Förslag på rekommendationer och portföljerna 2022

Då är det dags för den årliga diskussionen kring ombalansering 2022 och en sammanfattning av “tipsen”. I grova drag tänker jag att det är marginella förändringar. Så här kommer mitt provprat.

Det här kommer under året att utvecklas med hjälp av RikaTillsammans-ramverket. Vissa av er kanske ser några av dragen redan nu.

Med varning för wall-of-text :grin:. Här får du lite mina tankar och research inför veckans avsnitt ganska ofiltrerat.

Den generella och bästa rekommendationen

Då vi ändå har ett antal nybörjare som följer oss - typ bara lyssnar på 1-2 avsnitt - då tänker jag att rekommendationen är fondrobot eftersom det är enklare att komma igång med än kombon Avanza + Globalfond.

 • Lysa - bästa och billigaste fondroboten
 • Opti - enklast eftersom det finns som app i App store / Google Play.

För den som inte vill eller kan köra en fondrobot är förslaget:

 • Länsförsäkringar Global Indexnära + ett bankkonto på t.ex. Avanza

Variationer av ovanstående är t.ex. Avanza Auto 6, SPP Aktiefond Global, Avanza Global, Nordnet Global.

Egen variant av LYSA/OPTI och lite bättre än endast Länsförsäkringar Global

För den som tycker det är kul och vill göra själv, jagar baspunkter i avgift eller inte kan använda en fondrobot så är tipset att utgå från följande basportfölj med 100 % aktier. Den är exakt likadan som förra året, jag ser nämligen ingen anledning till att göra några förändringar.

Man kan använda nedan som bas när man t.ex. gör en egen 60/40-portfölj. Då tar man t.ex. 60 % av nedanstående och lägger till 40 % bankkonto eller räntor.

Andel Typ Fond Avgift
70 % Globala aktier Länsförsäkringar Global Indexnära 0.22 %
10 % Globala småbolag Handelsbanken Gl Småbolag 0,64 %
10 % Tillväxtmarknader Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 0,45 %
10 % Svenska aktier PLUS Allabolag Sverige 0,22 %

En variation av ovanstående är att ta det hållbara alternativet.

Andel Typ Fond Avgift
80 % Globala storbolag SPP Global PLUS 0.43 %
10 % Tillväxtmrkd storbolag SPP Emerging Markets PLUS 0.56 %
10 % Sverige alla bolag SPP Sverige PLUS 0.34 %

Sedan tycker jag att @anon78057549 har gjort en fantastisk sammanställning i övriga variationer baserat på vilken bank man använder:

En av förra årets mest värdefulla trådar.

Generella rekommendationen kring räntor

Som tidigare nämnt tycker jag att räntedelen är klurig. För att hålla det enkelt är mitt förslag att vi kör enligt nedan:

 • Om du kör på LYSA eller OPTI, tänk inte utan kör på deras lösning.

 • Om du kör själv: skippa räntefonder 2022 och ta ett bankkonto med insättningsgaranti och ränta på 1 %, t.ex. Lunar Bank.

I delen kring räntefonder har vi fler variationer beroende på hur avancerad man är:

 • Att istället för att köra 100 000 SEK på LYSA i en 80/20-portfölj, köra 80 000 SEK i LYSA 100 %-aktier och köra 20 000 på bankkonto. Sannolikt ger det odds för en högre avkastning. Nackdelen är att risken för beteendemisstag ökar.

 • Direkt avrådan från företagsobligationer och HY-fonder om man verkligen inte vet vad man gör.

 • Sedan kan man kolla trådar på forumet såsom: “Ray Dalio - Du är galen om du investerar i räntepapper

Eftersom jag själv är osäker - inte känner mig alls lika kompetent som t.ex. @Daniel_Nilsson, @AllSeasonsPortfolio , @Guus m.fl. i trådarna kring räntor, så kanske jag gör fel i att fortsätta göra som jag gjort historiskt med räntor.

Jag upplever dock att den första rekommendationen kring bankkonto eller köra fondrobotens lösning är tillräckligt bra även om den inte är perfekt. Det är ändå inte där slaget kommer att stå för en nybörjare och ni som är avancerade gör ju ändå er egen grej. :wink: Hoppas även att @smaspararguiden håller med mig i detta (er generella rek är väl LF Global + bankkonto fortfarande?)

Tankar kring modellportföljerna och guld

Modellportföljerna blir i ett sådanthär resonemang lite kluriga eftersom de är variationer på ovanstående. De är dessutom variationer som kanske mest har ett historiskt värde - dvs. frågan jag inte har besvarat för mig själv är: “Om jag hade börjat om idag med det jag vet, skulle jag då skapat dessa portföljer?”

Således landar jag i att:

 • Rekommendationen för en sparare bör vara att primärt köra på rekommendationerna ovan och inte modellportföljerna om man inte har ett specifikt syfte.

Däremot upplever jag fortfarande att de har ett värde i att - t.ex. RikaTillsammans-portföljen har en offentligt historik från 2014 och de andra från 2015 resp. 2017. Det har ett värde i sig likaså att det syns att jag t.ex. inte gör transaktioner under året eller i krascher.

Eftersom jag tycker att det är viktigt att leva som jag lär så har jag en inte oansenlig del av pengar investerade i dessa portföljer (mer än en miljon) så att det ska vara “på riktigt”. Det som jag gärna vill ha i mina portföljer är guld. Dock, tänker jag att den generella rekommendationen för guld bör vara:

 • Att inte ha guld i portföljen. Om man ändå väljer att ha det maximalt 10 %.

Slutligen så tänker jag att det är lite poäng med att ha tre exakta kloner av LYSA, då kan man ju lika gärna köra dem eller en variant på basportföljen. Därför kan jag tycka att det är motiverat med att göra lite avsteg i form av t.ex. 90/10 istället för 100/0 eller genom att lägga till guld.

Variation “hög risk”: Globala barnportföljen 2022

Den här första variationen på basportföljen är att vi sänker aktieandelen till 80 % och fördelar de resterande 20 % på guld och bankkonto. Motiveringen till de 10 % bankkonto är främst beteendemässiga. Se resonemang nedan om variationen där man skippar den. Men min tanke är att fortsätta oförändrat i år:

Tillgångsklass Andel
Aktier 80 %
Räntor (bankkonto) 10 %
Guld 10 %

Översatt till konkreta fonder så blir det:

Andel Typ Fond Avgift
60 % Globala storbolag Länsförsäkringar Global Indexnära 0.2 %
5 % Globala småbolag Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 SEK 0.6 %
5 % Tillväxtmrkd storbolag Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Idxnära 0.4 %
10 % Sverige alla bolag PLUS Allabolag Sverige 0.2 %
10 % Guld Xetra-Gold (4GLD) 0.3 %
10 % Räntor Bankkonto med insättningsgaranti 0 %

Variationer på ovan är: Avanza Emerging Markets på Avanza istället för Länsförsäkringar Tillväxtmarknad. @anon78057549 har också en spännande variation här som dessutom hamnar på 0.2 % mot 0.22 %.

En annan variation som jag upplever är svår att förklara är 10 % bankkonto. Således är en variation att skippa räntedelen i form av bankkonto och ta 90 % aktier och 10 % guld.

Variation “mellanrisk”: Nybörjaportföljen 2022

Det här är en balanserad variation som bygger på 50 % aktier enligt basportföljen. De resterande 50 % fördelar vi på guld och räntor. På det sättet får vi en variant av den klassiska 60/40-portföljen. Vi fortsätter på den inslagna vägen från förra året med en stor andel bankkonto.

Tillgångsklass Andel
Aktier 50 %
Räntor (obligationer) 20 %
Räntor (bankkonto) 20 %
Guld 10 %

Översatt till konkreta fonder så blir det:

Andel Typ Fond Avgift
35 % Globala storbolag Länsförsäkringar Global Indexnära 0.2 %
5 % Globala småbolag Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 SEK 0.6 %
5 % Tillväxtmrkd storbolag Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Idxnära 0.4 %
5 % Sverige alla bolag PLUS Allabolag Sverige 0.2 %
10 % Guld Xetra-Gold (4GLD) 0.3 %
20 % Räntor (kontanter) Bankkonto med insättningsgaranti 0.0 %
20 % Räntor (mix) AMF Räntefond Mix 0.1 %

Variation “lågrisk”: Försiktiga portföljen

Vi började avveckla denna under 2021 och tänker att vi tar bort den helt och hållet i år. Kommer dölja den. Motiveringen är att det är svårt att ha något annat än bankkonto för pengar som ska användas på kort sikt.

Variation “låg men alltid positiv avkastning”: RikaTillsammans-portföljen

Den sista variationen bygger på Harry Brownes permanent portfolio och är en specialportfölj. Enligt andra trådar har jag emotionellt svårt att prata om den till följd av dess mycket speciella konstruktion.

Tillgångsklass Andel
Aktier 25 %
Räntor (extremt långa statsobligationer 20+ år) 25 %
Räntor (bankkonto) 20 %
Guld 25 %

Även den här tänker jag att vi lämnar oförändrad i form av:

Andel Typ Fond Avgift
15 % Globala storbolag SPP Aktiefond Global 0.3 %
5 % Globala småbolag iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (USD) – IUSN 0.35 %
5 % Sverige alla bolag PLUS Allabolag Sverige 0.2 %
15 % Guld Xetra-Gold – 4GLD 0.3 %
10 % Guld WisdomTree Physical Swiss Gold – GZUR 0.3 %
25 % Räntor (kontanter) Bankkonto med insättningsgaranti 0.0 %
15 % Räntor (x-långa) iShares $ Treasury Bond 20+yr (EUR) – IS04 0.07 %
5 % Räntor (x-långa) iShares € Govt Bond 15-30yr (EUR) – IBCL 0.2 %
5 % Räntor (x-långa) xTrackers II Eurozone Government Bond 25+ (EUR) – DBXG 0.05 %

En variation på den här skulle kunna vara att ta en annan guldfond. Vi har en lång tråd på ämnet guldfonder här. Jag tänker framförallt på “The Royal Mint Physical Gold ETC Securities” som jag hade föredragit. Men med tanke på byte och valutaväxling och Avanzas strul med att ta ut avgift från Xetra-fonden upplever jag inte det som nödvändigt.

Den svåra frågan som egentligen har en större påverkan…

Något jag har tänkt på sedan vi hade diskussionen kring Pensionsmyndighetens rapport kring fondrobotar är att den svåra frågan är att bestämma sin sparhorisont. Jag tänker nämligen så här:

 • Ju längre sparhorisont, desto jämnare och mer förutsägbar genomsnittsavkastning

 • Ju längre sparhorisont, desto lägre risk för nedgång / högre sannolikt för att gå plus

Något som illustreras grafiskt på historisk data, som inte är en förutsättning för framtida, i den här diskussionen: “Stockholmsbörsen (SIXRX) - historisk utveckling, grafer och data”. Således spelar tidshorisonten roll, annars hade man ju aldrig kört något annat än 100 % aktier.

Således blir den svåra frågan:

Så hur lång tidshorisont har jag på mitt sparande?

De flesta underskattar sin sparhorisont

Min upplevelse anekdotiskt är följande:

 • Trots matematiska tumregler om “10 % i aktier per år i sparhorisont” så har vi egentligen bara två sparhorisonter “närtid” och “långt fram”. Ofta i form av kommentarer såsom “jag behöver inte pengarna alls”.

 • Problemet är att “långt fram” är ofta inte så långt fram som vi tror. Ofta förändras vår livssituation och plötsligt så tar det 10-åriga sparandet slut här och nu. Något som @anon14866143 illustrerade i sin bild av sitt sparande i Avanza Global här.

 • De flesta har heller inte förstått att en 10-årig sparhorisont är rullande i form av varje givet tillfälle. Dvs. att om jag 2015 startade ett sparande på 10 år med målet 2025 så måste jag ta ner risken för varje år jag kommer närmare 2025. Dvs. 2015 kan jag ha 100 % aktier, men 2020 bör jag ha 50/50 och 2024 bör jag ha 90 % på bankkonto och bara 10 % i aktier.

 • De flesta underskattar sin risktolerans och sin långa sparhorisont vid de tillfällen då marknaden blir stressad. Många långa sparhorisonter tog abrupt slut i samband med Corona-kraschen 2020.

Det leder till att frågan om att få rätt på sin sparhorisont och hålla den är långt mycket viktigare än vilken portfölj man väljer ovan. Låt mig ta ett exempel. Oavsett hur jag optimerar mitt val mellan LYSA / Avanza Auto 6 eller LF Global så spelar andelen av mitt sparande jag lägger i dessa mycket större roll än vilken av dem jag väljer.

Allokeringen till tillgångsklassen är viktigare än investeringen i tillgångsklassen

Låt oss ta ett exempel:

 • Att välja mellan LF Global, LYSA eller Avanza Auto är egentligen bara en fråga om tycke och smak samt max 0.3 % i avgift. I ett långsiktigt sparande så spelar 0,3 % en stor roll. MEN!

 • I förhållande till om jag har 100 000 SEK och väljer lägga 10 000 SEK, 50 000 SEK eller 100 000 SEK i någon av dem, så kommer det beslutet att spela en mycket, mycket större roll.

Dvs, allokeringen till tillgångsslaget är viktigare än vilken fond / fondrobot / lösning jag väljer inom tillgångsslaget. Det är därför det också är viktigare att komma igång och spara än än hur man sparar.

Det här är kanske en separat diskussion, men därför tänker jag man kan förenkla det i bara tre tidshorisonter:

 • Kort sikt - pengar på bankkonto med insättningsgaranti. Kort sikt innebär upp till 2 år.

 • Vet inte-sikt - balanserat med 50 % aktier och 50 % bankkonto.

 • Lång sikt - hög aktieandel 75-100 % som förutsätter att du har buffert för att kunna borra huvudet i sanden i en stressad marknad. En förlust får inte lov att påverka din vardag.

Variation: portföljerna i förhållande till sparhorisont.

En variation på ovan blir:

 • Kort sikt - bankkonto med insättningsgaranti

 • Vet-inte-sikt - Aktieexponering ca 50 % via t.ex. LYSA 50/50, Opti 4/5, Nybörjaportföljen eller RikaTillsammans-portföljen.

 • Lång sikt - Aktieexponering ca 75-100 % via t.ex. LYSA100/0, Opti 9, Globala barnportföljen.

26 gillningar

Vi rekommenderar fortfarande Länsförsäkringar Global Indexnära + ett bankkonto, men Lysa är så klart också jättebra. Om man tycker att det är enklare eller svårare än ett sparkonto är en smaksak.

7 gillningar

På Avanza kommer man igång på 5 min. Öppnar Isk med bank id och väljer månadssparande LF Global indexnära. Autogiro kopplat till lönekonto sedan är allt klart :+1::hugs:. Som Andreas säger det är smaksak vilken alt man väljer :+1:

3 gillningar

Lite korrläsning, på ett ställe summerar procentsatser inte upp till 100 (20% bankkonto skall vara 25%)

2 gillningar

Ett par tankefunderingar att ta med i beaktande:

 • I många fall anser jag det lättaste vara att helt enkelt ha en buffert vid sidan av och sedan ha en 100% aktieportfölj som man investerar i varje månad. Sedan kan man låta portföljen vara, ingen ombalansering, ingen inloggning ingenting.
  Denna enkelhet missar man om man lägger in ett bankkonto med 10%. Det jag har gjort när jag har hjälpt andra att sätta upp ett sparande är helt enkelt att bestämma ett belopp per månad som sätts in med autogiro och valt antingen en globalfond (LF global indexnära/avanza global) eller en blandning 50/50 global/sverige.
 • Här kanske man skulle fundera på att särskilja på sin rena pensionsportfölj som tjänstepension/PPM? Jag upplever att jag har oändlig risktolerans med dessa portföljer då jag vet att jag har långt kvar till pesnion och kan därmed maximera min risk här. Men det kanske bara är jag som upplever en större risktolerans för just dessa pengar?
 • Jag tror detta är klokt. Guld är knepigt i och med att det svänger kraftigt och har en inlåsningseffekt med köp/sälj avgift osv. Hade det funnits ett enkelt bra sätt att placera guld hade jag tyckt annorlunda.
 • Detta är något jag argumenterat för länge. Ju längre fram man försöker spå om vad som kommer hända desto svårare blir det. Väldigt få kan avgöra sin sparhorizont på årsbasis. Man behöver ett lättare tillvägagångssätt. Att försöka avgöra vilken tidshorisont man har är bara ännu ett sätt att sätta käppar i hjulet för nybörjade som försöker komma igång med sitt sparande.

Bra att du strävar mot mer enkelhet, jag har länge upplevt att du gör dina portföljer onödigt komplexa när det för de flesta är så enkelt som att sätta upp ett månads sparande på autogiro på en eller ett par fonder och sedan glömma bort det.

10 gillningar

Tycker du har tre stycken riktigt bra portföljer som fungerar för de flesta!

Vill man hålla det enkelt - Fondrobot
Vill man göra eget men enkelt - Globalfond + Bankkonto
Vill man göra själv lite mer - Någon av modellportföljerna.

Kombinera med en rejäl buffert och logga sedan inte in för ofta :slight_smile:

8 gillningar

Jag har investerat i några år nu, och vet fortfarande knappt hur jag skulle klicka för att starta ett månadssparande i en guld-ETF. Borde en “nybörjarportfölj” verkligen inkludera både fonder och ETF? Känns mer som en överkursportfölj.

8 gillningar

Personligen kan jag hålla med att något som kräver ETC:er egentligen är överkursportfölj, kräver ju till och med separat kunskapsprov för att få handla :thinking: Tycker egentligen att den inte har någon plats i globala barnportföljen heller av samma anledning.

5 gillningar

Hur skall man tänka om man är 55 år och investerar inom IPS där bankkonto ger 0% ränta och Xetra-Gold inte är tillåtet (Avanza)?

2 gillningar

Om man inte vill ha guldet så ersätt med global indexfond.
Om man inte vill ha bankkonto så ersätt med räntefond för att balansera risken.

3 gillningar

Skulle nog vilja ha typ 10% Guld men hittar inget som är tillåtet inom IPS på Avanza!
Skulle nog också vilja ha en del på konto också om man fick lite ränta, finns det någon som har ränta inom IPS, Avanza har det inte?

1 gillning

Varför är det första förslaget för den som inte vill ha fondrobot en global indexfond på just Avanza? Är rimligen enklare för de flesta att öppna ett ISK på deras nuvarande bank och månadsspara i en global indexfond där istället. Är normalt enklare att sätta upp månadssparande inom egna banken. Dessutom är det mindre risk att man blir lurad av app/nyhetsbrev/sajt att börja med enskilda aktier, nischfonder osv när man använder de traditionella bankernas urtråkiga internetbanksidor. Avanza och Nordnet är jättebra för den som vill göra något mer avancerat, men ser ingen anledning att tipsa dem som bara ska ha en global indexfond om att vända sig dit.

10 gillningar

Kan fortfarande inte förstå ens en liten andel AMF räntefond i mellanriskportföljen.

Europeiska högrejtade statspapper och IG-företagslån backade ifloj men har fortfarande nollräntan. Och nollräntan menar nollavkastning under fondens löptid (tom utan fondavgifter). Samtidigt kan fonden väl backa ganska mycket. Räntan kan absolut backa några tiodelar, men fonden kan inte skapa långsiktig avkastning i det fallet heller.

En hopplös symmetri.

PS Kommer att ge några synpunkter om mellanriskportföljen särskilt om man följer 4H. Varnar att det kan bli jobbigt… :joy:

2 gillningar

Någon ska väl vara den som är den: om man bara ska rekommendera en fond, vore det inte mer i linje med bloggens filosofi om att äga hela marknaden att rekommendera SPP global? Eller är den högre avgiften så illa?

Spontant kan jag hålla med, men vore bra om detta motiverades med någon mening åtminstone.

I övrigt många väldigt bra reflektioner, även i svaren här i tråden.

1 gillning

Jättebra. Det som jag har tänkt är att jag vet inte om Länsförsäkringar-fonden finns där. Å andra sidan kan jag gå genom @anon78057549:s lista och koll. Mycket bra input! Vad tänker ni andra?

Bra input. Kanske blir rekommendationen bankkonto för hela 40 %-delen. Bra tanke.

Haha, du petar EXAKT på det stället som jag själv funderade som mest på. Jag tänker att invändningen är mest pedagogisk.

Bra feedback. Ska ta upp det. Tenderar glömma bort det hela tiden. :man_facepalming:

3 gillningar

6 gillningar

Förlåt, vad är det för skillnad på företagsobligationer och extremt långa obligationer? Avråder du från båda två? :thinking: :roll_eyes:

1 gillning

Okej, nu kör vi…dags att go crazy och skaka vårt lilla forum som blivit kanske lite indoktrinerat på sistone. :smiley:

Själv är jag en mellanriskkille och tycker att 2/3 aktier 1/3 annat kommer att funka för alltid. Men för många sparare är fyrahinkarprincipen jättebra - jag bara tycker att de befintliga portföljerna skulle behöva lite finnslipning (sic). :wink:

Dom bärande tankarna:

 1. den befintliga 50/50 eller 60/40 som mellanriskhink - särskilt på Lysa - är för hög risk och är inte immun på det sättet 4H förutsätter; 50% aktier och 50% “Barclays aggregate bonds” kan utan problem sjunka typ 30%
 2. Högriskportföljen har onödiga sänken och borde låta “glida” fritt framöver för att maximera ränta-på-ränta effekten
 3. Mellanriskhinken borde ha “riskparitetskomponenter” för att vara mera immun mot nedgångar
 4. Man ska använda global marknadsviktning i mellanriskhinken, men bör använda fonder med högre risk samt faktorinvesteringar i högriskhinken

Sammanfattning: mindre risk och skydd (dvs mindre riskbudget) med mellanriskhinken, mera risk och tom frivillig volatilitet (större riskbudget) med högriskhinken.

Alltså, min approach skulle vara följande:

 • Mellanriskhink: max 40% aktier (endast brett index), sparkonto, men också gärna inkludera 1-2 riskparitetskomponenter (guld, låååånga räntor) - någon slags försiktig “allemans version av Golden Butterfly” kunde funka väl (se nedanför). Permanent portfolio är också ett alternativ men det kan vara jobbigt för många att ha så mycket guld och jättelånga räntor. Ombalansera vid 5 %-enheters avvikelse i ett tillgångsslag.
 • Högriskhink: 100% aktier! Basen är fortfarande brett index, men här kan man krydda portföljen mera fritt med home bias och tre-faktor-modellen - jag rekommenderar att lyssna på avsnitt #209 med Dr Tjurhufvud och fundera på att inkludera nordiska småbolag i ens sparande. OBS! Med nya högriskhinken ska man frivilligt ha lite mera volatilitet för att a) man månadsparar regelbundet och b) svängningarna kommer att belöna sig i det långa loppet. Ombalansering ej nödvändigt.

Mina enkla modellportföljer är följande:

Mellanrisk (riskbudget max -15%)

 • 40% SPP Global Aktiefond
 • 40% Sparkonto med insätt.gar.
 • 10% IS04 (US +20år räntor)
 • 10% GZUR (eller liknande guld-ETF)

Högrisk (riskbudget -60%)

 • 50% Global indexfond (marknadsviktad)
 • 10% Global småbolagsfond
 • 10% Kvalitetsfaktor (tex Coeli Global)
 • 15% Svensk indexfond (home bias)
 • 15% Nordisk småbolagsfond

The game is on! Gärna kommentera.

EDIT: tillade ett par ord om ombalansering.

(disclaimer: är icke-svensk och skriver detta med mitt tredje språk, hoppas att detta blev läsvärt)

12 gillningar

Jag antar att du menar “De resterande 50% fördelar vi på guld och RÄNTOR.”

1 gillning