Galen höjning av taxeringsvärdet

I årets fastighetsdeklaration hade taxeringsvärdet ökat runt 30%. Någon mer? Känns konstigt att det drar så mycket i dessa tider.

Avser småhus/fritidshus längs roslagskusten.

Jo. Skatteverket har satt ett taxeringsvärde som är över marknadsvärdet på mitt hus.

Gissar dock att man inte tagit hänsyn till 2023.

1 gillning

Samma här! Hrmm nä det har de nog inte.

Baseras på priserna 20-22 jmft med 17-19.

Inte helt orimligt väl?

2 gillningar

Ungefär 30% här också, helt galet.

1 gillning

Känns sisådär bra inför en eventuell återgång till det gamla systemet med fastighetsskatt utan tak…

5 gillningar

För egen del, + 45%. Möjligen hade vi kunnat få ut det på toppen i typ mars 2022. Alltså omräknat att taxvärdet är 75% av marknadsvärdet. Lite i överkant ändå kanske. Räknas det ner med typ 15% med hänsyn till nergång så hamnar jag på en rimlig nivå.

Kanske inte, får hoppas att fastighetsavgiftens tak blir kvar.

2 gillningar

Vårt fritidshus ökade bara drygt 10% i taxeringsvärde men det är troligen ändå rätt långt under marknadsvärdet.

5 kap. Bestämmande av taxeringsvärde

Grunder för taxeringen m.m.

1 § Taxeringsvärde ska bestämmas för varje skatte- och avgiftspliktig taxeringsenhet. Lag (2007:1416).

2 § Taxeringsvärde skall bestämmas till det belopp som motsvarar 75 procent av taxeringsenhetens marknadsvärde.

3 § Med marknadsvärdet för en taxeringsenhet avses det pris som den sannolikt betingar vid en försäljning på den allmänna marknaden.

Vid värderingen skall inte beaktas andra privaträttsliga förpliktelser än sådana som gäller enligt servitut och liknande eller som enligt tomträttskontrakt gäller om markens utnyttjande.

4 § Marknadsvärdet skall bestämmas med hänsyn till det genomsnittliga prisläget under andra året (nivååret) före det år då allmän eller förenklad fastighetstaxering av taxeringsenheten sker.

Köpeskilling för fastighetsförsäljningar från år före nivååret som används för att bestämma marknadsvärdet skall korrigeras med hänsyn till prisutvecklingen till och med nivååret.

Skatteverkets sammanfattning av lagrummet lyder:

Taxeringsvärden påverkas av tidigare fastighetsförsäljningar och marknadsvärdebedömningar. Din fastighets taxeringsvärde ska motsvara 75 procent av det sannolika marknadsvärdet för fastigheter i ditt värdeområde två år före taxeringsåret. Vid småhustaxeringen 2024 är det prisutvecklingen under åren 2020-2022 och prisnivån under 2022 som har avgjort om taxeringsvärdena gått upp eller ner sedan förra taxeringen.

Inkomståret 2023 (deklarationen 2024)

Fastighetsavgiften är 0,75 procent av fastighetens taxeringsvärde för 2023, men aldrig mer än 9 287 kronor (takbeloppet) per bostadsbyggnad.

Oavsett hur mycket taxeringsvärdet stiger är det högsta en behöver betala 9287 kronor. Det är inte som att någon behöver sälja huset pga denna lilla avgift. Är småhuset taxerat till 1 238 300 eller mer är det takbeloppet som gäller.

7 gillningar

Inte än, nej. Däremot om ca 3-4 år är det stor risk för att taket försvinner, beroende på hur folk röstar. (Personligen tycker jag fastighetsskatt är ganska rimligt, men det är tråkigt vid själva införandet eftersom de flesta inte planerat för det.)

Det är väl som alltid en rätt stor eftersläpning i taxeringsvärden, både upp och ner, när fastighetspriserna åker jojo. Så taxvärdena nu avspeglar väl pandemibubblan typ.

Det kan väl påverka vid försäljning också, inser jag. Bl a behöver inte köparen betala stämpelskatt om den köper för mindre än 85% av taxeringsvärdet. Och så får köparen överta säljarens inköpspris, samt skattskyldighet.

Kan bli skattevinst för säljaren och skattesmäll för köparen.

Det är snarare en av de mest orimliga skatterna.
Att den ekonomiskt är oerhört praktisk för staten är en annan sak.

6 gillningar

Samma känsla, har testat att betala 1% av taxeringsvärdet när vi köpte vårt hus, med nya taxeringsvärdet skulle jag få sälja en njure för att betala om det återinfördes igen. :crazy_face:

Taxeringsvärdet ska vara cirka 75% av marknadsvärdet är tanken, nytt föreslaget taxeringsvärde för oss är 100% av dagens marknadsvärde. Överhuvudtaget att uppdatera taxeringsvärdena är galet, det gör man bara för att lätt kunna återinföra skatten igen…, sluta upp med det och ta ut full fastighetsavgift av alla istället.

1 gillning

Svårt/omöjligt att undvika för de riktigt rika, uppmuntrar till att mark används effektivt, “rättvisare” än den nuvarande regressiva skatten.

Sen tycker jag att skatten som erhålls inte ska öka skattetrycket utan istället gå till att sänka andra skatter, t.ex höja gränsen för (eller sänka) statlig- eller inkomstskatt

Men det är okej att du inte håller med, själv tycker jag det är rimligt.

1 gillning

Förklara hur mark används effektivt genom att höja fastighetsskatten på befintligt bestånd, och vad är “effektivt”?

De förslag på reformering av fastighetsskatten som varit uppe har alla baserat sig på marknadsvärde och där skall bostadsrätter beskattas liknande som enfamiljshus för att inte få en skev fördelning. Då finns det ju ingen poäng att riva villor och bygga flerbostadshus.

Att skatten i sig är smart ur fiskal synpunkt är en sak. Samtidigt som det måste finnas begränsningar.

Oavsett kommer inte taket på fastighetsavgiften försvinna utan att det blir ngn form av skattereform.
Och inte i närtid. Dvs när nästa uppdatering av taxeringsvärdena sker 2027 har man med ev värdeminskning. En signifikant höjning av fastighetsavgiften/skatten lär inte ske ens med ny politisk majoritet i riskdagen.

Jag tar gärna sänkt inkomstskatt mot högre fastighetsavgift. Jag inser också att det förmodligen inte blir 1:1.

1 gillning

10 % uppgång per år i 3 år = 30 %.

Tror folk att taxeringsvärdet skulle ligga still när fastighetpriserna har skenat?

Förklara gärna hur du menar att marken skulle användas mer effektivt.
Och vad är rättvist med en skatt som beror på hur mycket grannarna lyckas klämma ut vid försäljning av sina hus?

1 gillning

Kostnaden för att ha en tom bostad (t.ex. ett andra hem såsom landställe eller övernattningslägenhet) ökar, vilket bör minska den typen av ineffektivitet (låg användningsgrad). Nu vet jag iof inte hur vanligt det är för företag att äga centralt belägna fastigheter i Sverige, men det minskar lusten för företag som inte tjänar på läget att äga dessa värdefulla fastigheter istället för att sitta på dem som investering eller “ptja, varför inte?”. Lite som marknadshyror, fast för ägande.

Det är dock bara ett sidospår, jag tycker fundamentalt att det är bra att minska skatten på arbete och öka skatten på kapital.

2 gillningar