Ett långsiktighet lyxproblem – Pensionsspar till barnbarn

Ett äldre par som hamnat i Stay rich -fasen vill som sina egna 80-årspresenter skänka ett bra startkapital till de fyra barnbarnen, för ett trevligt pensionärsliv. Ingen kotte är ännu 10 år fyllda. Den dagen lär dessutom för dem alla ligga minst 65 år framåt i tiden.

Pensionskapitalet är tänkt att ligga oåtkomliga för de små (och deras föräldrar) ända fram till deras respektive 75-årsdag, då livet faktiskt börjar… De skall inte ens vara medvetna om denna gåva förrän långt efter givarnas frånfällen. Kapital till deras framtida inträde på bostadsmarknaden liksom till studier på universitetsnivå (i Sverige eller utomlands) finns redan avsatt på ISK-konton (med vidhäftade testamenten) hos Lysa och Opti.

Men hur bör pensionsslantarna ­– engångsbeloppet 20.000 kr per kotte – placeras? En aktie-/fondplacering med 7% årlig avkastning genererar på 65 år över 1,5 Mkr till var och en.

Kan en kapitalförsäkring av traditionell typ vara svaret? De stora försäkringsbjässarna – om de nu överlever en sådan här lång period – har alldeles för höga avgifter. Globala lågkostnadsalternativ i en fondförsäkring som i Globala barnportföljen vore kanske lämpligare, men ingen sådan lär i eget namn klara tänkt duration. Då sparperioden är lång och viss risk bör accepteras passar nog inte Indexfonder och AP7 Såfa är väl inte åtkomlig.

I motsats till vad Jan B rekommenderar vill vi upprätta ett konto per barn (med lämpliga testamenten eller förmånstagarförordnanden). Men blir det åter Lysa och Opti som skall få förtroendet? Vilka andra alternativ finns, frågar

Hippolyte med maka

Kan ju kolla en KF på Avanza. Dom är ju gratis också billiga indexfonder.

Vet inte om någon fond eller fondrobot kommer överleva i typ 65år. Jag hade nog i detta fallet upprättat ett KF (fondförsäkring) per barn hos någon av dom stora pensionsförvaltarna för att minska motpartsrisken.

Jag tycker detta är intressant, men undrar om man kan ha en kapitalförsäkring ”hängande i luften”, utan att förmånstagarna får info om den, efter att man själv dött och nästa generation ännu inte uppnått den ålder då man vill att pengarna ska delas ut?

Medellivslängden för män i Sverige är 80 år, men medianlivslängden är 75 år (tog data innan Corona för att inte datan skulle riskera bli biased). Så jag vet inte om livet faktiskt börjar vid 75 år, snarare att det faktiskt slutar vid 75 (iaf för män).

2 gillningar

Gerhard, med största respekt skulle jag föreslå att du minskar ditt kontrollbehov.

Du märker själv hur svårt det blir att planera för en så här lång tidsperiod, och på samma sätt kan du inte veta när dina barnbarn kommer att behöva pengarna, och till vad. Antag att ett barnbarn behöver pengar vid 74 år för en privat cancerbehandling, glöm det du får inte röra pengarna förrän du fyller 75! På samma sätt kan de behöva pengarna till sina egna barn, eller tex för att du över huvud taget skall kunna få barnbarnsbarn (Vitrolife).

Du måste släppa ditt kontrollbehov och få mer tilltro till dina barnbarn och deras egen förmåga. Varför inte sätta in de 20 000 kr på egna KF konton till barnen och spendera tiden ni har kvar tillsammans att lära barnen om sparande och aktier? Få dem att ta sina första steg. Istället för att försöka styra och överraska från graven. Mycket bättre och mer långsiktig idé!

Du kan inte idag veta hur Sverige kommer att utveckla sig, och vilka sparformer som kommer att vara skatteeffektiva om ett antal år.

Jag kan tipsa dig om att du redan idag kan ha gjort ett stort fel som valt ISK, speciellt om barnbarnen skall studera utomlands. Börjar barnbarnet studera utomlands i september ett år, så finns det risk att värdepappren som säljs i ISK:n kommer att beskattas som en vanlig depå. Dra lärdom av detta!

Du kan inte förutse och kontrollera så mycket som du tror, lär upp och lita istället på dina barn och barnbarn. Kan du inte det är pengarna ändå bortkastade.

1 gillning