Avfuktare och krypgrund

Kan du definera slarvigt utlagd plast? :smiley:

På sina ställen i vår grund så ligger det inte plast längst ut på sidorna eller runt plintarna.

Min inspektör berättade för mig att två saker är viktiga: god överlappning mellan lakan (~ 30 cm) och tätt stängning mot väggarna överallt.

1 gillning

Absolut! Det du beskriver är absolut att beteckna som slarvigt.

I krypgrund bör man ha en sorptionsavfuktare med styrning via hygrometer (mäter relativ luftfuktighet, RF)

Vi gör antagandet att ovan är uppfyllt. Avfuktarens effekt är typiskt 800-1200 W. Det beror främst på avfuktningskapacitet, dvs hur mycket vatten per tidsenhet som kan avfultas. Högre effekt ger snabbbare avfuktning och kortare gångtider, mig veterligen är energiåtgången per liter avfuktat vatten relativt lika för alla sorptionsavfuktare.

RF minskar med stigande tenperatur och minskande vatteninnehåll i luften. Lite förenklat beror luftens temperatur och vatteninnehåll på area mot mark/grundmur och inflöde av ny luft. Man bör därför sträva efter att minimera dessa faktorer. Dvs täta ventilationsintag i krypgrunden, samt isolera och täta mot marken. Eftersom det är arean mot mark som är styrande för markfukt så är det viktigare att täcka marken ut mot grundmuren än att runt plintarna.

Vi hade liknande problem i vår krypgrund och rev ut gammal plast och ersatte med en matta (isoreflekt) som både isolerar och tätar. Lättarbetad och inte allt för dyr, bra resultat och monteringsanvisningar finms på youtube.

1 gillning

Tack, jag får se över plastningen då. Vår avfuktare är ganska klen dock, 250w. Den har inbyggd hygrometer så den stoppar och startar beroende på hur fuktigt det är. Jag har en energimätare på den samt extern fuktmätare. Den drar ca 2kwh per dygn i dagsläget för att hälla ca 67% fuktighet. Men kan jag sänka elförbrukningen med bättre isolering så gör jag det, då kanske jag kan sänka fuktigheten också.
Denna har jag.

1 gillning

Att använda en sorbtionsavfuktare UTAN att diffusionstäta krypgrunden är som att starta ett elelement i det oisolerade uterummet.

Sorbtionsavfuktarna arbetar INTE med värmepumpsteknik utan absorberar fukt på ett absorbtionsmedel och det krävs rejält med värme för att driva av fukten igen vilken är totalt förlorad då den ventileras ut.

Idag rekommenderas tätning med plast och eventuellt krypgrundsisolering, man lägger en tunn isolerande matta ÖVER plastfolien som höjer temperaturen inne i krypgrunden och därmed sänker RH. Plasten minskar fuktinträngningen.

1 gillning

Nu känner jag mig korkad här :nerd_face: . Men är det inte bättre med låg temp? Dvs att man kan ha det fuktigare med lägre temp?

1 gillning

På vilket sätt är en sorptionsavfuktare bättre lämpad för krypgrund? :smiley:

Håller med! Problemet är bara att detta inte alltid räcker. Då behövs ändå en avfuktare. Sorptiomsavfuktare styrd på RF drar inget när RF är under inställt värde. Ja den drar mycket när den går men den fungerar i alla temperaturer tillskillnad från den energieffektiva kondensavfuktaren. Avfuktaren är en försäkring men ska endast gå under kritiska tillfällen på året. En annan fördel med avfuktare är de ofta har ett läge med konstant fläktdrift och om man har markradon och frånluftsventilerat hus så minimerar man risken för höga radonhalter i boendeutrummena.

Det är många förutsättningar som ska tas hänsyn till så känner man sig osäker så är det alltid bäst att rådgöra med expert/sakkunnig vad som är bäst i det specifika fallet.

Själv har jag turen att jobba som energikonsult på ett företag som framförallt jobbar med fuktutredning och projektering. Så det var väldigt enkelt att bjuda hem en kollega på lunch och titta på vad som var optimalt för oss. :slightly_smiling_face:

Enligt manualen så funkar DS15 ner till 5 grader sen funkar inte avfrostningen längre. Misstänker att den bara stängs av då? Då vi bara bott här några månader så vet jag inte vad tempen kan bli där på vintern. Avfuktaren står bara där i förebyggande syfte. Besiktningsmannen sa att krypgrund anses som en riskkonstruktion men så länge det avfuktas så är det ingen fara. Han nämnde inget om plast och så och vid tillfället visste jag inget om det. Det är kul med hus, man lär sig väldigt mycket. :+1:

Men får överväga att rulla ut såndär isoreflekt kanske, hjälper lite med värmen i huset också kanske?

1 gillning

Nej, självklart räcker det inte alltid med isolering och tätning eftersom krypgrunden är ventilerad, eller ialla fall inte diffusionstät hur man än gör.
Men genom att minska inträngande fukt från mark, och isolera sänker man RH och sorbtionsfuktaren behöver arbeta MINDRE. Jag hade inte tagit bort den.

Har man ett ngrlunda uppvärmt utrymme, tex en källare hade jag övervägt en kondensavfuktare, dvs värmepump. ALL energi den drar i form av el, inklusive kondenseringsvärmet från vattenångan återvinns i utrymmet som värme. Men de fungerar bara ner till 5-10C.

2 gillningar

Precis!..Minst 10 tecken

Om man kör kondenstorktumlare, vänta med att tömma behållaren med vatten tills den antagit rumstemperatur.

1 gillning

Något annat jag också reflekterat över är att vi har lite sand ovanpå plasten på ett ställe. Är det verkligen att rekommendera? Den är ganska blöt.

Den avfuktar ner till -20 och tappar inte lika mycket i kapacitet vid låga temperaturer som en kondensavfuktare.

1 gillning

Varför är sanden blöt tänker vän av ordning? Varifrån kommer vattnet?

Underifrån- högt grundvatten? Kan vara svårt för avfuktaren att arbeta under vatten…

Från luften ? för att sand skall bli ytfuktig krävs kondenserande miljö, dvs > 100%RH så vatten kondenserar på sanden. Sanden har samma temperatur som underliggande mark, plasten isolerar inte mycket. Då kommer det in väldigt fuktig luft som kyls ner och kondenserar på alla kalla ytor.

Från kondens på bjälklaget? Det är INTE bra. Se ovan angående inträngande fuktig luft.

Jag skulle rådgöra med någon specialist.

1 gillning

Näe det är inte optimalt även om sanden inte tillför fukt så kan den buffra.

Sand tar inte upp fukt. Det som sitter på sanden sitter på ytan och är i jämvikt med omgivande luft.
Det är i det närmase att jämföra med en pöl vatten på ytan.

Om du har ett adsorberande media, tex som i en tork kan detta suga upp fukten och buffra.
Eller en massa tyg. Bomull har en adsorberande effekt.

Du kan ha högre RF utan möggelrisk vid låga temperaturer. Är du under -5 så är det ingen mögelrisk alls. Problemet är att RF ökar med sjunkande temperatur. Då RF=verklig ånghalt/mättnadsånghalt vid en given temperatur.

När du ändrar temperaturen så ändras mättnadsånghalten men inte verklig ånghalt. Således kan en liten förändring i temp ge ett stort utslag i RF. Googla Mollierdiagram eller ladda ner Mollier sketcher så ser du. :slightly_smiling_face:

1 gillning

Sant tänkte mer om det av någon anledning står vatten på marken tidvis. Så var det hos oss när det regnade onormalt mycket och dräneringen ute i marken var igensatt men det kanske lite väl mycket specialfall.

1 gillning

Där sanden var blöt gick det liksom ner i en håla kan man säga så kan vara från marken. Tog denna bilden men svårt att se, är på vänstra sidan


Var några veckor sedan jag upptäckte det, vattnet var över sanden till och med. Så jag torkade upp allt jag kunde och sedan dess har vattnet inte kommit tillbaka. Men sanden är fortfarande blöt men torrare nu. (bilden ovan är gammal, tagen efter jag torkade upp)

Om problemet kommer tillbaka skulle jag överväga att anlita fackman. Det är även här vi har sand på plasten, i hela övriga grund finns ingen sand. Kan ta en bättre bild ikväll, tänkte kolla lite noggrannare på hur plasten är utlagd också.