Pensionsmyndigheten: "Begränsad nytta med fondrobotar" | Rapport: "Vägledning om robotrådgivare"

Fick precis den här rapporten via @Ecorren och har skummat genom den:

Samt här är hela rapporten:

Spontana tankar är att det är stor skillnad på fondrobot och fondrobot - t.ex. i avgift är spanne från 0.25 - 1.4 % och då blir det ju så klart väldigt olika att prata om enskilda fondrobotar och prata om dem som grupp. Flera av fondrobotarna i listan (t.ex. Skandia, Nora, Robosave, June, Fundler etc) hade inte jag heller satt en krona i. Däremot upplever jag att @Lysa, BW, Avanza Auto 6 och @Jonas-Opti spelar i en egen liga för sig.

Jag håller med dem mycket om det som de skriver, men jag upplever framförallt att jämförelserna är lite märkliga. Framförallt dyker spontant följande frågor och tankar upp till olika delar i deras rapport:

Pensionsmyndigheten att robotarnas funktion är begränsad. Att spara i en global aktieindexfond med maximalt 0,20 procent i avgift är för de flesta ett både enklare och billigare alternativ för ett långsiktigt
sparande, som till pensionen.

Ja, om man kan tänka sig att köra 100 % i LF Globalindexnära, Avanza Global eller SPP Aktiefond Global så är det ett alternativ. Jag upplever dock att väldigt få är så rationella att de kör allt i en av dessa fonder och sedan låter det vara. Problemet är att man ofta på Avanza / Nordnet börjar plocka på sig andra fonder eftersom man t.ex. blir utsatt för reklam etc och då har man inte längre den teoretiskt bästa fonden.

Men ja, klarar man det mentalt så är en global indexfond + sparkonto svårslaget.

Dels är det osäkert hur mycket mer riskspridning robotrådgivningen ger jämfört med att spara i en global aktieindexfond.

Jämför jag med LYSA eller Opti så skulle jag säga ganska stor skillnad, framförallt mot tillväxtmarknader, Sverige och mindre bolag.

Dels tyder forskning på att vi som sparare inte är rationella och konsekventa i våra svar om vilken risk vi är beredda att ta. Det senare kan leda till att risken och den förväntade värdeutvecklingen i sparandet blir för lågt för att vara optimalt i ett långsiktigt sparande till exempelvis pension.

Ja, men blir inte det värre med tanke på att göra det själv utan en fondrobot?

En nackdel med robotrådgivarna är, som redan nämnts, att det är osäkert om de ger något värde till ett långsiktigt sparande. En annan nackdel är att dagens robotar inte ger rådgivning om hela spararens ekonomi, vilket det finns en annan möjlighet till i traditionell, personlig rådgivning.

Vore spännande att se vilken personlig rådgivning som då avses, den finansiella rådgivning som finns där ute på marknaden generellt är ju bättre att avstå från än att få. Då tar jag hellre fördelningen från fondrobotarna än blir t.ex. påsåld Swedbank Robur Ny Teknik som jag skulle ha 50 % i portföljen enligt senaste rådgivningsmötet jag spelade in hos Swedbank… :man_facepalming:

För att få riktigt bra finansiell rådgivning så är det extremt få aktörer som är relevanta. Här är en lista jag sammanställt. Men ja, utgår man från att den finansiella rådgivning som man får kommer att leda till att man väljer en billig global indexfond under 0.2 % i avgift och ett sparkonto är jag villig att hålla med Pensionsmyndigheten. Problemet är att jag vågar nästan slå vad om att den rådgivningen inte finns i verkligheten. Vet inte om @smaspararguiden håller medmig om ovan… :blush:

Granskningen visar även att robotrådgivarna snarare fördelar placeringen än ger råd. Det är viktigt för konsumenter som använder robotrådgivare att vara medvetna om att de inte alltid omfattas av samma skydd som gällande lagstiftning och regelverk kring rådgivning står för, såsom lagen om finansiell rådgivning, lagen om värdepappersmarknaden, och lagen om försäkringsdistribution.

Se ovan. Men det är enligt mig samma lite oschyssta jämförelse. Få öppnar ett konto på Avanza / Nordnet / SAVR och börjar med finansiell rådgivning. I valet att ge frågorna som fondrobotarna gör (även om jag hållermed om att de inte är bra) och öppna konto på Avanza / Nordnet och där kunna köpa vad som helst så påstår jag att fondrobotarna är mer ansvariga.

Om en sparare besvarar frågorna som ställs vid en robotrådgivning med svar som roboten tolkar som att spararen inte vill ta så stor risk i sparandet kommer robotrådgivarna att placera sparkapitalet i något som kan liknas vid en så kallad blandfond. En blandfond innehåller både aktiefonder och räntefonder och robotrådgivarna föreslår en mix av räntefonder och olika aktieindexfonder.

Ja, jag har också betänkligheter kring hur frågorna är formulerade och hur man svarar på dem. Fast problemet är ju inte unikt för robotarna, går du till en finansiell rådgivare så kommer ju exakt samma sak ske. Tycker det blir lite orättvist mot fondrobotarna…

Den förväntade värdeutvecklingen före avgifter kan dock på lång sikt förväntas vara ungefär densamma oavsett om spararen själv placerar sparandet i en eller ett par aktieindexfonder eller om
sparandet placerats i aktieindexfonder via en robotrådgivare.

Yes, håller med. Men det förutsätter att valet är just “global indexfond” på egen bank eller fondrobot. Jag påstår ju däremot att det inte är så valet ser ut. T.ex. bara att titta på HSB Bospar och Danske Bank hur de försöker få folk tilta mot dyra fonder som är aktivt förvaltade. Går man till Avanza så är inte en billig aktieindexfond som du rekommenderas att köpa och inte heller det som varit rekommendationen på de senaste rådgivningsmötena som jag har varit på…

Det är väl egentligen det här som är min största invändning mot rapporten - de jämför bara mot global indexfond och inte mot alla alternativ som finns i verkligheten som man som sparare utsätts för. Det vill säga att alternativet som många nya sparare står inför är:

 • Börja spara på sin vanliga bank
 • Börja spara på Avanza / Nordnet
 • Börja spara andra tjänster (t.ex. krypto och liknande)
 • Börja spara i en fondrobot

Av alternativen ovan påstår jag att utifrån - att få bäst sparande i perspektivet komma igång/enkelhet/avgifter etc (tänk Mario i Super Mario- ok på allt inte bäst på något) så är fondrobot absolut enklast och bäst.

Visst det är kanske inte bättre än att öppna konto på Avanza, välja Avanza Global och sparkonto, men vad många gör med Avanza är att man öppnar konto, det tar ett par dagar och sedan sätter man in pengar och gör inte så mycket mer. Ett ganska stort problem som varken Avanza/Nordnet brukar prata om. Öppnar man konto på LYSA / Opti och sätter in pengar så är man igång direkt och har svårt att göra fel.

När det gäller Swedsec/Insuresec-delen så tar jag personligen den med en nypa salt. Både för att bolaget kan vara anslutet men det kan vara olika delar i verksameheten som tillstånden används, samt för att jag inte är jätteimponerad av kvaliteten (se t.ex. en av frågorna inför licensensen) och för att jag själv haft mycket att göra med folk som har licensen och få duktiga rådgivare har supermycket positivt att säga om det. De tillstånden som är väsentliga för verksameheterna har bolagen.

Pensionsmyndighetens rekommendation för ett långsiktigt pensionssparande är en global aktieindexfond, det vill säga 100 procent exponering mot aktiemarknaden. Som ett privat pensionssparande bedömer vi att är 75 procent exponering mot aktier är en alltför försiktig
strategi.

Exempelvis innebär samma årliga värdeutveckling men med en procentenhet extra i avgift per år att pensionskapitalet blir 33 procent lägre efter 40 år än vad det hade varit utan den extra procentenheten i avgift. Om pensionssparandet påbörjas idag och samtidigt fylls på med nytt sparande varje år handlar det istället om en minskning av pensionskapitalet med 21 procent efter 40 år jämfört med vad pensionskapitalet hade varit utan den extra procentenheten i avgift.

Bara värt att notera.

Frågan en sparare måste ställa sig är vad robotrådgivaren kostar i jämförelse med att själv välja ett sparande i en motsvarande blandfond, indexfond, eller portfölj av flera indexfonder. Är robotrådgivaren dyrare än motsvarande blandfond, indexfond, eller portfölj av flera indexfonder, blir nästa fråga om de minskade upp och nedgångarna i portföljen som robotrådgivaren tar hand om är värd denna extra kostnad eller om spararen kan sova gott om nätterna ändå. Ju kortare tid som pengarna ska sparas, desto mer nytta kan spararen ha av den rebalansering som robotrådgivarna erbjuder.

Svaret på denna frågan i mitt fall är att det går att göra en ungefärlig 100 % aktier-portfölj som t.ex. LYSA för ca 0.26 %:

Andel Typ Fond Avgift
70 % Globala storbolag Länsförsäkringar Global Indexnära 0.2 %
10 % Globala småbolag Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 SEK 0.6 %
10 % Tillväxtmrkd storbolag Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Idxnära 0.4 %
10 % Sverige alla bolag PLUS Allabolag Sverige 0.2 %

Men det är svårt att göra det billigare. Ovanstående portfölj kräver dessutom ganska mycket kunskap och tog oss ett par hundra repliker att komma fram till. Det betyder att besparingen på att göra det själv vs göra det hos LYSA är - högt räknat - 0.14 %. Eller 140 kr på 100 000 SEK.

Jag kan välja SPP Aktiefond Global och få majoriteten av ovan i en fond, men då hamnar jag på 0.33 % så det blir inte heller supermycket billigare. Jag vet helt ärligt inte om det går att få ihop en portfölj på 0.2 % endast en global indexfond. :thinking:

Bortse från små/medelstora bolag och tillväxtmarknader?

Antagandet som Pensionsmyndigheten gör är att man således kan bortse från tillväxtmarknader och små bolag vilket är de bolag som inte ingår i en indexfond med en avgift på under 0.2 %. Hmm…

To be continued… måste hänga med familjen lite idag också…

18 gillningar

Roade mig med att skicka följande mejl till författarna:

Hej!

Jag heter Jan Bolmeson och jag läste med stort intresse er rapport: “Vägledning om robotrådgivare”. Bra jobbat.

En tanke som jag framförallt fastnade på är att ni skriver på flera ställen att “Pensionsmyndigheten anser att ett bra riktmärke för en låg avgift i en global aktieindexfond är 0,20 procent”. Jag håller helt med om att sparande i en billig globalindexfond är bland det bästa man kan göra. :+1: Men det som jag tänker är:

 1. Det finns mig veterligen ingen globalindexfond tillgänglig för småsparare utanför pensionssystemet (AP7) som kostar 0.2 eller lägre. Billigast är Länsförsäkringar Global Indexnära på 0.22 %. Avanzas / Nordnets varianter ser till synes ut att vara billigare men där har man interna skatteeffekter att ta hänsyn till och andra faktorer som gör dem dyrare. Håller ni med om det eller är det något som jag har missat?

 2. Om man väljer någon av dessa fonder som ligger på runt 0.20 - 0.26 % så hamnar man ofta på MSCI World-indexet vilket exkluderar till exempel tillväxtmarknader och en stor del av små- och medelstora bolag. Hur ställer ni er till den exkluderingen? Jag själv tycker att det är knepigt, både till följd av småbolagfaktorn och att man exkluderar en så pass stor andel av tillväxtekonomierna. Hur ställer ni er till det?

 3. Konsekvensen av fråga 2 blir ju nämligen att det är jättesvårt - i alla fall för mig - att få ihop en bred portfölj som inkluderar tillväxtmarknader och små/medelstora globala bolag för 0.2 %. SPP Aktiefond Global, som mig veterligen är en av de billigare ligger på 0.33 %. Det billigaste jag har fått ihop är en portfölj på 0.26 % genom att kombinera ihop fonder, men det är ju fortfarande långt från era 0.2 %.

Jag har ytterligare några frågor, men jag tänker att vi kan ta dem efter hand. Tack än en gång och god fortsättning.

Tack på förhand,

Jan

20 gillningar

Vilken liga är Avanza Auto 6? :rofl::joy::grin:. Du har missat den? :thinking:. Medvetet eller :joy::grin:? Är den division 2 jämfört ned Lysa? Opti är riktigt dyrt hamnar inte i samma Liga som Lysa och Avanza Auto. Själv följer jag Global + 4 månadslöner sparkonto. Ca. 2% Sparkonto. 98% Global indexfond. Lagom dyrt är bra :joy:.

3 gillningar

Haha, uppdaterat nu. Brukar glömma bort att de uppdaterat och sänkt avgifterna. :+1:

2 gillningar

Då kan man avnända Avanza och välja auto om man vill avancera fungerar utmärkt. :grin::thinking:. Jag ska erkänna att jag är lite sugen på Avanza Auto 6 men det är som vanligt att avg hindrar mig för att ta den steget till moderna portfölj robotar :joy::grin::face_with_hand_over_mouth:. Den kostar mer än 0.22% i avg. Synd :tada::grin::thinking:. Avanza Auto 6 är billigare den har avkastat 70% på 3 år medan LF Global indexnära ligger på 83%.
Ps. Avanza Auto 6 har bytt ut innehav i portföljen under tiden .

2 gillningar

Det finns en några dagar gammal tråd.

1 gillning

Tack @janbolmeson, mer saklighet i din genomgång än original"vägledningen"! Vad sägs om att vi skapar en petition för att du och Caroline ska skriva Pensionsmyndighetens “vägledningar” i framtiden? Med 50 000 signaturer från andra forummedlemmar så kan det gott bli verklighet :sunglasses:

Jag kunde faktiskt inte heller hålla mig från att skriva ett blogginlägg om detta, för den nyfikne: Kommentar på Pensionsmyndighetens vägledning | Opti

Key points är att Pensionsmyndigheten i sitt råd att alla ska ha en enskild aktiefond dels verkar förbise den väletablerade forskningen på modern portföljteori, samt att “rådet” att alla enbart ska äga aktier – även de som närmar sig pensionsålder – är minst sagt…tveksamt ur rådgivningsperspektiv.

Min andra poäng är att jag tycker de i mångt och mycket missar värdet som automatiserade tjänster som Opti och lysa bidrar med; det handlar faktiskt inte främst om den där sista optimeringen av en kunds portfölj som bidrar med lite extra överavkastning.

Optis främsta bidrag är solklart att vi aktiverar människor att skapa sunda sparbeteenden, samt att vi börjar skapa avkastning på pengar som idag ligger på sparkonton. Riktigt bra portföljer och ett klart lägre pris än snittaktiefonden är cherries on top :cherries:

God jul folks, stay sharp!

//Jonas, VD Opti

12 gillningar

Utan att läsa allt från pensionsmyndigheten men, grundar sig inte deras bedömning i främst två antaganden?!

 1. Man skiljer inte på olika robotarna utan drar alla över en och samma kam?! Dvs portföljen och avgiften särskiljs inte utan allt är samma-samma.

 2. Man har tagit beslutet att portföljteorin om att äga alla aktier i hela världen som passiv indexstrategi inte behövs utan det räcker med en “smal” globalindexfond och man fokuserar på avgiften främst.

Jag kan se det ur två synvinklar här.

 1. För den helt oinsatte som inte ens pensionssparar eller har fonder så är en billig globalindexfond rätt till stor del. Dvs lite samma tänk som Jans kom igång guide.
 2. De småsparare som är lite mer insatta kan ändå se “bristerna” med att bara äga en globalindexfond och att sett ur ett globalt perspektiv missar man ganska många aktier och länder.
1 gillning

Nja. Vi gör ju just det :). Dvs rekommenderar alla som sparar privat att välja en kombination av billigaste globala aktiefonden som går att hitta och ett sparkonto med insättningsgaranti. Det svåra är att komma fram till fördelningen.

Jag upplever att det mycket av diskussionen handlar om vad man jämför med. Jag - och utgår jag ifrån pensionsmyndigheten också - tycker att LYSA är bättre än nästan allt annat om man hamnar på rätt aktieandel. Helt enkelt för att det är en bred och billig fond.

Lyckas du eller någon annan LYSA-säljare/-supporter att övertyga någon med någorlunda långt till pensionen att välja LYSA 100 aktier istället för att gå till storbanken är det fantastiskt.

Lyckas någon av de dyrare robotrådgivarna få in folk att välja deras dyra blandfondsrobot istället för att välja Länsförsäkringar Global Indexnära hos Avanza så blir det riktigt dåligt.

De viktiga frågorna är alltså egentligen inte robot eller inte robot utan aktieandel, avgift och någorlunda bred exponering.

Det som rent intellektuellt stör mig är att det lätt framstår som att robotfunktionen i sig tillför något finansiellt värde. Det går förstår att argumentera för, men jag gissar att vi är överens om att om det tillför något så är det inte särskilt mycket? Dvs inte värt så många hundradels procent. Här har vi förklarat den delen lite mer utförligt Avanza Auto: Helt Automatisk. Helt Onödig. | Småspararguiden. Jag tycker att finansbranschen tenderar att kollra bort ointresserade sparare med onödigt komplicerade produkter och där ingår fondrobotar. De är säkert lätta att använda, men det är svårare att begripa vad de gör än en indexfond.

Dock förstör inte roboteriet något värde att tala om heller (möjligtvis något högre transaktionskostnader, men jag gissar att det är försumbart). Är det tillräckligt billigt - som LYSA - blir det därför väldigt bra ändå.

Lyckas LYSA sänka priset så mycket att det blir billigare än Länsförsäkringar Global Indexnära är det förstås jättebra, men mitt jobb blir lite svårare :). Då behöver jag förklara för mina kunder att roboteriet är tämligen meningslöst, men att den billigaste globala aktiefonden på marknaden råkar vara en fondrobot.

16 gillningar

Tack Andreas (@smaspararguiden) för kloka åsikter som vanligt. Håller helt med dig, själva roboteriet (älskar ordet) medför marginellt värde. Sedan är ju ni undantaget som bekräftar regeln som erbjuder finansiell rådgivning till en fast kostnad och faktiskt pratar om billig indexfond. Önskar det fanns fler som ni, men det vet vi båda att det inte är supervanligt.

Tycker även det är intressant precis som du säger att det svåra är att komma fram till vad som är rätt fördelning. Det är ju ett problem som uppstår oavsett om man gör rådgivningen automatiserad eller personlig. Problemet är ju att den som ska svara på frågorna inte har en aning och är beroende på dagsformen - och inte minst formen i portföljen på sistone. :man_facepalming:

Inte ens jag upplever att jag kan svara korrekt - än värre blir det ju om man dessutom inte vet tidshorisonten som jag upplever att för de flesta är typ: “här och nu” och “någon gång i framtiden” med brasklappen att “långsiktigt” sällan är så “långsiktigt” som man det är när man säger det.

3 gillningar

Min första fråga var:

-Varför gör pensionsmyndigheten en sådan undersökning?

Citat från rapporten:

Den här rapporten syftar till att bidra med ökad kunskap om vad en
robotrådgivare är, vilken nytta de har, vilka robotrådgivare som för
närvarande finns på marknaden, en jämförelse mellan dessa samt vad som
kan vara bra att tänka på för en sparare som funderar på att använda en
robotrådgivare.

Men varför?

Finns det kanske någon med en personlig agenda som tagit initiativet till denna rapport?

Detta sänker mitt förtroende för pensionsmyndigheten och även andra myndigheter.

Jag tycker inte att några myndigheter ska göra utvärderingar av några produkter eller tjänster som erbjuds av privata aktörer om det inte är deras uttryckliga uppdrag att göra just det!

1 gillning

Syftet kan väl vara gott. Det är resultatet som är väl skruttigt. De har ju jämfört alla robotar över en kam utan att ha tagit hänsyn till avgifter och andra kavlitetsskillnader eller avgiftsnivån på globala fondalternativen eller deras olika tiltning.
Att en myndighet försöker få färre att gå på Allra-liknande minor ska väl ses som ett vällovligt försök

2 gillningar

Att det är bra om så många som möjligt undviker de värsta fällorna håller jag med om, men är det verkligen Pensionsmyndighetens uppdrag att förhindra detta?

 1. stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter av finansiella produkter inom pensionsområdet genom att ge vägledning som är anpassad till kvinnors och mäns behov och livssituation,
4 gillningar

Personligen tycket jag det är en för stor risk att ha något större belopp i Lysa eller Opti.

Bolagen i fråga göra stora förluster idagsläget som täcks upp av kapitalstarka ägare, men vad sker när ägarna drar åt svångremmen?

Även om det är olagligt finns det en risk att man använder kundernas kapital för att täcka upp sina egna omkostnader. Om detta sker kommer man som småsparare i värsta fall förlora allt kapital över 250 ksek…

I min riskbedömning ser jag det som lägre risk att gå över insättningsgarantin i ett sparkonto på en större bank (typ Sartander) än att gå över investeringskydded på Lysa eller Opti.

Men detta är min syn på det hela som inte behöver stämma. Detta resonemang har jag kring alla uppstickare bättre att ta det försiktigt än att ta onödiga risker.

1 gillning

Ajdå, då har de ju anledning… :blush:

1 gillning

Det är inte ens möjligt för dem om inte Danske bank (i Lysas fall) blåser dig också.

Lysa är fondbolag, där fondernas medel (värdepapper i form av ETF och fondandelar) ligger hos Danske bank.

Jag tror du överskattar risken.

4 gillningar

Tack för dina kommentarer. Instämmer i dina. Vissa jämförelser är märkliga som du pekar på. De biaser som människor har och som lyfts fram i rapporten har inget med själva fondroboten att göra. Prisvärda fondrobotar så som @Lysa är nog för de flesta ett bättre alternativ än ett eget hopkok eller ett samtal med rådgivaren (läs försäljare) på ens bank.

Men samtidigt får nån bank varje år sanktioner från finansinspektionen för att de har brister i internrutiner, senast var det Danske bank :innocent:.

Nu säger jag inte att det är någon stor risk att detta sker men om det sker skulle jag förlora för mycket pengar för att inte ta risken på allvar.

Bedrägerier inom banker har skett historikt och kommer troligen ske igen, då är det bra att pengarna i en bank som klarar av förlusten istället för att det går ner på kunderna.

2 gillningar

Jomen det spelar ju ingen roll om du har Lysa eller Opti eller någon annan bank då. Förvsringsinstituten är ju hos större banker. Inte hos bolagen Lysa/Opti.

2 gillningar