Boendekostnad utifrån disponibel inkomst

Hej! Hur mycket i procent av er disponibla inkomst lägger ni på boende? Ni som bor i bostadsrätt eller fristående villa, räknar ni med amorteringen som en boendekostnad i dessa procent?

Här är vår budget så man kan se fördelningen av våra utgifter.
Posten för Bostad inkluderar allt som rör bostaden inklusive räntor och drift.
Posten Amortering är just det. Jag är också osäker var den skall placeras, så jag lade in den som en egen utgiftspost i budgeten :slight_smile: .

11,8% av vår inkomst går till bostad (nyproducerad BRF i bra läge)
10,8% av vår inkomst går till amortering (Betalar av mer än vi behöver. Fått ned belåning från 85% till 75% på ett år)
50% av allt överskott går till sparande och syns inte här.

Menar du att du vill ha ”boende kostnader” / ”inkomster efter skatt”?
Räknar vi med utdelning från eget företag i inkomsten?
Jag räknar inte amortering som en kostnad för boendet då det är ett sparande.
Då är det strax under 5%

23 procent. Bor i hyresrätt. Har med mig från min ungdom att boendet får kosta max 30 procent. Varifrån jag har snappat upp det är dock oklart.

Kan tycka att antalet inkomster i hushållet är lite intressant med :slight_smile:

När jag flyttade till Sverige då var det bara jag som jobbade och min sambo pluggade. Då var hyreskostnad samt el, parkering och internet ca. 50% av nettoinkomsten som var väldigt tufft.

Jag fick ny jobb, efter var det typ 42% av nettoinkomsten som gick betydlig bättre ekonomisk.

Sedan började min sambo jobba och det är typ 27% av nettoinkomsten och vi spara diffen till kontantinsats.

Nu har vi köpt nyproduktion som färdigställas 2022 och vi planera amortera inom max. 10 år, då blir det typ 36-40% igen, därav 7% avgift till BRF, 3-4% ränta, 2-3% el och internet, resten amortering.

Imponerande att få ned amortering så snabbt till 75 procent. Även en imponerande och tydlig budget. Men i den anger du boendekostnad till 28 procent?

Ja, du kan räkna med det du tar ut i ditt företag, lön från anställning och eventuella bidrag så som barnbidrag. Dock räknar jag inte med kapitalinkomst, det är ju mer guldkant på tillvaron. Jag förstår dock att min fräga är mer komplex än vad den antyder… Narurligtvis menar jag efter skatt när vi pratat disponibel inkomst.

Ja, det har jag också läst om som något slags riktmärke om 30 procent men beror ju även på hur mycket annat man lägger pengar på också

1 gillning

Ok, intressant resa. Men du räknar med amortering där då?

Knappt en fjärdedel blev det förra året. Har nu flyttat till en billigare hyresrätt (plus en liten löneförhöjning), så i år räknar jag att det blir drygt en sjättedel. När jag bodde i bostadsrätt i Stockholm var boendekostnaden negativ på grund av värdestegringen.

Lite intresserad över ditt Svar. Hur räknar och tänker du när boendekostnader var negativ i bostadsrätten? Vad var anledningen till att du flyttade till en hyresrätt? Ekonomi? Ändrade privata förhållanden? Etc?

Bostadsrätt. Utan amortering ca 15%, med amortering ca 21%. Detta inkluderar månadsavgiften till föreningen.

Jag räknade boendekostnad = avgift + ränta - reavinst < 0. Sålde bostadsrätten när jag flyttade utomlands för ett par år sedan. Kommer antagligen köpa ett boende här på Malta inom ett par år om min privatekonomi och mitt privatliv utvecklas som förväntat.

Tackar! Det är en kombination av att värdet gått upp och att vi betalat in mer än dubbelt så mycket vi har behövt. När man köper en ny BRF här i stan betalar man alltid under marknadspriset. Det parat med senaste årets uppgångar överlag, har gett att värdet på den gått upp och således vår belåningsgrad har gått ner. Lånet bestäms ju i god tid innan köp genomförs, vilket innebär att värdet ändrar sig från att man skriver på papperna tills köpet genomförs. Lägg på den tid vi bott i den. Allt som allt, innebär vi fått ned vår belåningsgrad till en bättre nivå. Målet är 50% belåningsgrad mycket snabbare än vad banken kräver.

Det stämmer 28% är summan av vår avgift, ränta & drift i BUDGETEN. Driften är separat fakturering för el, uppvärmning, vatten, underhåll, internet och TV. Totalt sett är det 11,8% av våra nettoinkomster. Vår budget är under hälften av våra nettoinkomster. Ränteavdrag inte inräknat.

32% av nettoinkomsten. Bor ensam i en relativt central hyresrätt. Lite högre än vad jag känner är optimalt men ändå acceptabelt då jag betalar ett litet premium för läget som i sin tur sparar in på transport kostnader då allting är inom gå/cykel avstånd behöver jag varken bil eller kollektivkort.

Intressant tråd. Beror på vad man räknar in i boendekostnaden.

15,9 % av hushållets disponibla inkomst inkl amortering, drift OCH avsättning för löpande underhållssparande
11,7 % av hushållets disponibla inkomst inkl amortering och drift
8,2 % av hushållets disponibla inkomst för endast räntor och drift

Alla summor är beräknade innan skatteavdrag.
Villa byggd 2011

Ca 10% exkl amortering och 20% inkl för brf. Jag inkluderar avgift, el, vatten, värme, försäkring och ränta.

25% av två nettolöner (brf med avgift/ränta/amorterting/el/försäkring).

Bor ensam i bostadsrätt. Circa 18% av nettolönen varje månad. Avgift, utilities, gruppavtal internet/tv, hemförsäkring, ränta.