Investera mer i XACT Högutdelande?

Placerade på skoj lite i XACT Högutdelande i början förra året, ca 1 % av mitt totala investering i olika indexfonder.

Nu står jag inför frågan om jag ska investera mer för att få högre utdelning varje år. Eller låta denna lilla procent stå kvar i några år till för att se vad som händer.

Men frågan är om det är värt det, när denna fond gått 10 % sämre än en vanlig svensk indexfond. Enligt filosofin här bör man ju inte titta på enskilda år. Och det är ju två olika tankar med fonderna, dessutom följer ju XACT fonden något index.

Men ändå, vad är era funderingar kring denna fond?

Utdelningar och andra extrainkomster kan ju vara trevlig, då man ju slipper sälja av, men man får ju också skatta på dem. Och om ökningen av värdet på fonden är så dåligt, blir ju frågan om det är värt det.

Eller är hela frågan kanske mer om man ska leva på sina investeringar och slippa sälja av?

Ska vara i början av detta år

Ska vara att fonden ju INTE följer något index

Låter denna fond ta hand om Norden i mitt sparande! Utdelningen går till mina andra fonder! Gör jag rätt eller fel? Det gör inget eftersom jag är nöjd! Köper ett gäng varje månad och sover gott på natten!
Mackan

Hur tänker du kring att värdet växte hela 10 % mindre än en Sverige indexfond detta år? Att det bara är temporärt?

Jämför du kursen endast så ser Xact Högutdelande mycket sämre ut då utdelningen inte räknas in.

Jo, förstår att värdet tenderar att sjunka efter utdelning och öka närmare utdelning. Men hur lägger man på utdelningen för att se vad värdet skulle ha blivit utan utdelning? För att jämföra mot index för Sverige. Om det kanske lönar sig mer att ha en indexfond och sälja andelar istället.

Det finns inget ekonomiskt syfte med utdelningen från fonden. Der är bara marknadsföring. Det ser bra ut för de kunder som inte förstår hur utdelningar fungerar.

Investera i fonden om du tror på de företag som fonden äger. Jag har sett argumentet att man kan ha XACT Högutdelande TROTS att den ger utdelning, eftersom de företag fonden investerar i är stabila värdebolag. Se på utdelningen som en nackdel och överväg om investeringsfilosofin ändå passar dig.

Själv håller jag mig till Avanza Global. Där återinvesteras utdelningarna automatiskt.

Emil

Tack för feedback

Syftet vara att testa att få utdelning som betalas ut, en liten inkomst varje år, till skillnad från de vanliga fonderna där den återinvesteras automatiskt. För att få ut lite inkomst, måste jag ju sälja av andelar. Har läst att det är bättre att ha fler andelar än färre. Men samtidigt, om värdestegringen är så mycket sämre för xact än för vanliga indexfonder för sverige, så känns det inte så lockande. Kanske bättre att ändå sälja av för att få ut en inkomst. Dessutom är de ju skattade och klara via schablonskatten på ISK, medan jag med xact får både betala skatt på utdelning.

Några för- och nackdelar på utdelning resp. sälja andelar, om man också tar med att värdestegringen, i alla fall just nu, verkar vara mycket sämre än för en vanlig indexfond med fokus på Sverige?

Det här med utdelning som inkomst verkar ju vara ett hett debattämne nu för tiden. Finns det kanske fördelar med att köra både utdelningsaktier, oavsett från enskild ägda aktier eller via xact fond, om man ändå vill ha en liten inkomst, även om värdestegringen är högre på en vanlig fond där utdelningen återinvesteras? Eller kan det ändå vara bättre att sälja av andelar för inkomst och, i alla fall mot xact-fonden, få en högre värdestegring i snitt på aktieindexfonden för Sverige?

Antalet andelar spelar ingen roll. Säg att du har två fonder som investerar exakt lika förutom att fond A ger utdelning och fond B återinvesterar. Du har 100 kr i varje och i början av året har de NAV-kurs 1 (100 andelar i varje). Säg att kursen står helt still, men det blir utdelning i företagen på 20%.

Fond A delar ut pengarna. NAV-kursen står kvar på 1. Du får 20 kr som du köper fler andelar för. Du har sedan 120 andelar till ett totalt värde om 120 kr.

Fond B återinvesterar pengarna. NAV-kursen går upp till 1:20. Du har sedan 100 andelar till ett totalt värde om 120 kr.

Resultatet är exakt samma! Du kommer äga lika mycket i underliggande aktier. Du får lika mycket pengar.

Själv tycker jag att det är grymt mycket mer praktiskt att sälja av andelar när jag vill ha pengar, än vad det är att vänta på en utdelning och att eventuellt behöva återinvestera manuellt.

Tror detta med andelar inte hade med värdet att göra utan något annat. Naturligtvis blir det totala värdet likadant. Och skulle hellre sälja av, då det är skattat och klart. Eller är en utdelning från ISK kanske också skattad? Trodde inte det, men blir osäker nu. Får kolla.

Utdelningen är också skattad och klar om fonden ligger i ett ISK. Utdelningen stannar i ditt ISK så att du kan återinvestera utan skatteeffekter.

Jag förstår inte varför folk vill ha hög utdelning. Om företaget delar ut pengar innebär det normalt sämre kursutveckling än aktien annars hade haft. Pengarna trollas ju inte fram. Det är ju den totala avkastningen som är intressant. Företag som delar ut mycket växer oftast långsammare då de inte investerar tillräckligt för att växa snabbt.

Rätta mig om jag har fel.

 

Är det verkligen så? Det är väl min undran också. Är det mer en slump att denna fond gått så under index eller mer normalt. Och varför vill folk ha kontant utdelning i så fall istället för att sälja av? Det har ju blivit väldigt populärt med utdelningsaktier att leva av om man har tillräckligt mycket pengar investerade. Men varför inte bara sprida riskerna och sälja av istället?

Man kan inte jämföra en återinvesterande fond med en utdelande fond. Man får titta på avkastning inkl utdelningen

Ett sätt kan vara att ha en utdelande indexfond. Jag skaffade två stycken nyligen hos Handelsbanken. Normalt heter andelsklassen A1 SEK för de vanliga ackumulerande fonderna och B1 SEK för utdelande andelsklasserna. Jag skaffade “Handelsbanken Sverige Index Criteria B1 SEK” och “Handelsbanken Europa Index Criteria B1 SEK”.

Man måste tyvärr gå in personligen på ett bankkontor hos Handelsbanken för att skaffa utdelande fondkonton. Varför vet jag inte. Mycket märkligt. Det är viktigt att se till att utdelningen hamnar på det konto man vill ha. Det är också viktigt att kontrollera att utdelningen verkligen delas ut kontant. Det var tydligen en liten ruta som bankpersonalen måste kryssa i för att säkerställa detta. Så det är lite extra krångligt hos Handelsbanken tyvärr. Jag har nu satt in en lika stort belopp i dessa två utdelande fonder, för att se hur mycket utdelning det blir i mars månad, i praktiken.

Ett skäl till att ha utdelande fonder eller aktier, kan ju vara att man vill vara säker på att få medel insatta på lönekontot, oavsett om man skulle glömma av det eller inte ha möjlighet av något skäl att sälja av fonder eller aktier. En nackdel med detta är ju att det är bara just själva utdelningen man får del av. Inte värdeökningen på själva aktierna. Utdelningen från fonder brukar väl vara i storleksordningen 2 - 4 procent av värdet på andelarna, när beslut om utdelning fattas. Om man köper andelar löpande över lång tid, kan ju utdelningen dock bli högre och högre, räknat på investerat belopp.

Ett annat sätt att få ett belopp in på kontot kan vara att t.ex. öppna ett slags kapitalförsäkringskonto hos t.ex. SPP, som heter SPP PlusKapital. Där kan man få ett belopp utbetalat varje månad under 20 års tid. Dock inte livslångt som jag fattade det. Om man öppnar detta konto själv på nätet kostar det inget att ha ett sådant konto.

Hos Nordnet ska det också gå att få ett belopp utbetalt varje månad från en kapitalförsäkring. Osäker på hur det är hos Avanza. Är det någon här som provat detta hos Avanza?

 

Varför inte del i värdeökning?

Visst, man kan argumentera för att pengarna för större nytta i företaget än hos aktieägarna, samtidigt finns det inget egenvärde att samla oändligt kapital i företaget och finns det inte avsättning för pengarna (investeringar, uppköp, återköp mm) så kan man lika gärna dela ut dem. Se på Apple till exempel, de investerar mängder i r&d och uppköp, ändå har de en groteskt stor kassa som ingen begriper vad de skall ha den till.

 

Man kan också argumentera för att företag med god och hållbar utdelning har en stabil affärsmodell, tjänar bra med pengar och har bra kassaflöde (speciellt om de klarar att höja utdelningen med jämna mellanrum) och det belönar börsen. Finns det bara begränsat med investeringsmöjligheter så tjänar man inget på att lägga pengarna på hög.

 

Det finns extremexempel på båda sorterna, ta tex Balder och Castellum. Båda är börsraketer men Balder delar inte ut något alls medan Castellum har höjt sin utdelning i över 20 år. Castellum har på den tiden gett en totalavkastning på >3500%.

Ja, det finns goda anledningar för företag att dela ut pengar när de inte kan göra tillräcklig avkastning på eget kapital. Bra och välskrivet inlägg! Men det är faktiskt en helt annan fråga än den vi diskuterar. Nu var frågan om det är värt att ha en fond som delar ut pengar, eller om det är bättre att låta fonden återinvestera utdelningen. Och det är ju hugget som stucket.

Nja, frågan var vad som är bäst om jag vill ta ut lite som inkomst, då XACT verkar stiga värdemässigt så dåligt gentemot svenskt index. Vet ju att den dock inte följer index och har färre företag. Men om inte värdet plus utdelning kommer upp i värdet på en indexfond, så kanske det är bättre att ha en indexfond att sälja av ifrån.