Vältestad idiotenkel swing-/nighttrading?

Tips på nån idiotenkel och vältestad aktiestrategi för den som kan tänka sig ombalanseringar varje månad, vecka eller t o m kväll?

Min ungefärliga definition av idiotenkel (exemplet endast för att visa nivån av komplexitet/enkelhet, inte för att ge ett exempel på en faktisk metod):

Screena fram bolag över ett visst börsvärde och handelsvolym, sortera fram de som gått bäst senaste dygnet, och köpa de 10 högsta. Upprepa varje vecka eller kväll. Ha stop-loss på varje.

Ska helst gå att avgöra direkt i screenerns tabell-läge, typ Avanzas aktielista eller annan gratis/billig/prisvärd screeningtabell, alltså inte gå in på respektive akties tekniska analysdiagram e dyl. Och inte kräva vidare analys av respektive aktie, för det kommer jag tröttna på.

Möjligen kan jag tänka mig pilla några minuter i Excel-export från t ex Börsdata, en gång i månaden eller veckan.

Målet är att se om jag väsentligen kan klå buy-and-hold brett index över ett eller några år, och att lära mig. OCH JAG BER ALLTSÅ OM TIPS PÅ METODER SOM MED STOR SANNOLIKHET KAN UPPFYLLA DETTA.

Undanbeder mig kommentarer som avråder mig från swingtrading, eller att man inte kan klå index. Jag är vuxen och kan tänka själv, och kommer självklart bara hålla detta i lekhinksformat, och söka backtester och liknande.

Sådana KAN INTE existera i den publika marknaden. Mängden professionellt kapital som jagar sånna här affärer med enorma resurser bakom sig är så stora att den typen av möjligheter handlas bort inom nån vecka, minuter eller sub sekund beroende på vad man baserar sin handel på. Så det går inte att uppfylla detta kriterier:

Edit: Det finns faktiskt en (eller flera metoder) som är både idiotenkla och som med största sannolikhet (på längre horisont, ett par år minimum) piskar index. Det är hävstång eller faktorinvesteringar. Alltså öka riskexponeringen mot mer marknadsrisk och/eller via riskfaktorer med högre risk och avkastning (t.ex. övervikta småbolag, värdebolag o.s.v.). Faktorinvestering görs nog enklast via ETFer och hävstång är ju belåning i något led.

10 gillningar

Ja, det är en möjlighet. Men har faktor-ETFer bra historik? Vill minnas att deras statistik inte var så övertygande, men jag kan minnas fel.

Vad menar du med “bra”? Det kan betyda en mängd saker i sammanhanget. Enskilda värdepappers eller systems historik blir inte så intressant då den inte blir så representativ för framtiden. Det som du behöver göra är att extrahera mer “bra” risk till tillräckligt låg kostnad (räntor eller andra kostnader). Samtidigt undvika “dålig” risk. Bra risk ger mer avkastning, dålig risk ger bara högre sannolikhet för förlust utan mer avkastning. Dålig risk → idiosynkratisk risk.

Det går inte heller att slaska på med jättemycket hävstång och vara nöjd. Jag har för mig att optimal hävstång på aktieindex ligger runt 2 (100% belåning). Sen börjar urholkningseffekten och volatiliteten käka upp resten av överavkastningen. Dessutom ränta för lånen.

Riskfaktorer har visst stöd över längre tid, men kom ihåg att underprestation i 10 år är fullt möjligt. Så att tokexponera mot bara en riskfaktor är inte heller speciellt smart. Med ETFer tillkommer kostnader för köp/sälj/spread också. Men avgiften kan vara låg.

3 gillningar

Ja du, att slåss mot robotar som köper och säljer på millisekunder (!) känna i min värld fullkomligt utsiktslöst.

2 gillningar

Jag tänker att bra i detta sammanhang är att slå brett index med god marginal och utan att volatiliteten går i taket - för skulle volatiliteten göra det kan det bli för påfrestande att följa strategin.

Börslabbet har ju backtestat sammansatt momentum (i kombo med några enkla villkor) med mycket goda resultat, så det är ett alternativ. Men där skedde ombalansering kvartalsvis, och jag är villig att göra tätare ombalansering om det finns tydlig indikation på att det är bättre.

Nej, det finns inte sådana. De regler man sätter upp hinner arbitreras bort innan man tjänar stora summor på det. I värsta fall så är de redan borta och man står på den förlorande sidan mot dina motspelare (andra aktörer på marknaden).

Det är en mängd faktorer inblandade, sen äkar du din egna risk signifikant att ge dig in i ett sådant system någon säljer. Javisst, Henning är duktig. Men det finns inga enkla lösningar på den publika marknaden. Motspelarna (övriga som handlar på marknaden) innehåller väldigt aggresiva aktörer med väldigt mycket kapital bakom sig. Sannolikheten ligger oftast till din nackdel och kräver extrema mängder arbete och kompetens för att nå resultat som överträffar nån form av globalindex med lagom hävstång eller faktorinvesteringar.

Du får bättre avkastning på din energi genom att handla mat billigare typ.

Varför vill du jaga den sista procenten och riskera att få en genomsnittlig småsparares avkastning? En snittavavkastning som ligger långt under marknadsviktat genomsnitt (index)?

2 gillningar

Henning har backtestat sammansatt momentum (kvartalsvis ombalansering, 10 aktier åt gången, några få enkla tilläggsvillkor) på data för åren 2000-2021 och fått fantastisk CAGR och Sharpe. Och det känns som nåt som skulle kräva endast några få timmar om året. Har jag fått nåt om bakfoten här?

ping @Nightowl

Ja det är selektionsbiasen i metodiken. Du får en “overfitting” bara på det faktum att du väljer system mot historisk data som du sen använder som valideringsdata (du tittar på nyckeltal på samma data som du testar olika regler på).

Separerar du validerings och träningsdata så blir problemet med avsaknad av representativ data. Det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket historik över huvud taget för att kunna täcka in alla potentiella risker respresentativt ofta i historien.

Det är lite som att försöka applicera systematik och statistik på trisslotter, även om det inte är riktigt lika extremt. Kruxet är att du tävlar mot andra aktörer med mer analysresurser och data än du. Vilket drastiskt sänker sannolikheten att lyckas. Det finns massa exempel på de som fått bra resultat, men du vet inte om det är slump eller skicklighet. De som haft liknande metodik men misslyckats kommer inte fram.

4 gillningar

Den vanliga frågan också. Vad vet du som inte andra vet?

Om någon annan vet det, varför handlar de inte på det? Eller gör de det, för isåfall försvinner ju effekten också.

2 gillningar

Om det är ett sätt att få utlopp för “trading cravings” i lekhinken så varför inte ?

2 gillningar

Ja varför inte? Är väl en utmärkt form av lek. Bara man inser sina begränsningar även om det går extremt bra några år. Eller accepterar ev. brakförlust.

Bara man släpper tron att man kunnat överprestera med stor sannolikhet.

4 gillningar