Varför ISK när KF finns?

Hej.

Om jag förstått det rätt så är den enda fördelen med ISK att du kan flytta värdepapper mellan konton och att du äger innehaven om man nu bryr sig om detta?

Då tycker jag KF verkar mycket bättre i och med att du kan äga onoterade bolag och låta banken driva in eventuell källskatt för aktier / ETFer med utdelning.

Borde inte KF vara default för passivt sparande och om man nu vill äga aktier och gå på stämmor så väljer man ISK?

3 gillningar

Jag tycker om att att avkastningsskatten dras inom KF:en också. Syns inte på ens deklaration året efter som ISK. Det blir liksom minimalt jobb. Och man kan ha kvar KF om man är utvandrad.

2 gillningar

Du har ingen motpartsrisk i ett ISK det har du med en KF. Det där med rösträtt spelar också roll kring onoterade bolag.

Det där har funderat på. Om försäkringen äger mina investeringar, förlorar man verkligen dom om bolaget hår i konkurs? Om ja, med dom villkoren förstår jag verkligen inte hur man kan välja kapitalförsäkring.

1 gillning

Dina värdepapper hålls avskilda även när du har en kapitalförsäkring.

Nu är jag ingen skattejurist, men om man har en ISK, ingen inkomst av tjänst och ränteutgifter samtidigt (ex om man blir ekonomisk oberoende och slutar arbeta) så kan du fortfarande nyttja ränteavdraget pga schablonskatten du betalar som jag förstått det.

3 gillningar

KF är också oftast en fördel när man bor/arbetar utomlands. Hanteras på samma sätt oavsett om man bor i Sverige eller inte.

Vissa länder vill dock beskatta KF lokalt så det måste man kolla upp. Dock i de flesta länder så bryr de sig inte om en svensk KF så länge den inte är i utbetalning.

Finns mer detaljer i en annan tråd men hittar den inte just nu.

Det är bara om du skriver ut dig från Sverige som försäkringsbolagen rapporterar om din KF till Skatteverket, just för att de ska kunna skicka vidare uppgifterna till utlandet. Så enklast är att helt enkelt inte skriva ut sig från Sverige så kan inte utländska skattemyndigheter ”tolka” att du ska betala skatt för både det ena och andra. Men ganska snårigt med olika skatteavtal, regler om dagar hit och dit som man får/måste vistas i Sverige för att uppnå önskat resultat.

Dock verkar Skatteverket (med metoder som skulle göra Stasi avundsjuka) främst rikta in sig på folk som påstår att de är utflyttade av skatteskäl men stannar i Sverige ändå, de som vill vara fortsatt skrivna i Sverige bryr de sig inte om på samma sätt.

Fast det är ju inte legalt i sig. Jag vet att många gör så men det kan leda till andra problem senare. Tex när man återvänder och för in pengar i Sverige. Då SKV frågar ”jaha, var kommer dessa pengar ifrån? Är de beskattade?”. Bankerna måste nämligen rapportera större transaktioner från utlandet.

I en del länder kan man tänka sig att ha kvar pengarna intjänade utomlands men inte i alla. Och med pengar kvar utomlands så riskerar man att behöva deklarera dem varje år trots att man inte bor där. Vi har alltid stängt ner tillgångarna i landet när vi lämnat. Aldrig varit ett alternativ för oss att lämna pengar utomlands på konton där man kanske inte ens kan förnya debit kortet.

Så för oss har det alltid varit renast att ta reda på vad som gäller ang KF och hantera skatterna. Man får oftast hjälp, eller hyr in hjälp, för att deklarera det.

För oss har KF varit klart enklast.

1 gillning

Menar inte att man ska göra något olagligt, då hade man ju inte behövt hålla koll på de snåriga reglerna. Beroende på skatteavtal kan det räcka med att du blir skattskyldig i det andra landet, inte har kvar någon fastighet eller permanent boende i Sverige men samtidigt har det i utlandet för att bli begränsat skattskyldig. Du kan trots detta vara fortsatt skriven i Sverige. Men är som sagt snåriga regler där man (naturligtvis) inte får uppehålla sig i Sverige för många dagar per år, men samtidigt kan folkbokföringsdelen av Skatteverket få för sig att skriva ut dig från Sverige om du är borta för mycket - men de verkar som sagt mindre brydda än avdelningen som vill pungslå dig på så mycket skatter som möjligt.

Men lever man på sitt kapital istället för att jobba utomlands är det bara att fortsätta vara skriven i Sverige och se glad ut, vi har otroligt låga skatter på kapital och ingen kommer bråka med dig.

Inte enligt de rådgivare (PWC, Deloite) vi haft under rätt många år. Man ska skriva ut sig från Folkbokföringen inkl från Socialförsäkringen/F-kassan. Om man sedan betraktas som obegränsat eller begränsat skattskyldig är en annan sak.

Medföljande/partner kan strunta i att skriva ut sig om man inte tjänar pengar. Låg upptäcksrisk.

Men alla som har inkomst ska nog följa reglerna. Annars kan det bli problem senare som beskriver ovan. Visst kan man chansa på upptäcktsrisken men ingen svensk arbetsgivare som skickar ut en kommer att GKa det.

1 gillning

Precis, folkbokföring och skattskyldighet är två olika saker. Men försäkringsbolagen kommer inte skicka uppgifter om din KF till Skatteverket om du fortfarande står skriven i Sverige, därför jag tycker det ändå är relevant.

Självklart ska man följa reglerna gällande beskattning eftersom det typ ses som mer allvarligt än mord nästan i Sverige :rofl: Men det är beroende på skatteavtal med det specifika landet ganska enkelt att undkomma svensk skatt helt lagligt om du faktiskt uppehåller dig utomlands - avstå från att äga fastigheter eller ha ett permanent boende i Sverige så är saken biff i många fall.

En skillnad mellan ISK och KF som kan ha betydelse för en del är att underlaget för skatt beräknas olika. Själva skattesatsen är lika, men underlaget är alltså inte helt identisk.

På ett ISK baseras skatten på värdet i början av varje kvartal plus insättningar under kvartalet.
På en KF baseras skatten på värdet i början på året plus insättningar under året (insättningar under andra halvåret räknas till hälften)

Det innebär att:
om man tar ut pengar i början av året behöver man i en KF skatta för dessa pengar resten av året, men för ett ISK beskattas de endast under innevarande kvartal.
om ens innehav ökar i värde i början av året behöver man på ett ISK skatta för ökningen redan påföljande kvartal medan motsvarande ökning på en KF är skattefri resten av året.

5 gillningar

Innebär detta att man under sparande fasen bör ha ISK och under FIRE eller pensionsfasen bör ha KF?

Det var mer än jag visste. Tack.

1 gillning

En fördel med KF är att man slipper snokande personer som räknar baklänges hur mycket man potentiellt är god för. Men då bör man även ha en ISK med någon struntsumma på så att de tänker att man är någon med småslantar, dvs. ingen som är intressant för identitetsstöld etc. Visst kan någon få för sig att teckna lån osv i ens namn när man har en okej inkomst, men om man slutar arbeta blir ju det ett mindre bekymmer eftersom man då inte längre är kreditvärdig.

6 gillningar

Räknas utdelningar som insättning på KF?

EDIT: Svar nej.

Ny fråga angående att få tillbaka källskatt. Detta läste jag på Avanza
“Däremot finns det ett tak (ett så kallat spärrbelopp) för hur mycket som kan avräknas och därför kan vi inte garantera att man får tillbaka hela den utländska källskatten som betalats.”

Någon som vet mer om detta spärrbelopp?

EDIT:
Och nu läser jag detta hos Aktiespararna
“Detta gör också att det finns en begränsningsregel för hur stor del av den utländska källskatten som innehavaren av ett ISK-konto kan få tillbaka, vilket inte gäller KF. Begränsningen är att kontoinnehavaren inte kan få tillbaka mer källskatt än storleken på kontots framräknade schablonintäkt.”

Jag har skickat ett mejl till Avanza för att få klarhet i vad som gäller.

Och att man inte får en massa post (om man nu likt mig är totalt ointresserad av årsstämmor och dylikt), vilket man får om man direktäger aktierna, det vill säga om man köper i en ISK istället för KF :slight_smile:

En fördel med KF är att man kan ha en förmånstagare (vem som helst oftast, men det skiljer mellan institut, vissa godkänner bara närmast anhöriga). Och att KFn inte ingår i arvsfördelningen när du dör. Vilket är intressant om man t ex har efterarvingar efter avliden partner.

En skillnad är förfoganderätten.

Det vill säga du kan ge en gåva till en person och villkor gåva. T ex din son får 100 000kr i en kapitalförsäkring som ligger i aktiefonder. Sonen äger kapitalförsäkringen. Men du som gåvogivare kan skriva att din son får ut gåvan först vid t ex 30 år. Innan 30 år krävs samtycke.

En kapitalförsäkring går att få ut månadsvis.

En kapitalförsäkring är ett klokt sätt att lösa problematik vid arv. Att du använder dig av förmånstagare. Detta ingår inte i dödsboet. Dock kan den som förfördelas hävda att personen blivit kränkt.

Det finns fler skillnader men detta var några.

Då båda har för- och nackdelar kan det vara en poäng att ha både och.

Investerarskyddet på ISK täcker t.ex. endast 250tkr medan det är obegränsat på KF, dock med motpartsrisk.

1 gillning