Är räntor en produktiv tillgång?

Nu har jag inte hunnit lyssna på avsnittet ännu, men kan man verkligen säga att räntor innebär naturlig avkastning? Det är ju bara ett lån, det skapar inget av värde i sig… lika lite som alla kryptovalutor som gav 10-15% ränta i den egna valutan för ”staking” gav någon egentlig avkastning.

Jag tror att Lysa (och jag) räknar naturlig avkastning såsom:

  • Aktier = utdelning från aktier
  • Räntor = kuponger
  • Skog = tillväxt / gallring
  • Fastigheter = hyror
  • etc…

Dvs att du kan äga något och över tid tjäna pengar på det utan att behöva avyttra det (guld, krypto, vin etc).

4 gillningar

Du lånar pengar till ett företag → företaget anställer folk och producerar saker
Du lånar pengar till staten → staten anställer folk och producerar saker


Inte lyssnat än, så vet inte om det togs upp, men det kan vara värt att förstå att räntor fungerar olika beroende på räntenivå och löptid.

Håller man räntor i isolation vill man självklart ha högsta möjliga ränta och i isolation är det inte mycket vett att hålla räntor om de skulle ligga på 0%.

Men i kombination med t.ex aktier så kan statsobligationer med långa löptider ha positiv ombalanseringseffekt även vid 0% ränta, tack vare deras “priskonvexitet”.

Kort och gott:

  • Ju högre räntor, ju mer av obligationernas avkastning kommer från räntorna och mindre kommer från priskonvexitet/ombalanseringseffekt.
  • Ju lägre räntor, ju mindre av obligationeras avkastning kommer från räntorna och mer från priskonvexitet/ombalanseringseffekt.
4 gillningar

Räntor är en fordran på en produktiv tillgång, precis som @Marknadstajmarn är inne på:

2 gillningar

Jag kan absolut köpa den definitionen, men samtidigt måste man undvika tunnelseende och se bortom den.

Om du lånar ut något som ev. har mindre värde när du får tillbaka det, räntan inkluderad, så får du ju ingen avkastning. Visst, under optimala förhållanden går lånen till något som @Marknadstajmarn nämner, men de kan lika gärna gå till något djupt improduktivt. Att jag lånar ut 10.000kr till dig med löftet om att få 10.200kr vid ett senare tillfälle skapar heller inget av värde i sig.

1 gillning

Precis likadant med aktier så då är väl kontentan att det inte finns något alls med naturlig avkastning?

Fast aktier representerar ju ändå ägande i företag som åtminstone har som ambition om man ser till helheten att producera något som andra är beredda att betala för, alltså skapa någon form av värde - annars upphör de ju ganska snart att existera.

Räntor är ju mer förknippat med att köpa samma tillgångar (ex. fastigheter) till allt högre priser, möjliggöra för stater och kommuner att spendera mer än de egentligen har råd med, ökad penningmängd etc. Så ändå väsensskilt.

1 gillning

Jag föredrar definitionen:

  • Naturlig avkastning är en avkastning som skapas av någon/något utanför investeringssystemet. Om avkastningen kommer från att någon annan gör en investering, så är det inte en naturlig avkastning.

Detta är samma sak som skiljer en näringsverksamhet och ett pyramidspel.

2 gillningar

Vad menar du egentligen?
Räntan är väl den naturliga avkastningen oavsett vad pengarna som lånas ut skall användas till?

Fast kan den kallas naturlig utan att samtidigt vara värdeskapande? Kvalar kryptovalutor som erbjuder ränta i den egna kryptovalutan in i din definition?

Nu upplever jag inte att du förklarar vad du menar, men jag kan svara på frågan ändå.
Om jag hade haft en kryptovaluta på mitt konto som varit ett erkänt betalningsmedel så hade inte den räntan skilt sig från andra räntor.

Vad är det som är oklart? Jag menar att avkastning från räntor inte kan räknas som ”naturlig” eftersom den inte är värdeskapande. På det tillkommer problemet med negativa realräntor.

Om ett företag emitterar en företagsobligation med kupongränta X för att kunna investera i en maskin, då borde det vara värdeskapande om avkastningen från produktionen med den nya maskinen överstiger X.
Alternativ finansiering vore nyemission av aktier.
Varför är en finansieringsform värdeskapande och en annan inte för detta företag ?

3 gillningar

Det är ingen som förnekar att ett lån kan användas till värdeskapande saker i ett senare led, men det innebär inte att lånet i sig är värdeskapande. Även om man skulle acceptera den breda definitionen (vilket skulle inkludera extremt många andra saker, dvs. göra den helt meningslös och oanvändbar) så är det att måla med allt för bred pensel att hävda att räntor som grupp är värdeskapande - som jag skriver i ett tidigare inlägg går det att argumentera för att de som grupp är värdeförstörande.

Det verkar som att dom menar 6,5% i nominell avkastning? Det är väl inte så konstigt att man kan få en bra nominell avkastning till låg risk när inflationen är hög?

Hur hade det sett ut om man tittat på reell avkastning istället? Hade en 60/40 fördelning ungefär gett lika mycket reell avkastning oavsett årtioende?

Fast blandar vi inte bara ihop definitioner här? En investering kan vara värdeskapande eller inte värdeskapande, oberoende av om den finansieras via lån eller en nyemission. Ett lån i isolation är varken värdeskapande eller inte värdeskapande, det är bara ett sätt att finansiera något.

Jag tänker att det är här ni talar förbi varandra, för vad menar man när man säger “räntor” eller “lån”? Företagsobligationer? - rimligtvis lika värdeskapande som nyemissioner. Statsobligationer? - antagligen inte värdeskapande då det används för att finansiera löpande utgifter. Alla räntebärande papper som helhet i samhället? Svårare att avgöra…

1 gillning

Offentliga investeringar i infrastruktur eller utbildning skulle nog kunna ses som värdeskapande.
Men nu avviker vi en del från ämnet.

För mig gör det ingen skillnad, utan det är bara en annan finansieringslösning. Men valde att inte svara på det eftersom man inte kan bemöta varenda minsta detalj.

Exakt! Lånet i sig skapar inget värde överhuvudtaget. Så den egentliga frågan är om man är av uppfattningen att något måste vara värdeskapande eller inte för att kunna ha ”naturlig” avkastning. Det här med olika nyanser i form av olika typer av obligationer, andra finansieringsformer etc är rena sidospår.

1 gillning

Det är en intressant diskussion om räntornas varande eller inte som värdeskapande tillgång men känns som en rätt rejält spin off.

Kansle bättre att föra i en separat tråd? :slight_smile:

1 gillning

Fast om de diskuterar just detta både i avsnittet och trådstarten så är det ju topic. Även om man skalar bort själva ”värdeskapande”-delen så är det högintressant att diskutera räntors vara eller icke vara i en portfölj med tanke på att vi har negativa realräntor.

Jag såg det som två olika saker

  • Den mer filosofiska om räntor ska betraktas som värdeskapande tillgång per se

  • Pragmatiska nuläget om man bör investera i räntor och i så fall i vilken/vilka typer samt hur de olika räntorna fungerar, för/nackdelar

Men jag har kanske fel :slight_smile: