Vad händer om någon har inte såld sin bostad innan inträdesdatum?

Hej - Jag blir nyfiken om ett fall, när någon köper först en bostad och säljer sin nuvarande bostad efter den.

Vad händer om personen har inte såld sin nuvarande lägenhet innan nya lägenhet inträdesdatum? Jag förstår att det blir två bolån samtidigt som man måste betala och att man kommer inte att få eventuell brygglån. Men är det andra konsekvenser från inträdesdatum till nya lägenheten om man kan betala båda de 15% till nya lägenheten och betala 2 bolån i parallellt? Jag antar att huvudrisken är att ingen bank vill bolåna längre och då det blir problem med ägare från nya lägenheten man har köpt?

Att inte hamna i den här situationen är anledningen till att det normala är att sälja först och köpa sen. Exakt vad som händer i olika hypotetiska situationer beror ju på möjligheten att få brygglån etc. och det är ju mycket kopplat till inkomstnivå, storlek på lån etc. Att man i värsta fall kan tvingas frånträda köp för att man inte får nytt lån skulle ju medföra skadestånd till säljaren.

Banker kan också ha krav. SBAB har krav på ett köpekontrakt för den lägenhet du frånträder senast två veckor innan tillträde till nya lägenheten för att du ska få nya lånet utbetalt.

Det jag skulle göra i det läget är att försöka hyra ut en av lägenheterna, förslagsvis den man precis har köpt, och på så sätt få in pengar för att klara dubbelt boende. Om man har lite marginaler borde banken kunna gå med på ett sånt upplägg under några månader.

Det här kan man säkert diskutera med banken om man har en i övrigt ekonomiskt stabil och pålitlig situation. Det är rätt vanligt att man har några veckor eller någon månads överlapp, inte minst kan det vara så att man vill renovera den nya lägenheten innan man flyttar in och behöver kunna ha dubbelt ett tag. Kan inte tänka mig att de flesta banker är omöjliga på den punkten.

Händer inget speciellt mer än man får betala på två bolån. Har aldrig sålt före jag köpt.

Det är ju inte givet att man får ha hur stora lån som helst. Allt beror ju på ens egen privatekonomiska situation.

1 gillning

Överlapp kan du ha fast du har sålt lägenheten. Banken ser nog annorlunda på det om det inte finns en påskriven plan bör du kan lösa ditt gamla lån.

Men det är möjligt att vissa banker är ok med det också, fet kan jag inte säga något om.

Är det? Jag känner ingen som gjort det. Förstår att det i många fall är nödvändigt men hur ska man våga chansa på att hitta sitt nya drömboende under tidspress? Eller räkna med att behöva mellanlanda i en sunkig hyreskvart.

2 gillningar

Håller med, det normala är nog att köpa först och sälja sen. Men båda varianterna har ju nackdelar. Den ena att du står utan boende (andrahand/hotell, dubbla flyttar etc. är inte gratis, utöver att det är mycket extrajobb) och den andra att i värsta fall blir det skadestånd till säljaren för att du inte kan fullfölja köpet. Vilket som är bäst beror nog på dina ekonomiska marginaler och din kravbild för nästa boende. Har man t.ex. väntat flera år på rätt hus i rätt område vill man ju inte missa det för att man redan har en bostad.

1 gillning

Bland köpare av bostadsrätter i Stockholm i “normala” prisklasser är det så. Den informationen kommer från mäklare som jag pratat med själv och alla har gett samma bild. I många andra segment ser det sannolikt liknande ut, både i och utanför Stockholm.

Om vi pratar om unika lyxboenden är det helt säkert en annan bild. Om vi pratar om större/finare objekt ute i landet kan det säkert också finnas en mer varierad bild. Frågan handlar ju i grunden om huruvida hushållet har möjlighet att ha lån för två boenden parallellt.

Det går ju förstås att köpa först och lösa frågan med brygglån och liknande men det är en dyr lösning. Vissa personer har väldigt specifika önskemål gällande boende och vill kanske bo på specifika adresser. På en mindre marknad säger det sig självt att de objekten kommer ut mer sällan på marknaden och då blir ju köpa först nödvändigt.

1 gillning

Jag tror att många räknar med att hinna sälja sitt befintliga boende rätt så snabbt, då blir det mest en fråga om hur trygg man känner sig i värderingen av detta.

Jag bor i en medelstor stad. Marknaden för den typen av hus jag kan tänka mig bo i är rätt liten, det dyker upp ett par hus om året kanske. Inte läge att sälja först alltså.
:nerd_face:

Brygglån eller ej har inte att göra med om du köper eller säljer först, enbart hur du gör med till- och frånträde.

Med det sagt sålde jag först senast jag bytte lägenhet (inom Stockholm) pga vi fick ett bra bud, lägenheter kom ut på löpande band som matchade vår kravspec och vi hade backup-lösning utifall det skulle bli ett glapp mellan boenden.

Tror det skiljer en hel del mellan BR och villor/sommarstugor också.

BR finns ju ofta fler liknande till salu i samma/liknande område, åtminstone i storstäderna. Så finns ett ganska stort utbud på en sådan marknad.

Villor/sommarstugor är ju ofta betydligt färre och mer saker som kan “variera” i utförande, läge mm. Vi kom från en mindre ort ett par mil utanför Stockholm. Ville man ha villa där var det inte så många/år som kom ut på marknaden. Skulle säga ca 10st/år. Där då inte alla var tänkbara för en spekulant. Hjälpte en bekant att leta hus och det tog nog närmare 1,5 år innan de hittade ett vettigt. (Obs vanligt 150kvm hus med visst uppfräschningsbehov för ca 2-2,5 miljoner). Tog nog 1,5 år innan de hittade ett.

Vi som bott i villa sedan 1999 skulle nog INTE kunna tänka oss att sälja först och chansa på att hitta något bra/bättre framöver.

Handlar nog också på hur man ser på sitt boende. Någonstans att sova eller är det en stor del av ens identitet/liv/hobby.

Min bild av villa/sommarstuga är i alla fall att man inte säljer förrän man hittat “rätt” objekt att köpa/flytta till utifrån framtida förutsättningar. (större/mindre, dyrare, billigare, andra aspekter)

1 gillning

Vi var i den sitsen i vintras, köpte villa och fick inte radhuset sålt före tillträde. Det var inga problem med banken, mer än att de påpekade att det blev dyrt för oss (och det kunde vi ju hålla med om :money_with_wings:).
Vi har inte gjort (och räknade inte med) någon bostadskarriär, utan puttade in mycket pengar utifrån i villaköpet. Det kanske gjorde banken mer vänligt inställda :sweat_smile: Vi hade ett i sammanhanget blygsamt överbryggningslån som kunde lösas så fort vi skrivit kontrakt och fått handpenningen på radhuset (tack och lov bara 2 veckor senare).

Intressant, jag visste inte att det var ens möjligt. Vilken bank har/hade ni?

Intressant, jag visste inte att det var ens möjligt. Vilken bank har/hade ni?

Pratar vi landsbygd då? För när det gäller storstadsregion så har jag bara ett fall någonsin i min sociala krets som sålt först.

Men tillbaka till grundfrågan så har jag själv varit i situationen med lån på två boenden. Det var i dippen 2017. Det enda som hände var att det blev rätt stor utgift med dubbla lån och en rådgivare som blev lite svettig och tyckte att vi skulle gå ner i pris rejält för att bli av med ena bostaden. I övrigt hade han inga direkta krav. Bara önskemål.

EDIT.
Såg att din information kom från mäklare i Sthlm. Min egna erfarenhet är att det är i undantagsfall som man säljer först. Vår nuvarande mäklare har nämnt det som ett alternativ om man inte har barn och är beredd att mellanlanda i ett sämre boende. Så… skiljer mellan mäklare och mäklare verkar det som.

Handelsbanken. Att hindra oss från tillträde hade ju satt oss i en riktigt jävlig sits ekonomiskt och det är väl inte heller önskvärt från bankens sida.

1 gillning

Om jag ska gissa så handlar grundfrågan om huruvida man har tillräcklig ekonomi för att ha två högbelånade bostäder parallellt. I de segment jag rört mig har det inte varit det. De mäklare jag pratat med har alla verkat i den miljön och därför haft en bild av att det varit självklart.

Skulle vi prata om en mer utpräglad höginkomsttagarmiljö skulle bilden sannolikt se helt annorlunda ut. Det är också sannolikt en miljö där många är mer petiga med sitt boende. Den centrala frågan är då inte om man fick ± 100 tkr vid budgivningen utan om man blev ägare av ”det rätta objektet”. Vad det kostade är det sannolikt ofint att prata om. Möjligen kan man hitta uppgiften i någon tabell i Expressen.

Jag tror alltså inte på att det finns någon generell sanning om att alla gör si eller så utan olika segment med vitt skilda förutsättningar.