Är direktavkastning relevant i ens eget sparande?

Jag har precis lärt mig lite mer om direktavkastning och undrar hur relevant det är för indexsparande.

Får man mycket i direktavkastning per år eller är det bara en ynka summa när man sparar i indexfonder?

Är det någonting man behöver ta i åtanke när man väljer olika indexfonder, vilken som har bäst direktavkastning?

Är det relevant eller inte?

I de flesta fonder får du ingen direkavkadsning. Den utdelning som företagen betalar ut höjer istället dina fondandelar värde.

Okej, så om jag förstått det rätt så är direktavkastning mindre relevant när det gäller indexfonder och mer relevant när det är enskilda aktier.

Tack, då vet jag att jag inte behöver bekymra mig över direktavkastning i sparandet.

De flesta fonder återinvesterar utdelningar, dvs de köper nya värdepapper för pengarna, istället för att lämna till andelsägare.

Men förenklat sett är direktavkastning generellt irrelevant även för aktier, här finns en bra sammanfattning om varför:

2 gillningar

Jag har en fond från Swedbank som investerar i globala högavkastande aktier. Den har lägre svängningar än många andra fonder men avkastade långsiktigt 11-12 % per år. Stadig avkastning snarare än hög avkastning.

Den senaste månaden när teknikfonder gått dåligt (halvledarbrist), men Swedb. Global Hi dividend har avkastat positivt.

1 gillning

Jag tror inte halvledarbristen är orsaken till att tech gått dåligt.
Snarare borde techfonderna gå bra, swedbank Robur Nyteknik hade ett stort innehav i Taiwan semiconductor. Tjänar antagligen multum nu med den efterfrågan.
Mycket tech är huvudsakligen mjukvara och tillväxtbolag. Inte så beroende av att få löpande leveranser som tillverkande industri är. Som har gått starkt istället.

Tror du gör det alldeles för enkelt för dig om du kopplar ihop halvledarbristen med att tech fallit.

3 gillningar

Tycker det kan vara värt att ta bryta ner detta lite.

Vad är direktavkastning?
Direktavkastning är helt enkelt ett mått på utdelningen ett bolag gör i relation till dess aktiekurs. Dvs om Bolag A delar ut 5kr när aktiekursen står i 100kr så har vi en Direktavkastning på 5%.

Varför utdelning?
Utdelning är helt enkelt ett sätt för bolag att skifta ut vinster från verksamheten till aktieägarna. Om Bolag A har en policy att dela ut 50% av årsvinsten och sedan gör en vinst på 10 kr räknat per aktie så kommer då utdelningen att vara på 5kr.

Är utdelningen viktig?
Egentligen inte. För om Bolag A gör utdelning på 5kr/aktie så har vi då minskat värdet av bolaget med samma summa, och kursen tenderar att falla ungefär lika mycket. Vi har bara förflyttat pengar från bolagets kassa till ditt konto.

Kan utdelning signalera något?
Jag skulle påstå JA! Utdelning kan vara en signal på att ett bolag är moget och att bolaget verkar i sina aktieägares intresse, speciellt om utdelningen är stabil och till och med stigande över tid.

Utdelning i fonder
En fond erhåller utdelningar från bolagen. I regel återinvesteras dessa utdelningar i bolagen igen (det finns dock vissa fonder som delar istället).

1 gillning

Hej,

Jag tänkte dela det omvända perspektivet eftersom det ger en delvis annan bild.

Om man sitter i ledningen för ett större företag som har möjlighet att betala en rejäl utdelning, när är det då rätt att göra det? Jo, när man tror att ens ägare kan få bättre avkastning på pengarna genom att investera dem i något annat. Är man helt säker på att få bättre avkastning på pengarna genom att investera dem i det egna företaget än ägarna kan få genom att sätta dem i tex en indexfond, då bör man inte ge ngn utdelning alls!

Sålunda - om alla företagsstyrelser hade ägarnas bästa för ögonen så skulle de företag där styrelsen och ägarna trodde mest på den egna verksamheten betala minst utdelning… Dvs egentligen borde man i första hand investera i de bolag med minst utdelning då de är de riktiga potentiella tillväxtbolagen med störst chans att bli börsraketer (förutsatt förstås att företaget inte är på obestånd och därför inte har råd att betala utdelning).

Contrarian investing also makes sense…

Med vänlig hälsning,
F

2 gillningar

Är utdelning viktig?

Om du köper en närbutik i ditt kvarter, ett litet aktiebolag som inte är börs noterat, då vill du troligen ta ut vinst=utdelning på din investering.
Det är ingen skillnad om du köpt andelar=aktier i ett börsnoterat bolag. Du vill ha avkastning på din investering.
Om aktien stiger på börsen eller inte är mer slumpmässigt än utdelningen.

Aktier stiger ofta i värde inför utdelningen, för folk köper för att få utdelning. Efter utdelning tenderar aktier sjunka för de som nu fått utdelning har fått utdelningen och säljer då. Dessa kursrörelser har inte med företaget att göra utan på aktieinvesterarnas efterfrågan på aktien före och efter utdelning.

2 gillningar

Du kan ju köpa andelar i xact högutdelande fond om du vill testa lite

1 gillning

Det är väl ändå rätt stor skillnad på att tro på den egna verksamheten och att tro att den egna verksamheten skulle må bra av mer pengar.