Hur lång är medianlivstiden för en enskild börsnoterad aktie?

Fortsätter diskussionen från Undersökning: vad är den vanligaste totala livstidsavkastningen för en aktie:

Då kör vi:

Hur lång är den median-livstiden för en genomsnittlig börsnoterad aktie?

 • 0 - 1 år
 • 1 - 2 år
 • 2 - 3 år
 • 3 - 4 år
 • 4 - 5 år
 • 5 - 6 år
 • 6 - 7 år
 • 7 - 8 år
 • 8 - 9 år
 • 9 - 10 år
 • 10 - 15 år
 • 15 - 20 år
 • 20 - 25 år
 • mer än 25 år

0 röster