Förberedelser inför vinterns elprischock på 100 000 SEK för vår el i perioden nov-mars... | Dagboksanteckningar

Vill man ha bra koll på vart elen tar vägen säkringsgrupp för säkringsgrupp så skulle jag rekommenderat att investera i en elcentral som faktiskt kan gör så, utan att för den delen behöva ha en traditionell elmätare på varje grupp. Sök på Wiser Energy. Den har en central elmätare, sedan en enkel strömmätning runt kabeln på varje grupp(säkring). På så sätt kan den presentera effekten på alla grupper. Allt sen presenterat i en app. Har själv inte en sådan ännu men har sneglat på den ett ba tag… Just nu köper vi för lite el energi (4800 kWh/år, villa 85m2 med källare ) för att investeringen ska vara försvarbar…

1 gillning

Jag skulle föreslå att Jan börjar följa upp sin energiförbrukning på ett lite mer avancerat sätt genom att även ta hänsyn till aktuellt väder under perioden. Själv använder jag effektsignatur i ett diagram som visar medeltemperatur under perioden på Y skalan och medeleffekt under perioden på X skalan. Dvs man tar exempelvis förbrukningen i januari och delar med 31 dagar och med 24 timmar så att man får ut medeleffekten i januari, sedan tar man medeltemperaturen under januari och plottar in i diagrammet.

Rensar man sedan ytterligare bort exempelvis förbrukningen för elbilen innan man beräknar effektsignaturen för fastigheten så kommer man mer exakt kunna se hur själva husets energiprestanda förändras när man gör åtgärder, man vill ju veta att det går åt rätt håll… Gör man en förändring så räcker det normalt med att köra en vecka och se vad den nya medeleffekten är senaste veckan vid sista veckans medeltemperatur och sedan plotta in det i diagrammet.

Medeltemperaturen kan man exempelvis hämta från SMHI för Malmö:

https://www.smhi.se/data/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer#param=airTemperatureMeanMonth,stations=core,stationid=52350

Exempelvis så ser FJV förbrukningen ut i min villa på detta sättet:

Effektsignatur

Under den period som redovisas i diagrammet ovan så har huset i stort blivit dubbelt så stort, men FJV förbrukningen har inte förändrats nämnvärt…

Tittar man på elen så ser det ut så här:
Effektsignatur EL

Här ser det mera spretigt ut,
Den högre förbrukningen 2013-2015 beror på elgolvvärme i källaren på oisolerad betongplatta…
Den lägre förbrukningen under 2022 jämfört med 2021 beror på att vi är en person mindre som bor här, i praktiken en dator mindre…

Man ser också att vi inte använder någon el för uppvärmning/kylning då förbrukningsmönstret inte påverkas av utomhustemperaturen…

2 gillningar

Blev inspirerad och gjorde denna graf utifrån förbrukningsdata från eon och temperaturdata från SMHI 2019-2022 (mars, i april fick jag solceller och datan ser helt annan ut efter det)

X = medeltemperatur per månad
Y = förbrukning i kWh

Det är ett kedjehus byggt 2011 om ungefär 130 kvadrat. Uppvärmt med frånluftsvärmepump.

1 gillning

Både du och @carolinebolmeson jobbar ju hemifrån så ni kan alltid leka med tanken på att sova dagtid (med lägre inomhustemperatur) samt jobba nätter. Skulle väl vara en enkel livsstilsförändring för att spara på elkostnaden :thinking:.

3 gillningar

Jag föredrar att ha elementen på frostskyddsläget eller något högre. Plus temperaturövervakning. Har fixat med automatiserad övervakning av rumstemperaturen och risk för mögelbildning i alla relevanta rum. Är jag hemma kommer det larm via Google Home (röst), plus till mobilen. Har satt larmgränsen till om rumstemperaturen i relevanta rum går under 5 grader, men det är lätt att justera.

Övervakar även om någon temperatur/luftfuktighets-sensor skulle sluta uppdatera värden. Mina sensorer uppdateras var 20:e sekund och larmgränsen är satt till 5 minuter. På så sätt upptäcker jag om någon sensor skulle ha gått sönder eller inte kan kommunicera med servern av någon anledning, så att larmen jag är ute efter riskerar att inte fungera.

Övervakningsdelen gjorde jag i Node-RED, sammanställning av larmbild, visning av temperaruter etc. och koppling till mobilen gjorde jag i Home Assistant.

Exempel från Node-RED, under utprovning.

2 gillningar

För att ta bort kalendereffekten då januari har 31 dagar och februari 28 alt 29 dagar så bör man inte använda månadsförbrukningen utan dela med antalet dagar för att ha dygnsmedelförbrukningen, eventuellt delar man också med 24 för att få medeleffekten på timnivå under den aktuella månaden.

2 gillningar

Är det någon som har timprisavtal som kan dela med sig om villkoren. T ex vad kostar strömmen nattetid resp dagtid. Alla resonemang om att tidsstyra konsumtionen utgår ju från denna skillnad.

1 gillning

Det kostar olika varje timme. Här kan du se historiskt, men välj rätt elområde.

Du kan se spotpriset timme för timme via appen elen. (exkl moms och avgifter), mitt timavtal har sedan 1.9 öres påslag på spotpriset och ingen månadsavgift.

1 gillning

Vill inte såga dig @janbolmeson men känns som du har bott i ett gammalt hus som kräver mycket åtgärder men som du inte har gjort. Du har lagt för lite på underhåll helt enkelt. Men när man läser så verkar inget heller gå att räkna hem… så då är ju verkligheten sån att då får du finna dig i det och ha pengarna på börsen istället.

Edit: Du har ju gjort matten så sitt still i båten och njut :wink:

1 gillning

Dagens superknasiga timpriskurva i SE4:

Jag använder elbruk.se när jag kollar. Påslaget i mitt avtal är 2,5 öre med godel.

1 gillning

Jag såg också det där… Man undrar vad som gjorde att priset föll kl 06.00. Det var lika timmen innan midnatt, då kostade det 10öre för att sedan rusa upp till 447 öre kl 00:00…

Ser nu att alla elpris områden hade 6.61öre/kWh kl 06.00-07.00, så man funderar om just den siffran är ett datafel.

1 gillning

Man är ju lite nyfiken hur duktig den här marknaden är på att verkligen förutspå tillgång/efterfrågan ett dygn innan. Måste ju vara ganska komplext? Och vad händer om det är helt på tok fel?

1 gillning

Kan det ha att göra med olika bryttider för dygn, planerad driftsättning och driftbrott i kombination med olika tidszoner i Europa?

1 gillning

Detta är en fantastisk tråd som återigen visar hur sjukt svårt det är att få experthjälp där man som konsument känner sig nöjd (i betydelsen att det inte går att få mer hjälp). I som så många andra fall inser man att de råd man får inte är avsedda för ens egen unika situation. I stället blir man tvungen att försöka lära sig allt själv.

Tänk om det funnes en firma med gott renommé där jag var säker på att jag kunde få en skräddarsydd rapport med ågärdsförslag för 5 000 SEK. Jag hade slagit till utan att blinka.

6 gillningar

Man blir ju lite ställd nu om det ens är lönt att ändra till tilmpris och börja förflytta förbrukningen…

Alternativet är att istället minska förbrukningen.
Sänk inomhustemperaturen under vinterhalvåret (18 grader ?)
Kortare duschtid och ingen fyllning av badkar.

  • Bra för ekonomin
  • Bra för klimatet
  • Bra för Ukrainas kamp för frihet
1 gillning

Fick precis ett mail på morgonen från mitt elhandelsbolag Skellefteå kraft. De informerar om timpris på ett ganska vettigt och enkelt sätt. Så här skriver de t ex.

Tillval: Timme för timme

Din elkostnad påverkas i förhållande till hur mycket du förbrukar och vid vilken tidpunkt förbrukningen sker.

Genom att anpassa din elanvändning, på egen hand eller med hjälp av teknik som möjliggör tidsinställd förbrukning, kan du styra förbrukningen till tider på dygnet då elen är som billigast och därigenom påverka dina kostnaden.

Tillvalet riktar sig till villaägare som är engagerade i elpriset och följer prisutvecklingen noggrant dagligen för att planera elanvändningen i hemmet

Sen poängterar de också nackdelarna vilket jag själv ofta tycker att många missar. Särskilt med tanke på att många saker i hemmet kan/vill man inte enkelt flytta på när själva elförbrukningen uppstår:

Då ska du inte välja Timme för timme

Om du inte är intresserad av att följa elprisets utveckling och planera din elanvändning efter dygnets mer prisvärda timmar, då bör du inte välja Timme för timme.

Det här tillvalet kan istället då riskera att göra elkostnaden högre för dig. Tillvalet innebär att man behöver följa elpriset på daglig basis

Rörligt elpris till 100 % förnybar el hos Skellefteå Kraft (skekraft.se)

2 gillningar

Då jag är en av de som vill följa elpriset timme för timme så byggde jag denna sidan i veckan för att veta vad en dusch kostar för oss. Ger en snabb idé om man ska hoppa in nu eller vänta ett par timmar. Än så länge bara för SE4 men hoppas få tillgång till de andra områdena snart med.

http://www.duscha.nu/

19 gillningar

Problemet är att 5000 kr blir för lite. Detta är vad en energiberäkning kostar på ett ungefär. Där ser man vad man får för 5000 kr…

För att göra detta jobbet korrekt behöver man först göra ett platsbesök där man går igenom de unika förutsättningarna för just den fastigheten. Skulle även säga att i majoriteten av fallen så finns inte underlaget efter detta besök då väldigt få har uppdelningen på hur sin energiförbrukning ser ut. Det finns inte mätmöjligheter på värmesystemet (vätskesidan) eller elmätare. Ska de göras termografering så bör det även göras då det är kallt m.m.

Så i ett första steg behöver man göra ett platsbesök titta igenom vad för underlag som finns och vad som behöver tas fram. Efter detta så bör man vänta för att få mätdatan och därefter kan man börja göra beräkningarna och först därefter ska man göra själva åtgärdsförslagen och rapporten.

De som sitter med dessa kunskaper skulle jag säga har över 40 000 kr/månaden. Någon egenföretagare kan säkert säga vad man ska ha för timpris vid en sådan lön?
Men som det ser ut nu så är det inte ekonomiskt värt att jobba mot privatpersoner då företag betalar bättre. Det skulle isånafall vara de som brinner för just detta och gör det lite av “välgörenhet”.

Tror det du önskar är något som Belok har tagit fram för företag. Fungerar dock lika bra för småhus skulle jag säga.
https://belok.se/totalmetodiken/sa-gar-det-till/
Kan vara värt att göra jobbet själv då Belok är ägt av kommunerna och därmed öppet för alla så kan man göra jobbet själv. För tex 5000 kr får man ganska många egen timmar om man jämför mot nettolönen man har ut (om nu gränsen sitter där)

1 gillning