Varför 100% globalt index när allväder ger bättre avkastning?

Tittar jag på backtests som gjorts på olika allvädersportföljer som varianter på GB och PP, så verkar CAGR ligga i samma storleksordning som en 100/0 eller 90/10-portfölj i globalt index, men den riskjusterade avkastningen är ju mycket högre för allvädersportföljerna med lägre drawdowns och bättre sortino och sharpe?

Min fråga blir således: finns det några god skäl att ändå överväga en 100/0 eller 90/0-portfölj i ett globalt index?

1 gillning

Jag tror inte du säger total avkastning är högre än 100/0?

Så man kanske vill ha högre total avkastning trots lägre riskjusterad.

Man kanske inte får kan eller vill pyssla med hävstång, man kanske inte får kan eller vill pyssla med ETF, man kanske inte får kan vill pyssla med sparkonton med insättningsgaranti eller med skinande mynt.

I pensionsspar t.ex.

Tänker mig obelånat.

Jag kan ha haft lite selektivt seende här men mitt intryck av backtests har varit att både GB och 100/0 har legat runt 7-8% i total avkastning årligen?

Jämför ni mot samma aktieindex? Amerikanska börsen har gått bättre än globala index.

Belånar du (går kort korta räntor) så snurrar du till balansen i de här portföljerna rejält, och kan inte räkna med samma jämna kurvor. Det du går lång i kort ränta borde i praktiken tas ut av det du går kort i kort ränta.

Jag har inte sett något ställe där det enkelt går att simulera detta, men det borde gå att lägga in manuellt som negativ avkastning med viss volatilitet på räntan på t ex portfoliovisualizer.

Jag tänker att det borde vara bättre att helt enkelt skippa kort ränta först, och placera de pengarna i de andra tillgångsklasserna, och först därefter lägga till hävstång. Då tar du ett lån av dig själv i stället för någon annan.

4 gillningar

Bra klargörande. Även om de är i samma ”storleksordning” så gör ju såklart någon enstaka procents skillnad i CAGR stor skillnad på total avkastning på sikt.

Finns det några stora risker med att göra en modest belåning av en GB? Hur många % belåning måste till för att öht göra skillnad/peta upp avkastning till motsvarande 100% globalt index?

1 gillning

Upp till 125% är det lätt:
50% aktier, 25% guld, 25% lång ränta

2 gillningar

En intressant observation när man jämför din backtest (som startar 1980) med de jag gjort i min tråd (som startar 2001 pga brist på historiska data för TIPS) är hur stor skillnad det gör på avkastning för 100% aktier, beroende på när man börjar investera:

De flesta tänker nog att 20+ år på börsen är lång tid, och att det då är solklart att man ska vara överviktad aktier, men en allvädersportfölj under de senaste 20 åren hade besparat mycket oro. Man kan förstås aldrig veta vart aktiemarknaden befinner sig nu, men om man tittar på långsiktiga värderingsmått såsom Schiller P/E, som nu ligger på 36 (långt över det historiska snittet på 16), så är det samma nivå som 2001. Det är av denna anledning jag valt att satsa på en allvädersportfölj under kommande decenniet.

Om man räknar CAGR på 8% för en grundläggande allvädersportfölj och CAGR runt 10% för globalt aktieindex så räcker det med 25% belåning. Själv gör jag det via Avanzas “superlån”. Skrev precis ett inlägg i min tråd:

2 gillningar

Absolut, drömmen hade varit att ha tillgång till minst 100 år av lättillgänglig data för att backtesta, för att ens i närheten kunna påstå något med säkerhet. Å andra sidan borde folk fokusera mer på teorin bakom strategier, istället för att stirra sig blinda på siffrorna i begränsade backtests.