Högsta ränta med insättningsgaranti 2.25%?

Har nu funderat klart. Jag har kommit fram till att även med 2.11% i effektiv avkastning anser jag korta räntor vara en “för dålig” tillgångsklass för annat än att ha likvider. Guld och långa räntor ger oftast en negativ korrelation mot aktier (vilket jag vill ha) medan korta räntor “bara” har en 0 korrelation. Dessutom täcks min korta räntedel till stor del av ett obelånat hus+lön utöver de 5% jag har som buffert.

Hade jag dock haft korta räntor i så stor utsträckning som till exempel nybörjarportföljen så skulle jag välja hälften i rörlig bankkonto och hälften som bundna pengar på marginalen. När jag börjar närma mig att sluta arbeta kommer jag börja med det här eller om jag ändrar mig och börjar anse att korta räntor/bankkono är en “värdig” tillgångsklass.

Hos de institut jag varit inne och tittat på får man bara göra en insättning på varje bundet konto och inte ha mer än ett konto med samma bindningstid samtidigt. Kan man komma tillbaka till Marginalen med mer pengar om tex ett år för att sätta in på det 7-åriga alt starta ett andra 7-årigt?

Jag är inte helt övertygad om upplägget:

  • Betraktar man det som en del av en mellanriskhink så bör ju pengarna vara tillgängliga för ombalansering. En risk då att ha pengarna låsta i flera år.

  • Det finns risk att inom den kommande sjuårsperioden kommer räntorna öka till flera procent. I så fall är det dumt att ha pengarna låsta till en redan bestämd ränta.

  • Om det bygger på flera insättningar de kommande åren måste man ha med i kalkylen att Marginalen slutar erbjuda detta.

  • Marginalen kan gå dåligt, göra slut på pengarna på något vis. Då sitter man där och kan inte agera innan det är för sent. Visst kickar då statliga insättningsgarantin in, men hur det funkar i praktiken vet jag inte. Kan tänka mig att man får vänta en del innan man får ut pengarna - att konkursen ska beslutas först etc…

1 gillning

Samtidigt så är det samma upplägg som en lång räntefond. Fast bättre, för man riskerar inte att förlora pengar på att andra kunder går ur vid dåliga tillfällen.

Likviditeten håller jag med dig om. Man kan inte ta ut pengarna när man vill. Många fasträntekonton tillåter att man tar ut pengarna men då utan att få ränta, eller till och med för en straffavgift. Men det kan ju finnas goda skäl ändå till att man vill ha en riskfri investering på 7 år, trots att den inte är likvid.

Man måste inte följa fyra-hinkars-principen. :blush:

Jag ogillar att betrakta investeringar som riskfria (möjligen då amorteringar, som i praktiken också är en ”investering”).

Är helt enkelt inte säker på att bankgarantin skulle klara av att ersätta hur stora belopp som helst. Å andra sidan har ju faktiskt mindre aktörer ut ett perspektiv ett bättre läge där, än storbankerna. Allt annat lika är det ju lättare att ersätta spararna hos en mindre aktör än en större sådan.

Men den stora ”risken” är väl att pengarna äts upp av inflationen. Känns ju inte så troligt just nu, men oväntade saker har inträffar oftare än vad man tror. Säg att den ”riskfria” räntan är 4-5 procent tre år. I det läget känns det inte som bra att ha pengarna låsta till 2,25.

Vad är alternativet?

Alternativet? Vad alternativet till Marginalen är?

Det finns ju inte ett svar på den frågan. Men räntefonder, annan (eller andra) banker/institut med ränta, sparkonto med obunden ränta, binda ränta på kortare tid, traditionellt sparkonto på storbank, amorteringar…

Beror på riskvilja, livssituation, hur mycket pengar man har och hur mycket man vill ha engagera sig. Marginalen sjuårigt är säkert också en god idé för somliga.

Intressant, har inte upplevt detta som ett problem. Vilket institut har du försökt skapa flera konton med samma bundna tid utan att det gått?

Det gäller att ha tillräckliga likvider vid sidan av för att kunna göra ombalansering på samma sätt som man inte bör köpa 100% fysiskt guld. Men ja, det här är den stora nackdelen med upplägget.

Håller inte alls med här och här gör du ett klassiskt feltänk. Man får tillbaka 1/7 varje år och räntorna kan lika gärna gå ner som upp. Sannolikheten att räntorna kommer vara 4-5% om 3 år bedömmer jag som extremt låg.

Inga problem, bara att låta pengarna löpa.

Insättningsgaranting slår till om marginalen går kasst. Du får tillbaka pengarna betydligt snabbare än 7 år som var din bindningstid. Jag har erfarenhet av att insättningsgaranting fungera i börskraschen 2008. Ingen större risk här heller som jag ser det.

Det är ju lika riskfritt som att ha pengarna på banken. Har du tagit ut dina pengar och har dem i en madrass hemma? Eller hur tänker du här?

Hur mycket avkastning får du då på pengarna? Ett bolån idag har ju mindre ränta än 2.11% så du kan lugnt behålla ditt bolån och binda det i 7 år och kamma hem pengarna.

Joel!
"
En mindre aktör har inte alls lättare att ersätta spararna än en större bank. Nej, det är precis tvärtom. Nishbankerna har för det mesta väldigt lågt Eget Kapital och har dessutom en betydligt mera riskfylld utlåning.

En liten bank låter Staten gå I konkurs, det har hänt förut. Storbanker som Nordea och Swedbank anses däremot som systemviktiga och kommer att stöttas. Detta har också hänt förut.

Nej jag har aldrig försökt skapa fler än ett konto med samma bundna tid eftersom jag trott att det inte gått. Har misstolkat att “man kan inte göra mer än en insättning per konto”. Typ att det finns bara ett 1-årigt konto, ett 2-årigt osv att välja mellan. Det har heller aldrig varit aktuellt för när en haft nytt kapital att placera så har erbjuden ränta på sparinstitutets fasträntekonton gått ner och jag har letat avkastning någon annanstans.

Med ”en insättning” menar de nog att man inte kan fylla på SAMMA konto. Däremot brukar det gå bra att starta och ha flera konton med samma löptid. Har så själv på ArosKapital. Binder de allt eftersom för att balansera planerade utgifter framöver de närmaste året/åren.

Jag har till slut bestämt mig för att öppna konton på Marginalen för detta. Har nyligen öppnat konton för 7 år, 5 år, 3 år och 2 år och satt in minimibeloppet 40k. Planen är att nästa år öppna ett till 7 år, 5 år och 3 år så har jag min rullande räntefond igång.

Återstår att se om jag får problem nästa år när jag försöker öppna flera konton med samma ursprungliga bindningstid.

1 gillning