Easee elbilsladdare får försäljningsförbud

 • DC-skydd saknas. Kostnaden för att åtgärda detta är lika hög som kostnaden för laddboxen.
 • Kostnaden för att åtgärda 700.000 sålda laddboxar uppskattas till 2-3 miljarder SEK av vloggaren.
 • Kretskorten klarar inte överspänningsproven (uppfyller inte isolationskraven) och måste bytas.
 • Skalet klarar inte IP54, elsäkerheten minskar över tid, och skalet måste bytas.
 • CE-märkningen är inte gjord enligt gällande regelverk. Det svenska försäljningsstoppet harmoniseras och gäller både inom EU och EES, det vill säga även i Norge - Easee:s hemland.
 • Easee varslar något hundratal personer på grund av dålig försäljning.
 • Easee söker investerare som behöver skjuta till minst 1 miljard NOK.
3 gillningar

Alecta är på det :ok_hand:

23 gillningar

Har för mig att det vi årskiftet kom regler som säger att man ska ha gjort en elbesiktning av anläggningen såvida man är osäker på om kraven uppfylls och att schuko uttag inte bör användas.

Kolla med ditt försäkringsbolag, allt annat är spekulationer! If länkar till https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/broschyrer/ladda-elbilen.pdf

Pratade precis med Trygghansa. Enligt handläggaren där påverkas inte hem eller bilförsäkring (än så länge)

3 gillningar

Dessa två i kombination är väldigt trista… just eftersom om det läcker in mer skit/fukt så korrosion/smuts minskar isolationsförmågan ännu mer. Så tillslut har man överslag eller spänning där man inte vill ha den…kittlar ordentligt i fingrarna. :wink:

Minimum bör man se till att det inte regnar direkt på boxen. Sätt upp ett litet skydd.
Man bör man även skydda den mot direkt solljus, men det kan vara svårare.

Helst ska man fixa de riktiga problemen, byta ut boxen eller sätta dit korrekta elsskydd.
Jag hade inte haft god nattsömn med den prylen kopplad till bil och elnät.

1 gillning

Hur ska jag som vanlig korkad svenne veta detta? Ska man verkligen behöva doktorera för varje liten pryl man köper? Förutsätter att elektronik som säljs av stora svenska åf ska uppfylla rätt krav från början. Hade ju varit annat om man beställde no name laddare på aliexpress. Många recensenter jag läste talade gott om Easse och eftersom jag haft en Charge innan (som jag inte var nöjd med) så fick det bli en sådan.

Inte så sugen på att betala 7-8 papp till när vår sattes upp i oktober. Kanske man kan reklamera till ARN och skicka ett brev till programmet plånboken?

1 gillning

Vi skall nu i beställa en box.
Pratade med min elektriker i vintras och han nämnde att dom installerat många Easee, och att den låg rätt i pris.
Har efter elsäkerhetsverkets “hint” följt detta noggrant.

Det som jag lockades av när det gäller Easee är:
Laddar i 22kw
Går att koppla en “trådlös” lasbalanserare, har den nya elmätaren
Uppkopplad.
Bra pris.

Vilken laddare skall jag nu satsa på?
Ser att många aktörer mer marknadsför Zaptec- go.
Men går den att koppla till en trådlös lastbalanserare tro?

CE märkning av sådana prylar är lite knepigt.
Återförsäljare måste lita på att tillverkaren inte ljuger när de hävdar att CE märkning är korrekt utfört. Tillverkaren skriver under en DoC eller DoP (Declaration of Conformity/Performance) och tanken är att återförsäljare ska lita på detta. Det är riktigt dyrt att testa om prylarna vilket innebär att återförsäljare i princip aldrig gör det.

Nästa problem är att den elektriker som är ansvarig installatör ska garantera att den kompletta installationen följer alla regulativa krav, dvs är CE märkt.
Rent juridiskt kan alltså även installatören bli ansvarig och få en del skit pga detta.
Dock brukar det hamna hos tillverkaren när det är fastställt att tillverkaren “fuskat”.

Som konsument är det kört, du kan inte avgöra detta om du inte jobbar med sådant.

2 gillningar

Tack för grym bra sammanställning & likt vanligt bra kraft i forumet.

Då det verkar råda enighet kring bristerna så blir jag lite nyfiken nu istället på processen för konsumenträtt. Majoriteten av oss som har denna laddare har ingått ett avtal med en leverantör som samtidigt är installatör. Det innebär är att Konsumentköplagen blir gällande och då blir ju egentligen frågan kring om det i själva verket är uppfyllt med fel på varan Kap 4 1§ och 2§.

Ser man HallåKonsument svar så svarar man bara på det juridiska förutsättningarna när fel är konstaterat. Så frågan är ju i detta fall om rådande förutsättningar rent juridiskt enligt Konsumentköplagen uppfyller kravet för Fel på vara. Annars blir det ju uddlöst att driva det för åtgärd eller häva köp.

Så har vi någon som har koll på det juridiska ?

Här är min tolkning ur minnet av det jag läst/sett. (Är bortrest så försöker hålla mig borta från datorn :face_with_peeking_eye:)

Är flera saker Elsäkerhetsverket slår ned på eftersom laddboxen ej är utformad såsom olika standards föreskriver.

 1. Har ingen traditionell jordfelsbrytare (JFB) som går att testa MANUELLT då testknapp saknas. Har däremot någon automatisk testfunktion som Easee hävdar ska funka lika bra. Är då upp till Easee att presentera trovärdiga tester som verifierar det.

 2. Felaktig utformning DC-felskydd. Ett svårt område. Har skrivit om det i min bok. Syftet med ett DC-skydd är att husets VANLIGA JFB:ares (JFB Typ A) magnetkärna inte ska mättas/slås ut så OM det SAMTIDIGT blir YTTERLIGARE ett fel i huset riskerar den VANLIGA JFB Typ A inte att fungera som avsett. Dock är ett fungerande DC-skydd på EN apparat ingen garanti eftersom DC-felströmmar ADDERAS från husets samtliga apparater. Så även om alla apparater är ok/inom norm kan det ändå finnas för mycket DC-felströmmar sammanlagt. Ett svårt och ganska ”teoretiskt” område att greppa. Normalt sett löser många tillverkare det genom att en speciell JFB Typ B monteras men Easee hävdar att deras box har ett inbyggt skydd så att ingen JFB Typ B krävs (JFB Typ B är avsevärt dyrare än Typ A. Typ B kostar 1500-6000kr beroende på sort och inköpsställe). Tror även här det är upp till Easee att bevisa/verifiera att det i så fall stämmer.

 3. Fel isolationsavstånd i något relä/JFB/kretskort. Normen tror jag säger 4mm men här är det bara 2mm. Dvs i teorin större risk för överslag mellan kontaktytor eller att en mekanisk skada/defekt/tillverkningstolerans lättare kan ge överslag mellan två ytor där det ej ska kunna bli kontakt. Uppfyller alltså inte den standard/krav som finns. Lär behövas omkonstruktion/byte av komponenter.

 4. Upfyller ej IP-klassning enligt märkning. Dvs vid faktiska tester är den ej lika ”sköljtät/tålig” som testet för den IP-klassningen föreskriver. Sen är jag osäker på om man egentligen kräver en viss IP-klass. Tesla har jag t ex för mig i början bara hade IP44 på sin portabla laddkabel UMC, numera IP55. Om det ej är ett formellt krav handlar det nog mer om förväntad tålighet och livslängd och kanske i beskrivningen ange hur produkten ska monteras/användas.

 5. CE-märkningen ej gjord korrekt alt testet elsäkerhetsverket man gjort visar att boxen inte uppfyller de olika parametrar själva CE-märkningen säger. Här kan de bli en blandning av allvarliga Tekniska brist och i vissa fall mer av typen Administrativa brist (t ex finns/står ej om en viss sak på ett visst sätt i bruks/installationsanvisningen). Olika lätt att åtgärda beroende på vad kritiken består i exakt.

Så sammanfattningsvis kan man se lite olika scenarion/bakgrunder.

A) Easee har tagit lite genvägar och/eller inte förstått/följt normerna till punkt och pricka. Lite utifrån tänket ”vi gör så här, det blir ju lika bra fast bättre/billigare”. Alt ”vi struntar i det och spara pengar. Riskerna är ju extremt små att något händer”. Egenansvaret med CE-märkning har uppenbart inte säkerställts/genomförts initialt på korrekt sätt vid utformning av produkten.

B) Easee har haft för dålig kravspecifikation/uppföljning av hur själv tillverkaren löst det alt löpande uppföljning på den tillverkningskvalitet man fått. (Tillverkaren kan ha bytt ut/ändrat design för att spara pengar). Det löpande kontrollansvaret att CE-märkningens krav uppfylls löpande har inte säkerställts.

Det kan också vara en kombination av A och B ovan. Oavsett så ligger ansvaret hos Easee där det nu vid Elsäkerhetsverkets faktiska tester visar sig att deras produkt inte uppfyller de krav de sägs ska klara.

Punkterna 1-4 innebär var för sig inte AUTOMATISKT några stora risker vad jag förstår. Dock ökar sannolikheten för att något KAN hända. (Det är därför det finns normer/bestämmelser) Däremot visar de ihop med punkt 5 en slags nonchalans för risker & regelverk & CE-ansvar. Vilket i sin tur är det allvarliga i det hela.

Vad jag vet finns det inga rapporterade olyckor eller liknande pga en felaktig Easeebox. Trots ca 100000 i Sverige och 700000 globalt.
Elsäkerhetsverket har inte heller krävt omedelbar återkallelse/användningsförbud.

Det här är nu en process där bollen just nu ligger hos Easee.

Så här skriver Elsäkerhetsverket just nu om de som redan är installerade farliga att använda. Generellt sätt använder vi ju mängder av elektrisk utrustning dagligen och i förhållande till det är olyckor med el realtivt/extremt ovanliga som jag förstår/tolkar det.

Att åtgära 100000-700000 laddboxar är åtaganden i mångmiljardklassen. (Eftersom åtgärden i princip lär kräva ingrepp av elektriker på plats och troligtvis utbyte till omkonstruerad laddbox) Troligtvis en ekonomisk smäll som antagligen innebära en stor risk att ”nuvarande Easee” går i konkurs.

6 gillningar

Som sakkunnig expert på området (elsäkerhet) så tycker jag att det är en bra sammanfattning av Skogstomten (inte förvånad). :slight_smile:

Kan addera att kraven på creepage och clearance är speciellt viktiga i förhållande till något man kallar för pollution level. I den utsatta miljön dessa boxar ofta sitter så blir ju detta ännu viktigare.

Den som först placerar en utrustning på marknaden i ett EU land (genom import eller tillverkning) är den som ansvarar för att erforderliga standarder och direktiv efterlevs. Även om man använder ett testhus så har tillverkaren (eller importören) det slutliga ansvaret.

I det fall det inte finns harmoniserade standarder som täcker kraven för elsäkerhet, radiospektrum och EMC för en produkt så kan alternativa förfaranden användas och då blir processen med testhusen än mer komplicerade.

Jag jobbar inte med laddboxar för elfordon utan med andra typer av laddare och batterier så jag är inte insatt i detalj i de tillämpbara standarderna, däremot kan jag direktiven som rinnande vatten.

Här finns en gratis förhandsvisning av en europastandard för laddboxar:
https://elstandard.se/documents/preview/2136301

Se för övrigt LVD, Kapitel 2, Artikel 6:
8. Tillverkare som anser eller har skäl att tro att elektrisk utrustning som de har släppt ut på marknaden inte överens­ stämmer med detta direktiv ska omedelbart vidta de korrige­ rande åtgärder som krävs för att få den elektriska utrustningen att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka eller återkalla utrustningen. Om den elektriska ut­ rustningen utgör en risk ska tillverkarna dessutom omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlemsstater på vilkas marknad de har tillhandahållit den elektriska utrustning­ en, och lämna uppgifter om i synnerhet den bristande överens­ stämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits.

 1. Tillverkarna ska på motiverad begäran av en behörig na­tionell myndighet i pappersform eller elektronisk form ge myn­digheten all information och dokumentation som behövs för att visa att den elektriska utrustningen överensstämmer med detta direktiv, på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten. De ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med den elektriska utrustning som de har släppt ut på marknaden.
1 gillning

Detta var exakt vad jag hängde upp mig på. Två millimeter, som nämndes är ju nästan ingenting i en elektrisk installation som hänger utomhus. Jag har flera elektriska apparater från 70-talet där kretskorten inuti blivit bananformade över tid.

Men, vi bor också i ett annat klimat än många på kontinenten gör och allt testas inte för våra förhållanden. Inte konstigt att man kan frestas att kapa ett hörn och hoppas komma undan med det när klimatförhållandena är mer jämna över året.

2 mm är faktiskt ganska mycket ur en teknisk synvinkel när det kommer till isolation på PCB. Bananformade kretskort i modern FR4 är absolut inget som fungerar alls. Liknande isolation slutar fungera långt innan det. För att inte tala om alla keramer och ytmonterade komponenter som är paj innan dess. Helt enkelt gjort för att leva lång tid utan större mekaniska förändringar.

Inte riktigt jämförbart mellan dagens glasfiber (eller aluminium eller andra) PCBer och 70 talets dito (i antingen glasfiber eller tom papp).

Men just det faktum att IP klassningen inte håller är ett problem, då det riskerar leda till smuts/korrosion som minskar isolationen.

Visst, men det är ju en hel del kräm i en laddare, som inte förekommer i konsumentelektronik.
Oavsett så verkar det vara en del hörn som kapats på vägen, det är väl mest det som förvånar här.

Japp, det är fortfarande rimligt med 2-4 mm med dagens teknik. Dock har de fuskat som det ser ut och dessutom i kombination med felaktig IP klassning.

Hade man gjort korrekt med IP klassning (och ev. lack/ingjutning) så är det inte orimligt med 2 eller 4 mm isolation.

Visserligen är det ett par år sen jag jobbade med just hårdvara men tror inte det har förändrats extremt mycket.

Var just därför jag skrev ovan att jag hade börjat med att bygga regn/solskydd för lådan så att man fördröjer problemen. Om lådan redan är inne i ett garage eller under en carport så hjälper det också givetvis.

Följer tråden med intresse. Kom då att tänka på min egen laddbox, en CTEK Njord go.
Den har heller ingen testknapp för JFB…
Kan man komma runt det för att det är en portabel box (fast ändå tillräckligt fast för att vara berättigad till bidrag)?
Borde jag vara orolig?

@htguy du som verkar kunnig på området.
Om du hade haft en Easee laddbox, hur hade du hanterat det?

1 gillning

Garo Entity Pro, tips från en elektriker. Ganska dyr 11.500 för boxen och 4999 för lastbalansring. Men då har du en 100% säker och kvalitativ laddbox som håller i många år. Zaptec o Easse är plastigt skit tyvärr.

Edit: erbjuds full installation för 11.299kr

2 gillningar

Läste det här flera gånger och fattade inte vad @JFB hade med saken att göra, tills jag insåg att det var nog ”jordfelsbrytare” som avsågs… :see_no_evil: #forumskadad

9 gillningar