Valutaexponering i fonder

SEK har inte direkt gått bra senaste åren. Det betyder ju inte att SEK kommer fortsätta gå dåligt, men får mig att inse vikten av att vara exponerade mot olika valutor.

Med en vanlig globalfond som har ~60% USA, betyder det att jag är 60% exponerad mot USD? Är det samma för fonder som när vi småsparare köper amerikanska aktier, att de använder dagens kurser och köper på sig mer konstant?

Om man bortser från växlingsavgiften på 0,25% när man handlar i USD på Avanza. Är det alls nån skillnad mellan en USA-fond (dvs 100% amerikanska aktier) som handlas i USD, jämfört med en som handlas i SEK? Jag tycker inte att det borde vara nån skillnad, men fonder som handlas i USD tycker jag gått “extra” bra senaste åren. Men om fonden är 100% amerikanska aktier så handlas väl allt i dollar ändå?

Detta gäller ju isf aktiva fonder med “höga” avgifter, mer än passiva indexfonder som Jan rekommenderar. Men skulle ändå uppskatta en diskussion kring ämnet!

Ja det betyder att du är 60% exponerad mot USD. I alla fall med LF Global Indexnära. Det står i fondfaktabladet att det är valutarisk. (valutachans).

Din sista fråga är ju egentligen en fråga huruvida fonder som handlas i SEK tar valutarisk och de kan de göra.

Men ang sista frågan, är det nån skillnad i valutakris om man handlar en fond med 100% amerikanska aktier, om fonden handlas i SEK eller USD?

I vissa fonder som handlas i SEK så kör fonden en hedge mot USD för att inte få valutaexponeringen, så om USD har gått bra mot SEK så kommer fonden som inte har gjort en hedge gått bättre.