Återstående tid att leva uträknad av SCB

I medeltal har vi så här många år kvar att leva om vi har lyckats överleva till 30 års ålder i Sverige 2020:
Förgymnasialt utbildade kvinnor 50,6 år, män 48,3 år.
Eftergymnasialt utbildade kvinnor 57,1 år, män 54,1 år
Tänkte att det kan vara intressant när man vill räkna ut hur länge pengarna ska räcka.

2 gillningar

Har du länk till källan på scb?

1 gillning

Om man är just 30 år då antar jag?

2 gillningar

Det finns lite olika räknare på nätet där man kan få estimerade på förväntad kvarvarande livslängd. Den ökar ju äldre man redan blivit så att säga. Ju äldre man är desto fler faror har man redan överlevt.

Denna räknaren ger lite statistik för oddsen att man uppnår vissa åldrar som kan hjälpa till att uppskatta hur länge kapitalet behöver räcka.

Medellivslängd innebär ju att 50% blir äldre än så. Vill man har hög sannolikhet att kapitalet ska räcka så kanske man ska räkna med att man blir äldre än så.

Räknaren ger en viss indikation på hur mycket mer man ev. kan våga hoppas på.

Jag vet dock inte var data kommer från i denna, men för mig stämmer det rätt bra jämför med vad jag sett på SCB. Det ändrar sig ju inte så fort :slight_smile:

Jag tror det var denna sida TS hade i tankarna: Livslängd och dödsorsaker

1 gillning

Pensionsbolagens livslängdsantaganden ligger i spannet 22-24 år kvar att leva för den som fyller 65.

1 gillning

Tänker du inte på median nu? Mindre viktigt i ett större urval kanske, men ändå.

1 gillning

Skillnad mellan medellivslängd och medianlivslängd är ganska stor.

Senast jag kollade upp medianlivslängd var den 87 år i Sverige, men medellivslängden är ca 83 år.

I medellivslängden ingår folk som dog unga i olyckor, knark, självmord etc.

Men medianlivslängden visar den vanligaste åldern som folk har när de dör.

3 gillningar

Precis, och det visar ju @SNS siffror också. Man rensar (väl?) från barnadödlighet, om det nu är från 6 år, men det är jag osäker på utan att rota i det mer. Poängen är ju att gränsen skjuts uppåt för varje dag man lyckas låta bli att dö.

marginalnotering: När jag pratar döden med kids på jobbet (ja, det är ett av ämnena!) så brukar jag säga att av de idag ca 1200 ungdomar jag lärt känna i samma situation genom åren vet jag två som inte är med oss längre (det är säkert nå’n eller några till). För en 15-åring är det där nästan surrealistiskt, att man inte automatiskt blir minst 80. Den tanken ebbar sakta ut med tiden.

1 gillning

Njae, det vet jag inte och det är kanske inte heller poängen. Poängen var bara att man kanske bör ta hänsyn till diagram som exemplet nedan från länken jag gav.

Att man dimensionerar kapitalet för att räcka till en viss sannolikhet att man bli en viss ålder. Går man på medellivslängden eller går man på tex att man tror sig leva top-20% så behöver kapitalet räcka 8 år längre.

Om det sen är medel eller median känns lite som felräkningsmarginal i sammanhanget med alla osäkerheterna som finns i livet :slight_smile: Diagrammet tycker jag kan ge en rätt bra guidning på hur man kan tänka, vilket såklart är väldigt individuellt.

2 gillningar

Här är statistiken hos SCB: Ettårig livslängdstabell för hela riket efter kön och ålder. År 1960 - 2021. PxWeb

För att räkna ut hur stor chans du har att leva till din målålder, ta värdet på målåldern delat med värdet på din nuvarande ålder. T ex, om du är 40 nu och vill veta chansen för att bli 85, räkna 46818/98214=47.7%

Den allmänna pensionen är alltid livslång, så den agerar tillsammans med övriga sociala system som en sorts livlina om man lever längre än förväntat.
Tjänstepensioner går ofta att ta ut på kortare tid.
5-20 år eller livslångt är ett exempel för ITP.
När man väl har startat går det inte att ändra.
Frågan är vilken uttagstid av tjänstenpension som är den optimala ?

1 gillning

En del av denna frågan är nog hur det beskattas. På TJP beskattas på hela beloppet inkl vinst när det tas ut (ca 30%) men om du tar ut pengarna och sätter det i en ISK får du en annan skattestruktur som antagligen är billigare. Å andra sidan, tar du ut mindre TJP per år så får du lägre skattesats. Om ISK generellt är mer skatteoptimalt finns det säkert någon form av brytgräns man kan räkna ut för hur snabbt (med motsvarande högre skatt för högre belopp per år) man ska ta ut det och sätta in det in en ISK.

När man väl har det i en ISK har man också bättre möjlighet att använda pengarna i den takt man vill, olika fart olika år.

Samtidigt sänks skatten för att ta ut ur TJPn när man fyller (67 ca?).

Edit:

Dessutom kan det i en del TJP-avtal vara avsevärt billigare för dig att nå vissa fonder; lägre avgifter. Samtidigt gäller det att kolla att man inte åker på andra skalavgifter från TJP-bolaget.

Och i TJP går det ibland att ta ut “livslångt”. Osäkert på hur man räknar på detta, men om man lever oväntat länge kan detta säkert löna sig.

1 gillning

Just detta satt jag och pillade med igår. Förutsatt att man tror på sina egna investeringar (och kanske har väntande arv som bonus) så borde kort tid vara bättre. Har man inget ISK eller liknande borde livslång pension vara grejen.

Jag tror jag tänker rätt. :sweat_smile:

1 gillning

Vet inte om det finns rätt eller fel men själv tänker jag att om jag väntar till 65år så tar jag ut 25% på fem år, 25% på 10år, 25% på 15år och 25% på livstid.

Svårigheten med att anpassa pengamängden efter antingen medellivslängden eller medianlivslängden är att antagandet om livslängd för en enskild individ med allra största sannolikhet är fel.

Dödsålder är mycket individuellt. Endast 2.8% av männen dog 2014 vid 80 års ålder och 3.6% av kvinnorna dog vid 84 år. Trots att detta är medelåldern är det bara några få procent som är medel. Vilket på ett bra sätt illustrerar varför anekdoter om att något är “fel” är så vanliga.

2.4% av männen dog vid medianlivslängden och 2.9% av kvinnorna vid medianlivslängden.

Det vanligaste är alltså att inte bli varken medellivslängden gammal eller medelåldern gammal . Utan något annat.

Källa:

1 gillning

The holy grail :slight_smile:

Jag har kommit fram till 20 år (eller den längsta tillåtna tiden) p.g.a.

  1. Att TP bolagen kan ändra ens livslängdsantagande när som, även under uttag. Känns så långt man kan komma ifrån bra i magen typ m.h.t. att ha en så förutsägbar pension som möjligt.

  2. För att inte dra på sig för hög skatt så sätter vi den på längsta tillåtna.

Överskott in på ISK eller KF beroende på situation och syfte.

1 gillning

Jag lutar också åt 20 år för ITP2 (som är min största tjp-komponent).

2 gillningar

Ja det är rätt viktigt att tänka på, om man kan skjuta på uttaget lite.

Det har hittills varit det året man fyller 66 år, alltså “normal” pensionsålder +1.
Nu när man gått över på “riktålder” så påstås det att den sänkta skatten ska följa med + 1 år.

Så om man tex. räknar med en riktålder på 68 år så kanske man vågar räkna med den sänkta skatten från det året man fyller 69 bast.

Sen vet man ju inte hur många X Regeringar ändrat på det tills dess. Man kan ha det i åtanke när det närmar sig, men kanske inte inteckna det i sina beräkningar. Kanske får vara mer “grädde på moset” typ.

Min största är ITP 1:ish (p.g.a. utlandsåren) så den blir på 20 år helt klart.

ITP 2 är en mindre del och lutar faktiskt åt livsvarigt, som undantag till resonemanget ovan, och det är helt enkelt för att stärka upp Alllmäna Pensionen, som är usel pga. utlandsåren.

Slattarna på kortast möjliga. En del kan man nog få cash på ett bräde (< 1 BB) andra blir väl på 5 år som kortaste. Minst dessa tänkte jag skjuta tills man får lägre skatt som pensionär.

Eller så ser scenariot ut senaste åren åtminstone, sen får man väl anpassa beroende på vad som händer :slight_smile:

2 gillningar