Gå in på börsen nu eller senare

Jag sitter i följderna efter min ombalansering som var rätt omfattande då jag suttit på gamla fonder osv. Har alltså sålt av de fonder jag haft för mycket i, men ännu inte köpt rätt fonder. Nu funderar jag på om man bör köpa in sig i “rätt” fonder med en gång eller om man bör vänta på en eventuell kursnedgång under året för att kunna komma in lägre?

Jag rekommenderar dig att lyssna på https://rikatillsammans.se/det-gar-inte-att-forutsaga-framtiden/.

För övrigt så kan man säga att de fonder du sålt av har redan varit investerade och “ska” investeras allt på en gång.

Tänk om det bara är kursuppgång resten av året?

/Fredrik

Vad är det för osäkerhet på börsen just nu, och vilken? Sverige, USA, Asien, Europa, BRIC?
I detta fall handlar det om pengar som ligger i en fond där man ska byta till en annan fond. Varför ska man inte flytta allt till den nya fonden? Brukar du göra så när du byter fonder, alltså att du säljer och sen bara reinvesterar 50% och ligger med 50% likvida medel?
Jag har aldrig läst att Jan har gjort så när han ombalanserat eller bytt fonder.
Problemet med att bara investera 50% (varför 50% och inte 40% eller 60%?) är att du inte vet när du ska investera de resterande 50%. När är börsen på botten? När är den som högst?
Lyssna på Jans podd #62 som jag länkar till ovan. Inslaget är intressant!
/Fredrik

Jag ser inte rationalen att bara investera ca 50% av värdet när jag byter fond.

En ombalansering för mig är normalt att återställa den balans jag vill ha mellan olika fonder och tillgångsslag. Om jag i samband med det byter från en Sverigefond till en annan så är det väl självklart att byta 1:1?

Om jag säljer en fond jag inte längre vill ha är det väl självklart att dela det beloppet enligt min fördelning som jag vill ha?

Jag kan inte se någon logik i ditt resonemang och du får gärna fördjupa dig i det.

Beträffande “global börsoro” så är väl börsen alltid orolig, eller? När är den det inte? Varför är den det mer just nu? Den går ju uppåt mest hela tiden och har gjort sedan flera år.

Att Facebook rasade 40% märktes inte i min portfölj…den ökar…

/Fredrik

Vi har olika uppfattning om frågeställarens fundering.

Olof skriver:
“Har alltså sålt av de fonder jag haft för mycket i, men ännu inte köpt rätt fonder. Nu funderar jag på om man bör köpa in sig i “rätt” fonder med en gång eller om man bör vänta på en eventuell kursnedgång under året för att kunna komma in lägre?”

Jag tolkar det som att han har en summa pengar efter att han sålt av fonder han inte längre vill ha. Dessa pengar vill han använda att köpa andelar i de fonder han redan har som han har för avsikt att fortsätta investera i i sin givna fördelning.

Låt oss säga att han har en klassisk 60/40-portfölj där han nu har balanserat om så han har rätt fonder. Eftersom ombalanseringen redan genererat en eller flera köp/säljorder har han redan köpt “under orolig börs”. Riskhantering ska ju redan vara avklarad i och med den fördelning han har och är man väldigt orolig och har kort tidshorisont så ska man ha väldigt lite aktiefonder.

Nåväl, nu undrar Olof om man bör vänta på något som vi inte vet när det kommer, eller sprida dessa 10000:- på 60/40 (om det nu är den fördelningen han har).

Jag påstår då att det rationella är att sätta in allt på en gång. Precis det som Olof gjort har Jan gjort och det går att läsa i artikeln https://rikatillsammans.se/ombalansering-i-globala-barnportfoljen-2018/, dvs sålt av fonder och ersatt dem med andra.

I artikeln kan man titta under rubriken “Ombalansering i aktiedelen” där man kan se vilka fonder som tagits bort och vilka som lagts till. De som tagits bort har ju varit investerade redan.

Givet allt detta samt det faktum att vi inte kan förutse marknaden så är det mest logiska för mig att köpa fonder enligt sin målfördelning för pengarna man fick vid försäljningen.

Jag håller med om att börsen gått upp länge och förr eller senare kommer en nergång, men vi vet ju inte när eller hur länge nergången håller på innan det vänder. Det mesta av forskningen pekar på att man förlorar mer i längden på att stå utanför än att försöka timea marknaden.

Om han nu sätter in 50% idag, när ska han sätta in resten?

Co, hur har du själv gjort nu? Har du sålt av 50% av ditt innehav och väntar på en nergång?

Det enda alternativet är att bestämma sig för att göra t.ex. fyra insättningar under ett år och inte backa från det. Man köper även om börsen är på väg upp och man köper om den är påväg ner.

Att det knappt märktes i min portfölj att Facebook tappade 40% på en dag är just resultatet av riskspridning. Globalfonderna sköter detta utmärkt tycker jag. Om man dessutom har räntefonder eller andra aktiefonder som gick bra den dagen så blir det inte lika kännbart. Riskspridning.

@Olof; tycker du att du har fått svar på hur du ska göra, eller fått information så du kan bestämma hur du ska göra?

/Fredrik

Tur att alla inte är lika, för det hade blivit väldigt tokigt då.

Jag når inte fram med mina argument för att Olof ska investera de sålda fonderna på en gång fördelat på hans nuvarande fördelning och du når inte fram med dina argument för att han bara ska in med hälften nu för att “börsen är orolig”. Jag checkar ut.

/Fredrik