50 % globalfond alt. 50 % USA och 50 % tillväxtmarknader?

Självklart tar man en uppsida utan nersida. Dock så är det så att EM har nedsidor, till exempel högre avgifter/kostnader → lägre CAGR. Frågan man alltid bör ställa sig är då om minskningen i förväntad CAGR är värt den förväntade minskningen i volatilitet? Detta är alltid en svår avvägning.

I mitt fall har EM även mentala nedsidor som inte alltid är ekonomiska.

Ja, men bara om man antar att sannolikheten är lika stor att en trend fortsätter som att trenden bryts, men det låter som ett rimligt antagande. Men detta skulle ju betyda att Lysa alltid kommer statistiskt underprestera en portfölj där man själv ombalanserar årligen istället för dagolig dags.

Problemet är att det inte är helt lätt för en privatperson att belåna sin portfölj för att öka avkastningen på detta sätt såvida man inte har en del korta räntor som man helt enkelt kan sänka ner. Då föredrar jag något högre risk i min portfölj utan belåning men med något lägre avgift/kostnader, samt att jag får tillgångar i min portfölj som jag litar på.

Kostnader som dock är högre för alla investerare och därmed borde i alla fall delvis vara inprisade i den marknaden. Samma gäller även småbolag, högre transaktionskostnader bl.a. för att de är fler.

Givet att CAGR före avgifter är förväntat de samma. För EM sett från en investerare i sverige skulle jag säga att det inte alls är säkert. Snarare är just de politiska riskerna och annat högre vilket skulle innebära att man i praktiken (i svenska kronor) exponerar sig för mer lite marknadsrisk (med tillhörande avkastning). Just p.g.a. mycket kapital kommer från DM investerare.

Jag är verkligen inte övertygad om att det är bättre att ha småbolag som en ersättare.

Grundantagandet var att avkastningen i år är oberoende från avkastning i fjol, dvs trender existerar ej (med det menar jag att observerade “trender” uppstår slumpmässigt). Förväntad avkastning kommer vara lägre, ja. Men riskjusterad avkastning är inte nödvändigtvis lägre. Nedan har jag saxxat 50/50 portföljer med 50% total US stock market och 50% total US bond market.

Ingen ombalansering:

Årsvis:

Kvartalsvis:

Månadsvis:

Kan du jämföra om man köpt EM/DM separat 13/87 med ombalansering med samma intervall mot ACWI? Vore intressant att se :slight_smile:

Givet hur stor vikt du lägger vid att hålla nere standardavvikelsen så kan vi nog ganska snabbt konstatera att småbolag aldrig kommer fungera som ersättare för tillväxtmarknader för dig.

För oss som bryr oss mer om drawdown så är de dock väldigt attraktiva eftersom de öppnar för väldigt mycket större avkastning för marginellt större risk.

Se t.ex. den här hastigt ihopslängda sammanställningen för den amerikanska marknaden över det senaste halvseklet:

Portfoliovisualizer

Finns inte lika mycket data för den globala marknaden men det jag har sett ser ungefär likadant ut (vilket inte är så konstigt med tanke på att USA utgör ca 60% av MSCI).

Lite svårare med tanke på att portfolio visualizer inte har index utan man får försöka plocka ETF:er. Hittade dessa iShares men ingen aning om hur bra de är:

Utan ombalansering:

Med månadsvis ombalansering:

1 gillning

Standardavvikelsen är till viss del relaterad till max drawdown.

Jag ser inte riktigt relevansen med Amerikanska marknaden… speciellt inte med small cap value.

Det finns inget heller som utesluter att ha en faktorexponering med småbolag utöver att ha EM i portföljen efter marknadsvikt. Varför inte bara 100% i småbolag om man inte bryr sig om volatilitet om än på mycket lång sikt. Ser egentligen ingen anledning till att äga large cap då?

Man kan absolut lägga till både EM och Small Cap till en global portfölj om man vill det.

Bidraget från EM skulle då dels vara en något högre snittavkastning än totalmarknaden, samt en något lägre volatilitet.

Bidraget från småbolag skulle bara handla om att höja snittavkastningen, eftersom korrelationen till totalmarknaden är stenhård. Den ökade risken skulle man få hantera via t.ex. räntor.

Att large cap inte fyller någon egentlig funktion i en långsiktig portfölj var ju exakt Christian Tjurhuvfvuds poäng. Själv skulle jag nog inte känna mig helt bekväm med att helt droppa large cap eftersom man ju då blir mer känslig för svarta svanar som kanske bara slår på small cap (EU skulle kanske t.ex. kunna hitta på någon konstig regel som bara påverkar småbolag).

Ja, vilket jag menar är poängen med EM. Att få ner volatiliteten utan att sänka avkastning.

Vilket räntor gör till större grad, d.v.s. sänker både avkastning och volatilitet:

Jag ser det som en helt valid poäng att använda EM till att sänka volatiliteten.

Däremot så har EM mig veterligen inte historiskt gett något som helst extra skydd mot max drawdown.

Vill man få ner drawdown från de mer katastrofala nivåerna som vi har observerat tidigare så måste man lägga till räntor eller motsvarande instrument oavsett om man lägger till EM eller small cap.

Från ett drawdownperspektiv har alltså EM inget särskilt att erbjuda förutom en något högre snittavkastning än totalmarknaden, alltså motsvarande fördel som small cap.

Därav deras utbytbarhet.

I min värld är det omöjligt att se dessa två som helt separata fenomen (max drawdown vs lägre volatilitet). Är den ena låg är det mycket högre sannolikhet att den andra är (på lång sikt). Rent matematiskt.

Ser jag som omöjligt om volatiliteten på totalportföljen blir mindre (som sagt över lång sikt).

Det är inget konstigt med det.

Så länge som de riktigt stora börskrascherna är hyffsat ovanliga så kan tillväxtmarknaderna bidra till lägre volatilitet i snitt samtidigt som de har samma max drawdown som marknaden i stort.

Skulle du efter att ha sett den här grafen betta på att tillväxtmarknaderna kommer slinka undan nästa stora börskrasch?

https://www.msci.com/documents/10199/8d97d244-4685-4200-a24c-3e2942e3adeb

Jag skulle inte själv göra det, men du är ju lyckligtvis fri att göra din egen bedömning.

Rent matematiskt över en oändligt lång tidshoristont måste de ha en positiv korrelation. Enda sättet att komma undan det är att annars driver isär i värdering oändligt mycket.

En kraftig drawdown ger per automatik högre volatilitet över den tidshorisont som innehåller en kraftig drawdown.

Ingen har påstått det heller. Drawdown i bara EM kan vara precis lika stor som DM. Fortfarande så är det faktumet att EM är relativt lågt korrelerade med DM som ger hela fördelen med att ha en viss del EM som man ombalanserar med.

Nej, för Kinesiska investerare kommer det vara billigare att investera i Kina, precis som det är billigare för svenska investerare att investera i Sverige osv. Dessutom kanske det finns ett bättre fondutbud i USA än det gör i Sverige för EM fonder/ETF och proffessionella investerare kan också ha fördelar. Alla har inte samma avgifter och lika lätt att komma åt olika investeringar. Hade jag haft 0% källskatt/transaktionsavgifter och 0% i avgift på stora EM bolag (vilket är fallet för Svenska stora bolag) hade jag tänkt annorlunda.

Precis, vilket var ett antagande som jag från början inte gjorde i mitt exempel utan antog att det var större chans att tillgångar går bra växelvis. Något som jag i efterhand har insett troligen är ett felaktigt antagande såvida man inte kan se tydliga tecken på att så varit fallet historiskt.

Hela poängen här är ju dock att den korrelationen kan vara ett luftslott som inte ger det skydd mot krascher som du tror att den ger.

Tillväxtmarknaderna kan ha en relativt låg korrelation med de utvecklade marknaderna i snitt eftersom de i mångt och mycket kör sitt eget race. De kan samtidigt drabbas av exakt samma stora börsfall eftersom utvecklingen av deras ekonomier förutsätter vissa grundläggande globala relationer.

Notera särskilt att ett av MSCIs tre övergripande klassificeringskriterier riktar sig helt och hållet mot hur öppen en given marknad är för omvärlden:

Market accessibility criteria: Aims to reflect international institutional investors’ experiences of investing in a given market and includes five criteria: openness to foreign ownership, ease of capital inflows / outflows, efficiency of operational framework, availability of investment instruments and stability of the institutional framework

Faktumet att en marknad klassas som “emerging” implicerar alltså i sig att det redan finns en viss tendens till global öppenhet, och att den öppenheten bara kommer öka desta mer “developed” marknaden blir.

Att de stora krascherna slår globalt hade bara varit förvånande om vi utgick från att världen bestod utav en uppsättning stenåldersekonomier utan några som helst externaliteter eller interdependenser.

Standardavvikelsen är ett bra mått för att summera vardagliga svängningar runt snittet. Men det är ett notoriskt uselt mått för att summera ovanliga händelser i svansen. Därför inkluderar MSCI m.fl. också information om maximum drawdown för att ge folk ett hum om det värsta som kan hända.

Eftersom jag inte påstår att det ger nåt extra skydd mot krascher så blir detta ganska löjligt.

Det finns inget luftslott.

Ja? Vilket vi kan utnyttja och vara mindre volatila i hela portföljen genom ombalansering. Även på lång sikt. Helt enkelt förlora mindre vid normala dippar och ha en mindre utfallsrymd (på hela sparhorisonten utan att förlora förväntad avkastning).

Likaså är historisk draw-down notoriskt dåligt mått på storleken på kommande svarta svanar.

Tänkte jag försöker igen då min fråga begravdes bland allt nörderi ovan :slightly_smiling_face: Vilken motpartsrisk var det du pratade om här? Är det systemet med matarfond och i så fall hur är detta en risk (utöver risken att ha det direkt i mottagarfonden)?

8 inlägg delades upp till ett nytt ämne: Motpartsrisk i Avanza Emerging Markets

Ett inlägg delades upp till ett nytt ämne: Vikten av “Rule of Law” för marknaden

Tycker du på riktigt att appen är ”största skithögen”? Jag har både Nordnet och Avanza och håller verkligen inte med