Vetenskapliga metoden, forskning och dess relevans för investeringsstragier

Jag tror du missförstått vad jag har argumenterat om. Var det något specifikt jag sa där du inte höll med? Om du citerar det som du var osäker på så kan jag utveckla mina tankar om det.

Vet inte om jag förstår din beskrivning…

Jag menar att FÖR MIG personligen spelar det ingen roll om det finns evidens via forskning eller inte. Jag är jättenöjd om jag får bra avkastning enligt värdena på mina depåer och deras tillväxt varje månad. Visst vore det kul om det fanns intressant forskning som “passar” men det stör inte mig det allra minsta att det inte gör det så länge resultatet blir bra. Jag förstår ärligt talat inte var problemet ligger här.

Alltså tråden handlar om hur relevant forskning någonsin kan bli. Om det går att använda forskningens resultat för att utvärdera om ens strategi eller bra eller inte.

Du har en strategi som bygger på konsekvent backtestning på hur dina depåer har gått det senaste och baserat på det resultatet du får anpassar du hela tiden. En form av dynamisk strategi.

Du skrev även att det inte behövs någon vetenskaplig metod för att kunna utvärdera ifall det går bra eller inte. Då försöker jag förstå vad som krävs för att kunna utvärdera. Du avvisade att det fanns risk för confirmation bias i din strategi och du skrev även du kunde avgöra utan bias i din kontinuerliga utvärdering.

Då undrar jag, är det just att din förmåga att bedöma utan confirmation bias som gör att det inte behövs någon vetenskaplig metod för att utvärdera metoden löpande?

Det är bara rundgång här. Jag tror att det är en läggningsfråga.

Jag misstänker att Du behöver/kräver forskningsevidens för att känna dig trygg med en metod för investering. Jag tycker att det är roligt att utforma min egna strategier och prova dessa skarpt. Jag känner inte den minsta lilla otrygghet med att göra det helt utan vetenskaplig evidens. Jag är sålunda helt trygg med att så länge det verkar fungera så är jag nog hyfsat inne på rätt spår. Kan vi inte nöja oss med att vi tycker och tänker olika och har olika behov?

Notera att forskningen är inte helt enhetlig. Det är ju inte så att “all forskning” pekar åt samma håll. Här är bara en bråkdel exempel vars slutsatser säkert förvånar en del här:

Jag är lite av åsikten att om en studie pekar på att en viss metod överpresterar köpa-håll strategin, blir den lätt irrelevant när den blir känd. Säg att det imorgon släpptes empiriska bevis för att en viss metod överpresterar andra, exempelvis att köpa när RSI är på 40 och sälja när den är på 60. Är det då inte rimligt att tro att marknaden skulle förändras relativt snabbt och att metoden därmed blir värdelös?

1 gillning

Spelar väl ingen roll vad jag behöver för min strategi. Frågan här är hur relevant kan forskningen bli i din strategi? Kan den någonsin bli relevant för din utvärdering?

Vi vet redan mycket tydligt att du är trygg utan att ha vetenskapligt stöd. Fråga som kvarstår är varför.
Varför kan du känna trygghet med det? Varför krävs inte forskningsevidens i din utvärdering du gör löpande i din strategi? Varför kan du säga att du inte har någon bias i din bedömning?

Frågan är inte att, för det har du mycket tydligt redan påtalat att du tycker. Frågan är varför?

Mer rundgång…

Jag kan känna mig trygg med det helt enkelt för att det är min läggning. Att jag har en stark tro på mig själv, rätt eller fel. Sålunda anser jag att jag inte behöver forskningsevidens. Visst vore det kul om det fanns men är en helt annan sak.

Anledningen till att jag hävdar att det inte finns någon bias är att jag bedömer mot värdena på mina depåer. Det är alltså kronor och ören som ökar (förhoppningvis) varje månad och kan jämföras mot index eller något annat. Det finns ingen bias i observationen av kronor och ören, eller hur? Den är helt otvetydig. Eller behöver du vetenskaplig evidens även för det?

Visst kan jag haft tur, min metod var egentligen kass men månad efter månad i tre år (egentligen fler år men med lite andra liknande metoder) har jag haft bonntur VARJE månad (i snitt). Nej jag tror inte på det eftersom jag tror på min metod och har fått väldigt bra avkastning via den. Är det konstigt? Låt det vara det då men det är så jag tänker och fungerar. Vi kommer inte längre här. Jag har varit väldigt tydlig med hur jag resonerar och du får gilla läget helt enkelt.

Tveksamt skulle jag tro. Många, inklusive mig själv, är förälskade i sin egen metod och ger inte upp den i första taget. Av olika skäl. Det märks inte minst på detta forum.

Det finns så många tips och råd på nätet så frågan är om en sådan studie inte bara skulle försvinna i det allmänna bruset helt enkelt.

1 gillning

Det är nog tyvärr inte så enkelt. De som sysslar med teknisk analys har sina olika sätt att göra bedömningar på. Det är ingen exakt vetenskap utan olika pusselbitar som man väger samman och gör en tolkning om vad man tror om aktien/fonden. Det kommer alltid att finnas lite olika uppfattningar om vad man ska gå på i sin tolkning.

Det finns flera metoder som har överpresterat länge, typ Magic Formula och de som Investerarfysikern står på som härrör från 70-talet om jag inte missminner mig. Det finns flera.
Men eftersom människor inte är allvetande och rationella så kommer vi aldrig att svänga i takt med varandra. Efficient Market Hypothesis kommer aldrig att uppnås. Det är skavankerna som vi får överavkastning på.
“Folk” vet att det är dumt att röka, men det röks fortfarande mycket…

2 gillningar

Precis, vi måste förhålla oss till verkligheten och inte till idealiserade modeller av verkligheten. Efficient Market Hypothesis är en utopi.

Alltså du gör ju inte bedömningen att pengarna ändras. Du gör ju bedömningen att din strategi har varit bra den senaste månaden p.g.a. ökningen i kronor relativt index. Du missar vad frågan är.

Frågan är varför du inte behöver någon vetenskaplig evidens för att kunna bedöma att strategin varit bra när den gick upp 2 gånger mer än index under en månad. Du gör ju en bedömning på hur mycket som är kausalitet av ditt agerande baserat på siffrorna i resultatet. Så du kan bedöma om något ska ändras eller inte. Du sa ju även att du kunde göra den bedömningen utan bias.

Så återigen kvarstår frågan om varför du kan vara trygg med att den värderingen av mängden kausalitet utan vetenskaplig metod? Varför du kan vara trygg med att du inte har någon confirmation bias i bedömningen av mängden kausalitet.

Fotnot: Kausala samband är orsakssamband, korrelation är bara att saker varierar likadant över tid. Saker kan ha ett korrelerat samband utan att det finns ett orsakssamband. T.ex. är det inte ett kausalt samband att drunkningsolyckor korrelerar mycket starkt med glassförsäljningen.

När jag läser amerikanske tidskrifter och webbar så skriver de ofta “academic research” för att skilja ut det från annan “research” som förstås också sker. Denna andra resesearch publiceras även i exvis Journal of Financial Economics liksom “academic research”. När vi säger “forskning” och “vetenskapliga metoder” så må vi inte anta att det bara utförs inom akademin. Det sker även utanför akademin och det är nog så väl underbyggda studier.

Det är främst sådana studier som jag står på när jag påstår att exvis five-factor strategier överpresterar.

Jag vill också ha rejäl back-testing på det jag står, gärna vriden och vänd på några gånger så att det inte bara passar en viss typ av instrument eller en viss tidsperiod. Data ljuger inte i sig, men det kan ses på många sätt och det är där pudelns kärna ligger.

1 gillning

Jag vet att du är ett stort fan av momentum-faktorn. Så hur många procent överprestation mot index förklaras av momentum-faktorn enligt forskningen (för att forskningen har visat att det finns en momentum-faktor är vi nog överens om).

För att sen återkoppla detta till ämnet, har denna forskning någon form av applicerbarhet i verkligheten?
Behövs det nån vetenskaplig metod för att utvärdera storleken på momentum-faktorn? Är den forskningen användbar i utvärderingen av en momentumstrategi?

Jag vet mycket väl vad kausalitet är.

Det finns för många stokastiska processer som verkar på börsen så jag kan aldrig få någon strikt kausalitet mellan min strategi och utfallet. Jag nöjer mig med att vissa beslut blir bra, andra blir jättebra, några blir dåliga eller usla, sett i backspegeln. Men om en mängd sådana beslut över tid pekar på att mina saldon i snitt ökar i procent flera gånger mer än index så tycker jag att det är jättebra. Så någon form av kausalitet i snitt borde det rimligen finnas mellan min strategi och mina beslut och att jag faktiskt får en överavkastning mot index. Det jag justerar är finlir och min erfarenhetsbank. Alla val är inte jättebra men i snitt är de nog rätt OK för annars borde inte utfallet bli så bra som det blir.

Är väl lite som en duktig orienterare. Alla vägval eller tolkningar av karta mot verklighet lyckas inte men man lyckas oftast mycket bättre än en sämre orienterare. Övning ger färdighet. Det finns ingen vetenskaplig evidens för hur man som orienterare bäst läser kartan mot verkligheten mig veterligen. Ju mer man tränar desto mer tur har man (ironi).

100% är det så att forskning inte enbart utförs på akademiska institutioner så som universitet. Inte heller så är industriell forskning nödvändigtvis mer partisk än akademisk forskning, båda sorter måste kritiskt granskas noga! Det är ju däremot ofta en stor skillnad på kollegialt granskade (peer review) artiklar jämfört med studier som placeras på företags hemsidor.

Vi kan stanna där att vi är överens om att det påverkar tydligt. Sen hur mycket överavkastning det blir beror så mycket på annat. Tyvärr har jag inte tillgång till historiska fonddata, men jag håller på att samla på mig det jag hittar via Avanzas historiska statistik. För aktier är det enklare, börsdata kostar dock en slant för en privatperson.

Eh, självklart. Eftersom denna forskning belägger att det blir en överprestation så tar jag till mig det för mina strategier i verkligheten. Eller missförstår jag din fråga?

Jag skulle gärna se mer forskning på bl.a. momentum-faktorn och alla andra faktorer som påverkar. Förstås. Forskning (i vid bemärkelse) är ju bra och nödvändig för att flytta fram kunskapens gränser.

Jag har inte grävt mig ned i de olika ansatserna för att belägga 5-faktorn. Antar att det allra mesta är massiva back-testningar där det svåra är att ta fram test-scenarier som har en bra koppling till de olika förutsättningar som investerare agerar under.

Yep. Väldigt viktigt! Även en del bransch-tidningar/webbar ger bra “peer-review”. Fast det ibland skiner igenom en viss bias. Men allt måste tolkas.

1 gillning

Blir inte det här exemplet lite likt trisslotts-exemplet som du inte gillade? Orientering känns ju som ganska mycket mer ett skicklighetsspel än börsen.

Det finns skicklighetsfaktorer även på börsen, via olika typer av bedömningar. Den som gör teknisk analys och är duktig på det kan väl ändå anses ha en viss skicklighet mot den som bara går på vad en random snubbe skrev i ett forum?

1 gillning