Bedrägeri inom BRF?

Jag har i veckan försökt sätta mig in i min BRFs årsredovisning och det var en grej jag fastnade på och undrar nu hur man bör gå vidare.

Vi har haft två revisorer som inte har kunnat enas och har gjort olika bedömningar.

Revisor 1, av HSB utsedd revisor skriver så här

Revisor 2, av föreningen utsedd revisor

Det verkar som att man försöker bevilja några personer i styrelsen ansvarsfrihet och försöker att inte bevilja några andra från ansvarsfrihet och det är detta revisorerna inte är överens om.

Vad ska jag göra? Löser man detta på stämman eller ska man gå vidare någonstans?

2 gillningar

Har ju inte superkoll men blev nyfiken.
Auktoriserad revisor utsedd av HSB förordar att man ska ge ansvarsfrihet?
Lekmannarevisor utsedd av stämman förordar att man INTE ska ge ansvarsfrihet?

När man inte ger ansvarsfrihet har föreningen ett år på sig att väcka talan mot enskilda ledamöter eller hela styrelsen.

Hittade den här listan som inte säger allt, men var intressant.
Ansvarsfrihet för styrelse i Brf – 8 vanliga missuppfattningar (bostadsjuristerna.se)

1 gillning

Sakfrågemässigt skulle det vara intressant att veta vad den auktoriserade revisorn tycker.

Att man betalat ut ersättning för 194 h arbete är kanske inte vanligt. Men handlar det om ett större arbete vars omfattning eller innehåll ligger utanför normalt styrelsearbete i brf är det ju inte helt orimligt. Även om det är styrelsens ansvar kan det vara ett arbete som man annars hade köpt in någon extern för. Villken befattning/roll/titel man använt känns ju inte jätterelevant. Däremot kan det finnas gott om frågetecken kring redovisning av tid och/eller styrelsebeslut.

Om man nu har en anställd vicevärd/förvaltare kan man också undra varför hen inte utfört det arbetet man betalat ut ersättning för till styrelseledamoten. Handlar det om teknisk förvaltning till fastpris eller per timme så är 200 kr för en medlem ett hyggligt timpris, beroende på arbetsuppgift.

Presenten är ju tudelad. Återigen borde det finnas styrelsebeslut eller annan spårbarhet… Det är inte säkert att styrelsen/ledamöterna gjort något fel juridiskt/formellt. Men det kan fortfarande vara olämpligt och i så fall leda till tappat förtroende och att stämman väljer andra ledamöter till ny styrelse.

(Lite udda med räkenskapsår september - augusti med stämma i februari.)

1 gillning

Tror att det är mycket vanligt att det slarvas med dokumentation i brf-styrelser. Om något faktiskt fel förutom det gjorts går ju inte att veta.

2 gillningar

Det är årsmötet som beslutar. Du får gå på på årsmötet och höra på debatten. Blir det en omröstning så får du välja där hur du skall rösta.

Nu kan jag inget om det aktuella fallet, men låt mig ge ett generellt omdöme.

Min erfarenhet är att HSB oftast har en mycket god förvaltningskompens och har duktiga revisor. Illa vore det annars, eftersom HSB tar bra betalt för sitt jobb.

Lekmannarevisorer är oftast amatörer, som mer går på känsla än förnuft.

Men vem vet, i detta fall kanske lekmannarevisorn har rätt. Du får som sagt bilda dig en uppfattning själv.

2 gillningar

Att något är olämpligt betyder nödvändigtvis inte att det är olagligt.

5000 kr för en present till en styrelseledamot tycker jag låter väldigt mycket. En tiondel hade väl varit rimligt om man nu ska ge någonting. Arbetestimmarna är svårt att uttala sig om det är rimligt.

Jag tror det bästa är att engagera sig och själv försöka komma in i styrelsen, samt försöka få in andra om man inte är nöjd med de som sitter idag. Men släppa det som redan varit när det inte rör sig om större summor.

1 gillning

Brf Ida är en HSB föreningen. Så det är inga garantier att brf tillhör en viss riksorganisation.

Precis så verkar det ja. Väldigt märkligt. Bra informativ länk, tack

Tack, ska definitivt gå på mötet

1 gillning

Som @Nestor nämner så har nog den auktoriserade revisorn bättre koll på vad som är lagligt/åtalbart och vad man kan åstadkomma med att väcka talan. Sedan kommer ju lämplighetsfrågan in och den påverkar ju fortsatt förtroende.

1 gillning

Jag har blivit tillfrågad om att vara med i styrelsen men tackat nej då jag inte kan lägga tiden just nu.
Men det kanske är dags att ta sig tid nu så jag får lite mer insyn.

Ja det är konstigt att den auktoriserade revisorn inte har reagerat.

Man kanske försöker kuppa in en ny styrelse

David. Frågeställaren skriver ju att HSB har utsett revisorn.
Drc
Styrelseledamoten har kanske gjort rätt för sitt arvode!