Pensionskapitalet betalas därför ut med 1/20del varje år. Blir man äldre fortsätter pensionen ändå att komma eftersom den då tas från den arvsvinst som uppkommer när folk dör i förtid.

Problemet är att medellivslängden ökar för varje år vilket gör att pensionen minskar i motsvarande grad. Samma pensionskapital som tidigarr måste då spädas ut på ytterligare ett antal år.

Än värre blir det för dem som tar ut pensionen tidigare exemplvis vid 61 år. Dels kommer det inte in några inbetalningar mellan 61 och 65 år och dels så blir det ytterligare fyra års utbetalningar på pensionskapitalet. Man tappar alltså pengar från två håll.

Går du i pension vid 64 eller 65 års ålder får du alltå en betydligt högre utbetald pension jämfört med om du går vid 61 års ålder.