Bitcoin Skatteuträkning

Hej!
Som ni vet är det snar dags för att deklarera och i somras så köpte jag mina första Bitcoin och flyttade dem till BlockFi för att få ränta på dem. Inte mer med det tänkte jag och sen så levde jag vidare i mitt liv. Därefter så kom Bitcoin hysterin och priset har gått ca 500% upp och jag funderar på att sälja. Men det är inte det som jag ska prata om här.

För enligt Skatteverket så räknas utlåning av Bitcoin som Avyttring och ska därmed kapitalbeskatas. Så lång är det inga konstigheter. Men då efter ett andra mail med skatteverket så säger de att “staking” inte räknas som avyttring. Se svar från skatteverket (de var inte så sugna på att besvara mina specifika exempel, därmed utesluter jag dem).

Mail 1

Ja det stämmer att det ses som en avyttring om dina Bitcoins byter ägare, t.ex genom en utlåning. Kan dock nämna att det också finns något som kallas staking där man “bara” låser sin kryptovaluta. I de lägena fungerar det på annat sätt men beskriver en utlåning/blankning i mitt svar nedan:

Du skall då redovisa utlåningen som en avyttring på blankett K4 avdelning D. Du får samtidigt en fordran som du kan erhålla ränta på. Denna ränta redovisas du in året efter du erhållit den (så enligt ditt exempel räntorna 1 november och 1 december) under ruta 7.2 i deklarationen. Om de sedan lämnas åter till dig så blir detta att ses som en avyttring av din fordran och ett köp av Bitcoin. Avyttringen av din fordran redovisas på K4 avsnitt D.

Mail 2

  1. Kapitalbeskattningen är 30 % oavsett hur du gör. Avkastningen vid utlåning beskattas som inkomst av kapital såsom ränta, utdelning m.m. Inkomsten ska tas upp i ruta 7.2 i inkomstdeklarationen.

I de stakingföreteelser vi har fått frågor om så har vi ansett att om kryptovalutan inte är låst utan du kan ta ut den när som helst, beskattas inte avkastning direkt. Kryptovalutan du fått i avkastning anses anskaffad för 0 kr.

Om kryptovalutan är låst för att du ska få avkastning så beskattas avkastningen som inkomst av kapital såsom ränta, utdelning m.m. Inkomsten (värdet på kryptovalutan) ska tas upp i ruta 7.2 i inkomstdeklarationen. Kryptovalutan anses anskaffad för värdet när du fick kryptovalutan dvs värdet du tar upp som inkomst i ruta 7.2.

  1. De stakingföreteelser vi hittills fått frågor om så har vi inte ansett att det är någon avyttring. Vid utlåning är kryptovalutan avyttrad.

Då till min fråga: Vet någon om BlockFi:s tjänster räknas som avyttring eller ej? I praktiken betyder det att jag ska betala skatt på antigen en avyttring som jag gjorde i juni eller i nu i feb. Det skilljer en del pengar.

Länk till BlockFi
https://help.blockfi.com/hc/en-us/articles/360049344491-What-is-the-BlockFi-Interest-Account-BIA-

Vänligen,
Simon

1 gillning

Om Skatteverket vill att det ska fungera som ovan betyder det i sådana fall att du kan sätta in bitcoin på blockfi. Flytta över dom till dig innan försäljning och isf borde det va ditt anskaffningsvärde. Dvs skattefria bitcoin men du skattar för räntan.

1 gillning

Staking, som man gör i kryptovalutor med proof-of-stake, är något annat än att låna ut sina Bitcoin. Så då borde inte utlåning till BlockFi räknas som staking.

1 gillning

Absolut.

Menar mer om SKV ser det som avyttring att skicka bitcoin till BlockFi så borde de rent tekniskt inte vara i min ägo när blockfi håller dom. Dvs om jag gör motsatsen, köper bitcoin för 1000 kronor, skickar till BlockFi. Ökar till 4000. Skickar tillbaka till mig. Det borde vara skattefritt i sådana fall om motsatsen skall gälla.

Ja, jag hade nog tolkat det som att du då isåfall skaffar dig Bitcoin till ett värde av 4000 kr igen.

Men Skatteverket har ibland lite skumma regler så det lönar nog sig att skicka ett mail och fråga.

Hej,
vet inte om du fått mer klarhet i frågan men SKV har inte något klart regelverk för beskattning av Crypto som är standardiserat. De klassificerade Crypto lite som de tyckte var lämpligt för ett par år sedan, vilket gör “skattereglerna” rimligen ofördelaktiga. Marknaden har utvecklats enormt sen dess.

Det är viktigt att skilja på; skicka pengar till BlockFI tycker jag inte borde ses om utlåning. Du har ju ett konto där precis som var som helst annars (även om det är din egen wallet). Jag har inte så mycket erfarenhet av just BlockFI men staking är inte utlåning (såsom i samband med margin trading). Det är ett ränteförfarande. Speciellt om du kan plocka ut när som helst. Jag tycker dock inte det borde spela någon om du låser, utan borde likställas med ett fasträntekonto, men det kan säkert hända att SKV har en annan uppfattning här.

I övrigt ses alla transaktioner som “taxable events” ur SKVs synpunkt. Tekniskt sett är ett köp samtidigt ett sälj av något annat, förutom från SEK till X. Har du köpt BTC och sen stake:at dem på BlockFI, för att sedan ha avyttrat dem på det nya året, skulle jag säga att du ska ta upp inkomsten på Stakeingen år1 och avyttringen år2.

Tyvärr går det inte att komma runt kapitalbeskattningen, förutom om du helt sonika struntar i att ta upp inkomsten, men det alternativet verkar du ju ha valt bort redan. :slight_smile:

1 gillning

Kanske det Simon frågade efter redan är besvarat, men jag slänger in lite tankar om problemet med “avyttring” ändå. Vet inte hur fasta eller bestämda man är på SKV men ett visst utrymme för argumentation borde ändå finnas, tänker jag.

Exempel:

Jag köper, med SEK, en bitcoin via mitt konto på Kraken (kryptoexchange). Dagen efter flyttar jag min bitcoin till min hårdvaruplånbok, HWW. En vecka senare öppnar jag ett konto hos BlockFi (BF) för att jag vill få möjligheten till ränta på min bitcoin. Jag flyttar min bitcoin från min HWW till mitt eget konto i BF. Efter en månad på mitt BF-konto får jag ränta (en beskattningsbar kapitalinkomst (30% skatt)) på min inlånade bitcoin.

Min bitcoin är inte låst. Jag har fortfarande full äganderätt över min bitcoin och kan när som helst flytta tillbaka den till min egen HWW eller sälja den på BlockFi:s exchange. Jag har inte överfört äganderätten över min bitcoin till BF. När jag flyttade min bitcoin från min HWW till mitt BF-konto, såg varken jag eller BF detta som en överlåtelse/försäljning/”avyttring”, och jag fick således ingen betalning/överlåtelselikvid från BF. …och jag har ju knappast skänkt min bitcoin till BlockFi :wink:

Enligt SKVs nomenklatur är en ”avyttring” en form av överlåtelse (av äganderätten) alltså en försäljning (en onerös överlåtelse), ett byte eller en gåva (benefik överlåtelse). För klarhet gällande begreppet ”avyttring”, jämför med skattereglerna gällande ”avyttring och annan överlåtelse av bostäder i utlandet”. Man kan se min ”inlåning” som en upplåtelse, d.v.s. att jag hyr ut, eller lånar ut, min bitcoin till BlockFi och får hyresinkomst eller ränteinkomst (båda är inkomst av kapital = 30% skatt).

Sammanfattningsvis borde min inlåning av min bitcoin till BlockFi ses som en upplåtelse av typen lån (till BlockFi) inte en avyttring (försäljning). Alltså, ingen skattemässig konsekvens av den ”transaktionen” (jag flyttar ju bara min bitcoin mellan mina egna ”konton”, hww till BF-konto). Räntan är en kapitalinkomst och ska beskattas med 30%.

Hur Skatteverket egentligen resonerar vet jag inte, men jag tycker ovan resonemang gör läget och hanteringen, för både SKV och den skattskyldige, enklare.

För övrigt ser jag inte ”inlåning” (lending) i BlockFi som ”staking”. Googla ”staking”.

Koinly.com är en bra resurs för att räkna ut skatteeffekterna av bitcointransaktioner du gjort under året.

Mina två satoshi.

Kom gärna med motargument och kommentarer. Jag tycker detta är väldigt intressant och viktigt att det reds ut. Jag funderar själv på att sätta en liten del av mitt bitcoininnehav på ett BlockFi-konto.

Vem som helst får gärna kopiera mitt exempel om ni vill skriva till SKV och fråga om skatteeffekterna av att ”sätta in” bitcoin på BlockFi-konto.

2 gillningar

Min personliga åsikt kring hur jag tycker att det borde vara är mer i linje med vad du beskriver och vad som borde vara en “rimlig” beskattning kopplat till användandet av kryptovalutor. Men tyvärr så anar jag att Skatteverket inte är jätteintresserade av vad jag tycker och tänker är rimligt eller ej, så tänkte om det var någon som visste, för som sagt, det skulle kunna få skattekonsekvenser.

Har skickat ett rak fråga om det är stalking eller utlåning med BlockFi:s tjänster, med tillhörande citat och länk till deras beskrivning. Får se vad Skatteverket svarar på det.

2 gillningar

Det alternativ som jag tror att Skatteverket (SKV) kommer att se BlockFi:s tjänster som är utlåning, och då sker enligt SKV en avyttring när man lånar ut dem och ett inköp vid “återlämnandet” av valutan.

För mig skulle det rent praktiskt resultera i en förlust från att jag köpte Bitcoin tills de satts in på Blockfi, de köptes via Coinbase.

Som exempel:
Min syn:
Steg 1: köper 0,2 BTC för 10 000 sek
steg 2: skickar 0,2 BTC från Coinbase till BlockFi
Steg 3: månatligen utbetalning på 6% i BTC för de “utlånade” Bitcoinen.

Skatteverketssyn:
Steg 1: Köper 0,2 BTC för 10 000 SEK -> omkostnadsbelopp (säg att det inte var några avgifter för enkelhetensskull)
Steg 2: lånar ut BTC på BlockFi -> Avyttring av 0,2 BTC. (när detta sker har prisitfallit) -> Försäljning för 0,2 BTC = 9 500 SEK
Steg 3: Månatligen ränta.

Det spännande kommer egentligen då vid en riktig försäljning, säg om jag i dag skulle sälja 0,2 BTC vilket skulle vara vart ca 10x mer men de redan är skattade enligt (min syn på) Skatteverkets egna synsätt.

2 gillningar

Jag delar din misstanke att SKV väljer att se det på ett annat sätt än vi. Ska bli intressant att höra vad de svarar på din fråga.

Ja, många (o)lustiga konsekvenser blir det om man ser “insättningen” som en “avyttring”. SKVs resonemang är helt obegripligt. Undrar hur samma upplägg betraktas av SKVs motsvarighet i andra länder, USA t.e.x.

edit: Hittade detta på BlockFi:s webb. I USA resonerar skattemyndigheten som du och jag, verkar det som. https://blockfi.com/crypto-interest-tax

" The law requires that you pay taxes on interest earned from a savings account. The crypto you keep in a savings account is not taxable, however the interest you earn on your savings account typically is (unless, for example, it’s an IRA)."

Har nu fått svar från Skatteverket:

Hej,

Vi uttalar oss inte om enskilda sidor/plattformar. Begreppet staking är som vi förstått det något som framförallt har kommit upp från december 2019 och framåt. Det som skrivs på vår hemsida och rättslig vägledning om ställningstaganden och allmänna råd baseras på vår granskning av de företeelser som uppstår så senare i höst så antar vi att det kommer att finnas mer skrivet om begreppet. Det vi har sagt generellt ärr följande:

Staking där du behåller kontrollen över din kryptovaluta och den inte byter ägare och enbart beror av att man stakar en viss mängd valuta bör inte ses som en avyttring och den ränta man erhåller skall då kunna anses som anskaffade för 0 kr. Sker det ett ägarbyte, kryptovalutan flyttas från din ägo eller låses så kan den komma att ses som avyttrad och skall då redovisas som en försäljning i K4D.

I avsaknad av mer guidning så skriver man såsom man anser att det skett i sin deklaration och får svaret i granskningen av densamme hur vi ser på det och vilka underlag vi eventuellt vill få in som visar vad som skett.

Med vänliga hälsningar

XXX

Med det sagt så verkar det som att de vill att man ska testa och se…

Blir ju lite att klura på i deklarationen…

1 gillning

Tack för att du uppdaterade med ny info från SKV. Det börjar bli lite snårigt. Inte särskilt mycket klarare besked från SKV. Det känns inte som att man vill chansa att “sätta in” bitcoin på BlockFi m.fl. om man inte på förhand vet hur själva “insättningen” kommer att betraktas av SKV.

Om “insättningen” är en avyttring/försäljning riskerar ju detta leda till en beskattningsbar kapitalvinst vid deklarationen för “insättningsåret”/avyttringsåret. Om man då “sätter in” (“säljer” enl SKV) 1 bitcoin som man några år tidigare köpt för exv. 50 000 SEK, och bitcoinpriset när man gör “insättningen” är 100 000 SEK, så gör man en beskattningsbar kapitalvinst på 50k = skatt 15k, utöver skatten på “räntan” (som på BlockFi är 6%/år).

Om det räknas som “staking” enl. SKV är ju skattekonsekvensen mildare, men… Mer jämförbart med en “vanlig” bankinsättning.

I mitt huvud blir inlåning inte “staking” utan “lending” (upplåtelse/lånar ut bitcoin till BF och får ränta för detta). Om man sedan använder en del av sitt insatta kapital (bitcoin) som säkerhet för ett lån (exv jag lånar 10k $), är detta en “collateral” (säkerhet/pant) för lånet, som jag sen får tillbaka när lånet är avbetalt. Säkerheten får jag ingen ränta på, utan den låneränta jag betalar till BF är avdragsgill mot eventuella kapitalvinster jag gör genom andra försäljningar eller sparräntor jag får under året.

Känns som att jag behöver ringa och diskutera detta med SKV för att få klarhet innan jag för över något till BlockFi (eller annan liknande “bank”).

Hoppas SKV så snart som möjligt kommer med ett klargörande om hur dessa transaktioner ska betraktas skatterättsligt.

Jag satt in lite Bitcoin på BlockFi i juli och de har legat där sedan dess. Så just nu skulle det vara till min fördel om jag ska skatta för priset i juli istället för priset nu. Skilljer sig ett par 100 000 SEK, vilket isäg är sjukt.

När jag har försökt räkna på skatteeffekten så blir det ungefär ingenting, men jag vet ej om jag har gjort fel. Jag får det nämligen till en avdragsgiltig förlust på 127 kr, för att priset flukturerade under dagen.
Första tabellen är inköp, andra avyttring, och tredje vinst/förlust.

image

Har jag fått detta om bakfoten?

Efter att man läst denna tråd blir man ju lite besviken på att skatteverkets nuvarande information. Som många skrivit blir ju konsekvensen av att utlåning av kryptovaluta skall trigga en “skattemässig” avyttring snarast ett kryphål för att kunna undvika reavinstskatt genom att ha kryptovalutan utlånad direkt efter inköp. Det kan ju knappast vara lagstiftarens avsikt.

Dock verkar det vara analogt med utlåning av aktier, då tydligen samma regler gäller, bortsett från när det rör sig om blankning (som inte anses som avyttring).

Kommer det någon information förtryckt i deklarationen, alltså typ om skatteverket hämtar information direkt från Blockfi?

Ingen information kommer direkt från BlockFi.

Hej! Tänkte fortsätta på liknande tema med en ny fråga.

Har handlat lite med altcoins på binance i slutet på förra året med mina bitcoin. Således räknas det som en avyttring av BTC när jag köper andra coins. Kolla med skatteverket vilken valutakurs för BTC jag bör använda och de hänvisade mig till riksbanken.se. Dock hittar jag inga valutakurser för BTC där, bara för fiat.

Hur gör ni för att bestämma BTC valutakurs bakåt i tiden för transaktioner mellan krypto som aldrig rört fiat? Har förstått att så länge man är tydlig med vilken metod man använder så är skatteverket okej med det.

För mig har det stått till vilken kurs som jag har “fått” Bitcoinen till se nedan:

image

Så jag har baserat det på detta. För att sen ta SEK till Dollar priset. Allt gjort i ett Excel-ark